Условия за ползване

Записите от базите данни и онлайн каталозите в COBISS+ са предназначени за лична употреба без ограничения и без заплащане.
Библиотеките и останалите потребители нямат право да възпроизвеждат в каквато и да е форма резултатите от търсенето в базите данни с цел да ги продават.
Библиотеките и останалите потребители нямат право да изтеглят или копират записи/данни, придобити чрез използване на функцията за прехвърляне на записи към други бази данни и/или системи за автоматизирани локални библиотечни функции, ако не притежават съответното споразумение, подписано с IZUM или с доставчика на споделената база данни.