SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.BH)
 • Predstavljanje starozavjetnih proroka u minijaturi srednjovjekovne Bosne na primjeru Mletačkog zbornika
  Mazrak, Ema
  U pokušaju sagledavanja minijaturnog slikarstva srednjovjekovne Bosne kroz prizmu pitanja koja se vezuju u prvom redu za vjerovanja pripadnika Crkve bosanske, teško je naći čvršća uporišta na osnovu ... kojih bi se moglo konstatirati nešto sa sigurnošću. Prvo, zbog nedovoljnog broja sačuvanih kodeksa, od kojih je jedan broj veoma skromno iluminiran, a drugo, dostatna ikonografska tumačenja koja bi se odnosila na pojedine minijature sadržajno daleke od ustaljenih prikaza u Katoličkoj i Pravoslavnoj crkvi ne mogu nam dovoljno rasvijetliti određeno "vjerovanje", jer ne postoje komparativni primjeri. Dakle, i izvršene analize minijatura ipak će nam sugerirati da izuzetak može, ali i ne mora biti pravilo, pogotovo ako se radi o tako kompleksnim pitanjima. Uprkos tome, svakako je potrebno naznačiti likovne sadržaje za koje se, bar zasada, ne mogu naći slični primjeri u minijaturnom slikarstvu šireg prostornog konteksta, a koji svakako predstavljaju i izvjesnispecifikum u ikonografskom smislu. Jedan od takvih je i minijatura iz Mletačkog zbornika, pa ćemo iznijeti kratki osvrt na ovaj reprezentativni srednjovjekovni kodeks.
  Vrsta građe - članak, sastavni dio ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2013
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 21490438