SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.BH)
 • Standardi : poimanje stvarnostii i razvoja izvan okvira zadatog modela = Standards : Apprehensi on of Reality and Development beyond the Given Model
  Radetić, Dragica
  Pokazatelji uspešnog rada svake biblioteke (broj knjiga, posećenost korisnika, obrt fonda) i valjanost uslova pod kojima biblioteka radi (prostor, oprema, fond, kadar), postaju nedovoljni sa ... menjanjem njene socijalne uloge. Bibliotečki standardi kao mera za (ne)uspeh, iskazani najčešće numeričkim podacima, postaju nepotpuni sa stanovišta novih, inovacijskih sadržaja i oblika rada i stvaralaštva biblioteka. Novi načini rada biblioteka zavise od ljudi koji rade u njima, od obrazovanih bibliotečko-informacijskih stručnjaka otvorenih za promene. Svest bibliotekara o stalnom profesionalnom usavršavanju i sticanju ključnih i stručnih kompetencija razvija se uporedo sa rastućim zahtevima informacijskog društva, odnosno savremenog korisnika biblioteke. Preispitivanje načina delovanja biblioteka i profesionalnih kompetencija bibliotekara u novim uslovima postaje ne samo poželjno nego neophodno, a i obavezno ukoliko je zakonom regulisano. Novi Zakon o bibliotečko- informacionoj delatnosti Republike Srbije, usvojen jula 2011, obavezuje zaposlene u biblioteci na stalno dalje u čenje, odnosno stručno usavršavanje. U radu se ističe nova uloga bibliotekara-posrednika, razmatraju mogući oblici usavršavanja, načini merenja postignuća i određivanja ličnih i profesionalnih kompetencija kao sastavniog dela obrazovnih i strukovnih standarda u našim uslovima
  Vrsta građe - izlaganje na konferenciji ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2013
  Jezik - srpski
  ISBN - 978-9958-9934-5-9
  COBISS.BH-ID - 23330310