SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.BH)
 • Nacionalizacija zgrada mekteba i mesdžida i građevinskog zemljišta u Gradačcu na osnovu Zakona o nacionalizaciji iz 1958. godine
  Kurjaković, Nusret
  Rad se bavi pitanjem nacionalizacije zgrada mekteba i mesdžida i građevinskog zemljišta Vakufskog povjerenstva u Gradačcu na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građ evinskog zemljišta ... iz 1958. godine. Prvobitno je nacionalizi rano petnaest vakufskih zgrada mekteba i mesdžida sa ukupnom površinom gra đevinskog zemljišta od 22.119 m 2 , da bi u žalbenom postupku smanjen broj naciona- liziranih objekata i površina građ evinskog zemljišta. Nacionalizirano je pet zgrada mesdžida i dvije zgrade mekteba sa ukupnom površinom gra đevinskog zemljišta od 7.571 m 2 . U trenutku nacionalizacije u dvanaest zgrada mekteba i mesdžida bile su smještene osnovne škole, a u dvije trgova čke radnje. Do trenutka nacionalizacije Vakufskom povjerenstvu je od zakupnina dato samo 20%, odnosno od 10.890 dinara samo 1931,6 dinara. Zakonom predviđena naknada nije isplaćena. Ovom nacionali- zacijom vakufima je na činjena znač ajna imovinska i materijalna šteta, te ugroženo mektebsko obrazovanje. Vakufsko povjerenstvo je ustvrdilo da je ova nacionalizacija bila nezakonita
  Izvor: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418 (Knj. 36, 2015, str. 81-95)
  Vrsta građe - članak, sastavni dio ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2015
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 24297990