SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.BH)
 • Zaboravljeni muderris, muftija, munla, vaiz i vakif Ahmed ibn Mustafa Logavija 1650.?-1717.
  Popara, Haso
  U ovome radu se, na osnovu neobjavljenih sudskih dokumenata s početka 18. stoljeća, rasvjetljava životni put Ahmed-efendije, sina Mustafa-efendije Logavije, poznatog pod nadimkom Uššaki-zade Damadi, ... od rođenja i početnog obrazovanja u Sarajevu, odlaska i nastavka školovanja u Istanbulu, do dobijanja mulazemeta i polaganja pripravničkog ispita, hronološki prati njegovo kretanje u službi od 1099/1688. do 1128/1716. godine, od muderrisa Čauš-baša medrese 1099/1688., Galata Saraj medrese 1108/1697., Ken`an-pašine medrese 1114/1702., Mahmud-pašine medrese 1115/1703. i Atik Nišandži-pašine medrese 1118/1706. godine u Istanbulu, zatim muderrisa Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu 1119/1707.-1123/1711., sarajevskog munle 1119/1707., sarajevskog muftije 1119/1707.-1123/1711., vaiza u Ferhad-begovoj (Ferhadiji) džamiji u Sarajevu 1119/1707., osnivača jednog novčanog vakufa za Hadži Hasanovu džamiju u Kreševu 1119/1707., kadije u Tripolisu u Šamu 1124/1712., do ostanka bez posla, povratka u Sarajevo i podnošenja arzuhala šejhu-l-islamu 27. muharrema 1128. (23. januara 1716.) godine, s molbom da mu se dodijeli položaj munle u Medini ili kakva druga služba od koje bi mogao živjeti, vraćati dugove i izdržavati porodicu. U radu se argumentirano dokazuje da njegov savremenik hadži Husejn-efendija Muzaferija nije bio muderris Gazi Husrev-begove medrese, kao što se do sada tvrdilo i pisalo, nego neke niže medrese zvane Buq`a Şâlihiyya, koja je stradala u velikom požaru prilikom provale Eugena Savojskog u Sarajevo 1697. godine, a za koju se danas ne zna ni gdje se nalazila, te ukazuje na niz pogrešnih podataka u dosadašnjim radovima o Ahmed-efendijinom vakufu u Kreše-vu. Na kraju rada, uz kraće komentare, donosi se integralni tekst Ahmed-efendijine vakufname u originalu na osmanskom turskom jeziku i u prijevodu na bosanski jezik.
  Izvor: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418 (Knj. 38, 2017, str. 133-150)
  Vrsta građe - članak, sastavni dio ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2017
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 39584262