SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.BH)
 • Osobitosti i mogućnosti prevencije kriminaliteta povezanog s kulturnim dobrima i umjetninama = Features and possibilities of prevention of crimes related to cultural goods and works of art
  Ivković, Marija ; Doležal, Dalibor
  nspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju):Kriminalitet povezan s kulturnim dobrima i umjetninama globalni je fenomen koji zauzima visoko četvrto mjesto prema zaradi odmah iza ... ilegalne trgovine oružjem, drogama i pranja novca. Sva dosadašnja istraživanja u ovom području pokazala su kako se radi o iznimno kompleksnom problemu za čije je rješavanje potrebna suradnja više različitih dionika te unaprjeđenje postojećeg pristupa rješavanju ovog fenomena. Iako se radi o vrlo ozbiljnom kriminološkom fenomenu, istraživanja u ovom području većinom se fokusiraju na identificiranje ključnih problema, a manje na iznalaženje načina rješavanja tih problema.Ciljevi rada (naučni i/ili društveni):Cilj ovog rada je prikazati dosadašnje spoznaje o kriminalitetu povezanom s kulturnim dobrima i umjetninama te predstaviti neke od mogućnosti za prevencijom u ovom području.Metodologija/Dizajn:Za potrebe ovog rada korištena je metoda tradicionalnog pregleda literature. Ograničenja istraživanja/rada:Rad je teorijskog karaktera te se opis osobitosti imogućnosti za prevencijskim aktivnostima uvelike odnose na Republiku Hrvatske. Rezultati/Nalazi:Dosadašnja istraživanja pokazala su kako je u proces ilegalnog trgovanja umjetninama i kulturnim dobrima uključen veliki broj osoba koje nisu nužno pripadnici organiziranog kriminaliteta. Osim nedostataka u pogledu zakonske regulative, problem predstavlja i nedovoljno obučeno i potkapacitirano stručno osoblje, posebice policijski djelatnici, koji bi prepoznali slučajeve kada se radi o ilegalnoj trgovini umjetninama i kulturnim dobrima. Generalni zaključak:Dosadašnja istraživanja su većinom uspješno identificirala razne osobitosti i problematiku kriminaliteta povezanog s umjetninama i kulturnim dobrima. Međutim, više istraživanja potrebno je radi iznalaženja načina kako što bolje prevenirati ovaj kriminološki fenomen. Također, na području Hrvatske, ali i području Balkana, potrebno je također više istraživanja s obzirom na geografsku važnost u pogledu internacionalnog tranzita te prisutnosti brojnih umjetnina koje mogu postati metom počinitelja kaznenih djela.Opravdanost istraživanja/rada:Kriminalitet povezan s kulturnim dobrima i umjetninama globalni je fenomen s manjkom istraživanja u području prevencije ove pojave
  Vrsta građe - članak, sastavni dio ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2020
  Jezik - hrvatski
  COBISS.BH-ID - 41795590