SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.BH)
 • Pisanje skraćenica za stručna zvanja novijeg datuma : jezička i zakonska rješenja u Bosni i Hercegovini
  Ćušić, Tarik
  Jedna od novina koju je donio bolonjski proces jesu nazivi akademskih i stručnih zvanja koja se stječu završetkom određenog ciklusa studija, prije svega prvog i drugog ciklusa. Posebno je pitanje ... pisanje skraćenica za ta zvanja. U ovome radu razmatraju se bosanskohercegovačka zakonska rješenja koja propisuju način pisanja skraćenica za stručna zvanja novijeg datuma, i to na državnom i entitetskom nivou, kao i u kantonima, te jezička rješenja o ovom pitanju data u recentnim pravopisnim priručnicima službenih jezika u BiH, a posebno u Pravopisu bosanskoga jezika iz 2017. godine. Analiza ovih dvaju rješenja pokazuje da zakoni i pravopisi na različite načine uređuju i normiraju pisanje skraćenica za stručna zvanja novijeg datuma.
  Izvor: Pregled : časopis za društvena pitanja : periodical for social issues. - ISSN 0032-7271 (#God. #62, #br. #3, septembar-decembar 2021, str. 45-59)
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2021
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 48227078