SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.BH)
 • Pragmatička uloga različitih tipova šutnje u romanu Kafamda bir tuhaflik autora Orhana Pamuka
  Solak, Edina ; Bašić, Mirza
  U određenim konverzacijskim situacijama šutnja ne predstavlja samo odsustvo govora već se koristi kao komunikacijsko sredstvo kojim se prenose različita značenja. Cilj rada jeste analizirati ... pragmatičku ulogu šutnje u romanu Kafamda Bir Tuhaflik autora Orhana Pamuka. Primjeri šutnje evidentirani u originalnome tekstu romana Kafamda Bir Tuhaflik kontrastivnom se analizom uspoređuju s tipovima šutnje koji su predstavljeni u prijevodu na bosanski jezik. Na taj se način pokušava utvrditi da li određeni tipovi šutnje imaju identičnu pragmatičku vrijednost u turskome i bosanskome jeziku...
  Izvor: Književni jezik. - ISSN 0350-3496 (God. 32, 2021, str. 35-67)
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2021
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 50060550

izvor: Književni jezik. - ISSN 0350-3496 (God. 32, 2021, str. 35-67)
loading ...
loading ...
loading ...