SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.BH)
 • Put disertacija UNSA preko COBISS.BH ka EUROPEANI
  Sabljaković, Biserka ; Arslankadić, Merima
  Data je definicija repozitorija naučne produkcije, pobrojane su njegove prednosti i uloga u akademskoj zajednici. Prikazani su rezultati ankete u kojoj se istraživalo koliko je odbranjeno ... magistarskih i doktorskih disertacija na UNSA, te koliko je tih disertacija odbranjeno prema evidenciji svih fakulteta . Ti rezultati su tabelarno i grafički prikazani. Dati su osnovni podaci o EUROPEANI i način na koji ona funkcioniše. Navedeni su dosadašnji problemi u procesu čuvanja disertacija. Na kraju, opisan je način na koji repozitorij disertacija UNSA može postati dio EUROPEANE, a samim tim i dostupan europskoj i svjetskoj javnosti.
  Vrsta građe - izlaganje na konferenciji ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2011
  Jezik - bosanski
  ISBN - 978-9958-9934-2-8
  COBISS.BH-ID - 514676162