SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.BH)
 • Latentna deprivacija i mentalno zdravlje: validacija Upitnika latentne i manifestne dobrobiti (LAMB) na uzorku nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade
  Caha, Dinka ; Maslić Seršić, Darja ; Novak, Miranda
  Izvor: Psihologijske teme = Psychological topics. - ISSN 1332-0742 (br. 2, Sv. 32, 2023, str. 367-386)
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2023
  Jezik - hrvatski
  COBISS.BH-ID - 56740870