Filozofski fakultet, Sarajevo (FFSA)
 • Društveno-istorijski razvoj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću
  Pejanović, Mirko
  Rad predstavlja zaokruženu cjelinu društveno - istorijskog toka razvoja lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću. Tema je strukturirana tako da obuhvata period austrougarske uprave u ... BiH, potom period Kraljevine Jugoslavije, vrijeme narodnooslobodilačke antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu i vrijeme socijalističkog razvoja Bosne i Hercegovine od 1945. do 1990. godine. Kao zaseban period ra zvoja lokalne samouprave elaborira se proces promjena i reformi u vremenu sticanja nezavisnosti države Bosne i Hercegovine i provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma na kraju XX i početkom XXI stoljeća.Na razmeđu dva stoljeća Bosna i Hercegovina ulazi u d ruštveno - istorijski proces integracije u Evropsku uniju. U okviru ovog procesa uspostavljaju se evropski standardi razvoja lokalne samouprave zasnovani na Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi.
  Izvor: Pregled : časopis za društvena pitanja : periodical for social issues. - ISSN 0032-7271 (God. 55, br. 3, septembar-decembar 2014, str. 27-70)
  Vrsta građe - članak, sastavni dio ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2014
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 22040838