Filozofski fakultet, Sarajevo (FFSA)
 • Identitet, antizapadnjaštvo i antiamerikanizam u kulturi srpskog društva = Identities, anti-westwrnism and anti-americanism in the culture of Serbian society
  Božilović, Nikola
  Autor ovoga članka postavlja i nastoji da dokaže hipotezu po kojoj su antizapadnjaštvo i antiamerikanizam čvrsto ugrađeni u životni stil "prosečnog" Srbina i da ih je teško isrgnuti iz njegovog ... identiteta. Preiod kulturne istorije Srbije vezani za promenu identiteta i "antiamerički" životni stil u ovome radu uslovno se nazivaju prdsocijalističkim, socijalističkim i postsocijalističkim i u svakom od njih nastoje se iznaći krucijalni razlozi (uzroci i posledice) antizapadnog i antiameričkog raspoloženja. Paradoksalno je da se ovo stanje ne menja više od dva veka unatrag, čak ni onda kada postoji svest o njegovoj štetnosti po interese sopstvenog društva i kulture. Takvi stavovi nisu samonikli u narodu, već su po pravilu konstruisani u krugovima vladajućih srpskih elita i koriste se kao političko sredstvo za manipulaciju, u cilju prisvajanja ili produženja vlasti. Koristeći prevashodno sociološki metod, autor pod istraživačku lupu retrospektivno stavlja kulturu Srbije, kako bi dokazao da se u smislu konstrukcije identiteta u dugom istorijskom periodu malo toga promenilo. Danas, u doba postmoderne kulture Srbija je i dalje u stanju predmodernosti - identiteti su u krizi jer se još uvek većinski doživljavaju kao statični i striktno određeni, a ne kao pluralni, fluidni i fragmentarni.
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2019
  Jezik - srpski
  COBISS.BH-ID - 512473805