Fak.za kriminal.,kriminol.i sigurn.studije, Sarajevo (FKNSA)
 • Nasilje - slika u ogledalu ljudskog roda = Violence - the mirror image of the human race
  Ibraković, Dželal
  Čovjek je racionalno biće, a njegova uloga sve više i u prostoru bližeg svemira, pored planete Zemlje, postaje sve više izražena i sve važnija. Ako donedavno nije proizvodio efekte koji su mogli biti ... viđeni iz svemira, savremeno doba je otvorilo tu mogućnost. Vidljivo je topljenje ledenog pokrivača, požari, a posebno ratni sukobi, probe atomskog oružja, ali sigurno i drugih vrsta oružja koje remete uhodani prirodnih zakonitosti. Čovjek se sve više osjeća kao vladar, kao "gospodar prirode". Da li, ako nešto shvatimo kao spoljni zakon odvijanja određene pojave možemo govoriti da smo spoznali i pojavu samu. Da li, ako smo otkrlili jednu zavjesu iznad atoma pomoću najpreciznijih dostupnih mikroskopa, možemo da govorimo da smo ovladali svim tajnama atoma ili beskrajnosti svemira? Oholost čovjeka je vidljiva odmah nakon što se on, ili njegova društvena skupina, osjete neovisnim. Tada nastupa takmičenje oko zasluga, a to proizvodi i iluziju napretka. Cijela dosadašnja historija jeste historija raznih sukoba i ispoljavanja nasilja.
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2013
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 512706755