Fak.za kriminal.,kriminol.i sigurn.studije, Sarajevo (FKNSA)
 • Izučavanje genocida : (Primjer Univerziteta u Sarajevu)
  Halapić, Edin
  Ovaj rad odnosi se na pitanje naučnog pristupa genocidu, s posebnim osvrtom na društva koja su se kroz svoju historiju suočila s genocidom. Posebna pažnja posvećena je Bosni i Hercegovini, s obzirom ... na to da je tokom agresije u periodu 1992-1995. godine izvršen genocid. U pitanju je Srebrenica i dešavanja iz mjeseca jula 1995. godine. Danas, više od dvije decenije kasnije, Bosna i Hercegovina se suočava s novim izazovima, kao što su pitanja pravde, poricanja genocida i sjećanja na izvršeni genocid. U radu se posebna pažnja posvetila pitanju podučavanja o izvršenom genocidu u smislu kreiranja posebnog predmeta pri visokoškolskim ustanovama. Ovaj predmet, s odgovarajućim nastavnim planom i programom, treba osigurati kontinuitet sjećanja i ponuditi odgovore na niz pitanja s kojima se suočavaju postgenocidna društva. U radu se nalazi i komparativni prikaz organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, koje su u svoj nastavni plan i program uvrstile predmet koji se odnosi na genocid, odnosno njegovo izučavanje.
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2017
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 512708555