Fak.za kriminal.,kriminol.i sigurn.studije, Sarajevo (FKNSA)
 • Primjena Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
  Subašić-Galijatović, Sabina ; Izmirlija, Midhat
  Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine omogućava ono što nijedan drugi pravni instrument za zločine protiv čovječnosti ili ratne zločine ne omogućava - pristup ... Međunarodnom sudu pravde, instanci koja je nadležna da sudi sporove između država. Odgovornost država za krivično djelo genocida bila je, dakle, po prvi put u historiji, predmetom procedure pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) u sporu koji se odnosi na primjenu Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore). Ovaj proces koji je trajao punih 14 godina prvi je proces pred ovim sudom zbog kršenja ove konvencije. Iz ovog spora proistekla je značajna jurisprudencija koja se tiče uspostavljanja standarda i kriterija za pripisivanje odgovornosti država za kršenje Konvencije, što predstavlja predmet ovog rada.
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2018
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 512787659