Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo (NUBBIH)

Digitalni sadržaji dCOBISS

prethodni pregled

jpg


Signatura A sb 74
Godine/godišta 1894-1909
Odjeljenje Oznaka Godište Godina Br. sveske
Magacin 1 1909 1-12+P+DODATAK
Magacin 1 1909 1-12+P+DODATAK
Arhiva 1 1909 1-12+P+DODATAK
Magacin 1 1908 1-12
Magacin 1 1908 1-12
Arhiva 1 1908 1-12+P
Magacin 1 1907 1-12
Magacin 1 1907 1-12+P
Arhiva 1 1907 1-12+P
Magacin 1 1906 1-12+P
Magacin 1 1906 1-12+P
Arhiva 1 1906 1-12+P
Magacin 1 1905 1-10<ned. br.11,12>
Magacin 1 1905 1-12
Arhiva 1 1905 1-12+P
Magacin 1 1904 1-12+P
Magacin 1 1904 1-12+P
Arhiva 1 1904 1-12+P
Magacin 1 1903 1-12+DODATAK
Magacin 1 1903 1-12+P+DODATAK<1902,1903>
Arhiva 1 1903 1-12+P
Magacin 1 1902 1-12+DODATAK<1901-1905>
Magacin 1 1902 1-12+P
Arhiva 1 1902 1-12+P
Magacin 1 1901 1-12
Magacin 1 1901 1-12
Arhiva 1 1901 1-12+P
Magacin 1 1900 1-12
Magacin 1 1900 1-12
Arhiva 1 1900 1-12+P
Magacin 1 1899 1-12
Magacin 1 1899 1-12+DODATAK<1896-1899>
Arhiva 1 1899 1-12+P+DODATAK<oštećeno>
Magacin 1 1898 1-12+P+DODATAK
Magacin 1 1898 1-12+P
Arhiva 1 1898 1-12+P
Magacin 1 1897 1-12
Magacin 1 1897 1-12+DODATAK
Arhiva 1 1897 1-12+P
Magacin 1 1896 1-12+P
Magacin 1 1896 1-12+P
Arhiva 1 1896 1-12
Magacin 1 1895 1-12
Magacin 1 1895 1-12+DODATAK<1895-1903,1908-1909>
Arhiva 1 1895 1-12+P
Magacin 1 1894 1-12+DODATAK<1879-1901>
Magacin 1 1894 1-12+DODATAK<1893-1894>
Arhiva 1 1894 1-12+P