Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo (NUBBIH)
 • Analiza diskursa u službi interkulturalne filologije
  Smailagić, Vedad
  U ovome radu se želi prezentirati model analize nazvan interkulturalna filologija, koja ima za cilj dokumentaciju, analizu i interpretaciju kultura na bazi analize jezičkog djelovanja. Kao naučna ... poddisciplina koristi se lingvistička analiza diskursa pa se komparativno-kontrastivnim pristupom na primjeru analize diskursa o bolonjskom procesu u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj dolazi do kulturoloških razlika iskazanih u tekstu.
  Izvor: Radovi = Travaux. - ISSN 0581-7447 (Knj. 19, 2016, str. 51-69)
  Vrsta građe - članak, sastavni dio ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2016
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 25615878