Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo (NUBBIH)
 • Pravna misao : časopis za pravnu teoriju i praksu = Jural thought : publication for jural theory and practice
  Vrsta građe - časopis
  Izdavanje i proizvodnja - Sarajevo : Republički zavod za javnu upravu SR Bosne i Hercegovine, 1969-
  Jezik - bosanski, hrvatski, srpski
  ISSN - 0555-0092
  COBISS.BH-ID - 5066498

Signatura A pč 23; M pč 23
Godine/godišta 1969-1990, 1992-2021
Odjeljenje Oznaka Godište Godina Br. sveske
Magacin 1 2021 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2021 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 2021 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2020 1-2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2020 1-2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 2020 1-2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2019 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2019 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 2019 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2018 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2018 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 2018 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2017 1/2+3/4+5/6+7/8,+11/12
Magacin 1 2017 1/2+3/4+5/6+7/8,+11/12
Arhiva 1 2017 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2016 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2016 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 2016 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2015 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2015 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 2015 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2014 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2014 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 2014 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2013 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2013 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 2013 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2012 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2012 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 2012 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2011 1/2+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2011 1/2-11/12
Arhiva 1 2011 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 2010 1/2-11/12
Magacin 1 2010 1/2-11/12
Arhiva 1 2010 1/2-11/12
Magacin 1 2009 1/2-11/12
Magacin 1 2009 1/2-11/12
Arhiva 1 2009 1/2-11/12
Magacin 1 2008 1/2-11/12
Magacin 1 2008 1/2-11/12
Arhiva 1 2008 1/2-11/12
Magacin 1 2007 1/2-11/12
Magacin 1 2007 1/2-11/12
Arhiva 1 2007 1/2-11/12
Magacin 1 2006 1/2-11/12
Magacin 1 2006 1/2-11/12
Arhiva 1 2006 1/2-11/12
Magacin 1 2005 1/2-11/12
Magacin 1 2005 1/2-11/12
Arhiva 1 2005 1/2-11/12
Magacin 1 2004 1/2-11/12
Magacin 1 2004 1/2-11/12
Arhiva 1 2004 1/2-11/12
Magacin 1 2003 1/2-11/12
Magacin 1 2003 1/2-11/12
Arhiva 1 2003 1/2-11/12
Magacin 1 2002 1/2+3/4+5/6+7/8
Magacin 1 2002 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 2002 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10
Magacin 1 2001 1/2+3/4+5/6+7/8+11/12+P
Magacin 1 2001 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12+[P]
Arhiva 1 2001 1/2+3/4+5/6+/7/8+9/10+11/12+[P]
Magacin 1 2000 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12+[P]<tematski br.>
Magacin 1 2000 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12+[P]<tematski br.>
Arhiva 1 2000 1/2+3/6+7/8+9/10+11/12+[P]<tematski br.>
Magacin 1 1999 1/2-11/12
Magacin 1 1999 1/2-11/12
Arhiva 1 1999 1/2-11/12
Magacin 1 1998 1/2+3/4+5/6+7/8+9/12
Magacin 1 1998 1/2+3/4+5/6+7/8+9/12
Arhiva 1 1998 1/2+3/4+5/6+7/8+9/12
Magacin 1 1997 1/2+3/6,9/12
Magacin 1 1997 1/2+3/6+7/8+9/12
Arhiva 1 1997 1/2+3/4+5/6+7/8+9/12
Magacin 1 1996 1/4+5/8+9/12
Magacin 1 1996 1/4+5/8+9/12
Arhiva 1 1996 1/4+5/8+9/12
Magacin 1 1995 1/6+7/12
Magacin 1 1995 1/6+7/12
Arhiva 1 1995 1/6+7/12
Magacin 1 1994 1/6+7/12
Magacin 1 1994 1/6+7/12
Arhiva 1 1994 1/6+7/12
Magacin 1 1993 1/4+5/12
Magacin 1 1993 1/4+5/12
Arhiva 1 1994 1/4+5/12
Magacin 1 1992 1/2+3/4,9/12
Magacin 1 1992 1/2+3/4,9/12
Arhiva 1 1992 1/2+3/4+5/8+9/12
Arhiva 1 1990 1/2+3/4
Arhiva 1 1989 1/2-9/10
Magacin 1 1988 ,5/8
Arhiva 1 1988 1/2-7/8,11/12
Magacin 1 1987 ,3/4-11/12
Magacin 1 1987 1/2-11/12
Arhiva 1 1987 1/2-11/12
Magacin 1 1986 1/2-7/8
Arhiva 1 1986 1/2-11/12
Magacin 1 1985 ,5/6-11/12
Arhiva 1 1985 ,3/4-11/12
Magacin 1 1984 1/2-11/12
Magacin 1 1984 1/2-11/12
Arhiva 1 1984 1/2-11/12
Magacin 1 1983 ,3/4
Magacin 1 1983 1/2-9/10
Arhiva 1 1983 1/2-11/12
Magacin 1 1982 1/2-11/12
Arhiva 1 1982 1/2-11/12
Magacin 1 1981 ,9/10
Magacin 1 1981 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Arhiva 1 1981 1/2-11/12
Magacin 1 1980 1/2+3/4+5/6+7/8
Magacin 1 1980 1/2-11/12
Arhiva 1 1980 1/2-11/12
Magacin 1 1979 1/2
Magacin 1 1979 1/2-7/8,11/12
Arhiva 1 1979 1/2-11/12
Magacin 1 1978 1/2-11/12
Arhiva 1 1978 1/2-11/12
Magacin 1 1977 1/2-11/12
Arhiva 1 1977 1/2-11/12
Arhiva 1 1976 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12
Magacin 1 1975 1/2-11/12
Arhiva 1 1975 1/2-11/12
Arhiva 1 1974 ,3/4-11/12
Arhiva 1 1973 1/2-11/12
Arhiva 1 1972 1/2-11/12
Arhiva 1 1971 1/2-11/12
Arhiva 1 1970 1/2-9/10
Arhiva 1 1969 1/2-11/12


loading ...
loading ...
loading ...