Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo (NUBBIH)
 • Moralni odgoj u porodici : bitan faktor razvoja pozitivne ličnosti = Moral education in family : an essential element of positive personality development
  Tikveša, Čelebija
  U ovom radu ćemo razmotriti proces razvoja moralnosti u porodici i ulogu same porodice u razvoju moralnih vrijednosti kod djeteta. U radu je iskazano da je porodica temelj odgojno-obrazovnog procesa, ... da ona uistinu nije nikakva internacionalna pedagoška institucija, nego životna zajednica. Porodica uvodi dijete u moralne, socijalne i kulturne norme, a svi drugi faktori koji sudjeluju u odgoju djece su nadogradnja u razvoju moralnosti i drugih normi. Bez obzira koje organizacione forme saradnje postoje, one se moraju međusobno potpomagati, ali i uvažavati one odgojne funkcije koje su specifične za svaku od tih odgojnih institucija. Svi ostali odgojni faktori moraju da uvažavaju činjenicu da temelj i okvir individualnog života daju vrijednosti, običaji i način života prve socijalne grupe, a to je porodica.
  Izvor: Educa : časopis za obrazovanje, nauku i kulturu. - ISSN 1840-3301 (God. 8, br. 8, 2015, str. 105-110)
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2015
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 513252047