Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo (NUBBIH)
 • Kognitivni i psihološki aspekti demencije
  Koso, Maida ; Mišetić, Katarina
  Demencija je jedan od najtežih problema ljudi starije životne dobi. Najčešći oblik demencije je Alzheimerova demencija kod koje su prisutne patološke promjene u mozgu pacijenata u obliku amiloidnih ... plakova i neurofibrilnih klupki. Postepeno propadanje kognitivnih funkcija korelira sa pojavom neurobrilnih klupki. Korelacija između kognicije i amiloidnih plakova nije konzistentno dokazana. Ovisno o stupnju bolesti, kognitivne funkcije mogu biti od blago do teško oštećenih. Najteže su pogođene funkcije kratkoročnog i dugoročnog pamćenja, orijentacija, rješavanje problema, razumijevanje i planiranje. Procjena kognitivnih funkcija i to: pažnje, pamćenja, egzekutivnih funkcija i inteligencije treba se kontinuirano sprovoditi pomoću testova koji se preporučuju za korištenje kod ovih pacijenata. Specifični kognitivni zadaci mogu odgoditi i usporiti kognitivno propadanje. Već u ranom stadiju bolesti kod pacijenata se mogu uočiti i promjene u ličnosti. Neka od prisutnih obilježja su: pretjerana sumnjičavnost, optuživanje okoline za krađu novca ili stvari, strah od prisutnosti nepoznatih osoba, ljubomora i nepovjerenje.
  Vrsta građe - članak, sastavni dio ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2017
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 513607631