Pravni fakultet, Sarajevo (PFSA)
 • Principi funkcioniranja univerziteta treće generacije - lekcije za univerzitete u procesu tranzicije = The Principles of Third Generation Universities Functioning-lessons for Universities in Transition Process
  Čizmić, Elvir ; Imamović-Čizmić, Kanita
  Biti konkurentan u današnjim uvjetima poslovanja znači kontinuirano provoditi inovativne promjene u načinu vođenja poslovnih operacija s ciljem unapređenja internog i eksternog kvaliteta organizacije ... kao cjeline. Primjena adekvatnih principa savremenih koncepa ta menadžmenta i preduzetništva u okviru visokoobrazovnih institucija predstavlja Žconditio sine qua nonŽ, odnosno uvjet bez kojeg nema njihovog razvoja u savremenom organizacijskom kontekstu. Njihova primjena treba biti inovativno prilagođena ljudima, pri ncipima, procesima i aktivnostima koji su imanentni visokoobrazovnim institucijama. Kontekst inovativnog prilagođavanja treba razumjeti u smislu primjene principastrateškog preduzetništva i potpunog upravljanja kvalitetom na svaki upravljački i operativni proces unutar visokoobrazovnih institucija...
  Vrsta građe - članak, sastavni dio ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2013
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 21463302