Pravni fakultet, Sarajevo (PFSA)
 • Reforma zakona o upravnom postupku u institucijama BiH i Federaciji BiH
  Ajanović, Enver
  Zakon o upravnom postupku u Republici Bosni i Hercegovini počeo se prvi put primjenjivati dok je bila federalna jedinica u Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji. Proglašen je Ukazom ... predsjednika Republike br. 52 od 19. decembra 1956. godine, a postao obavezan četiri mjeseca od njegovog objavljivanja 20. aprila 1957. godine. Ovaj zakon mijenjao se 1965. i 1976. godine radi usklađivanja s ustavnim promjenama u kojima je nastala Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Usvajanje ovog pravnog akta bilo je pod uticajem kodifikacije upravnog postupka u Austriji iz 1925. godine. Potom je ovaj zakon preuzet Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RBiH", br. 2/92 od 11. aprila 1992. godine). Nakon zaključenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini objavljeni su zakoni o upravnom postupku BiH, FBiH i RS. I ovi zakoni i danas sadrže institute pod uticajem austrijske nauke i prakse iz prve četvrtine XX stoljeća. Ništa se nije promijenilo u konceptu ovog pravnog akta. U Bosni i Hercegovini potrebno je ovaj zakon reformirati u skladu sa sveukupnim društvenim reformama, a pogotovo zbog današnjeg značaja državne uprave u društvu, koga nije imala u jednopartijskom sistemu u FNRJ i SFRJ. Takve reforme mogu se najbolje postići upoređivanjem upravnih postupaka u Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Hrvatskoj i državi Bosni i Hercegovini. Ovim reformama će Bosna i Hercegovina uskladiti svoje upravno procesno pravo s modernim trendovima u pravu država članica Evropske unije. Pri tome se mora voditi računa da će u nomotehničkom smislu prenesene i nove uvedene odredbe biti u članovima s drugim brojevima.
  Vrsta građe - članak, sastavni dio ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2014
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 3954120