Pravni fakultet, Sarajevo (PFSA)
 • Pretvaranje mukata vakufa u Bosni i Hercegovini u privatno vlasništvo posjednika
  Bećić, Mehmed
  Mukata vakufi predstavljaju vakufska zemljišta izdata u vremenski neograničeni i nasljedni zakup. Ugovor o mukata zakupu vakufi su sklapali s licima koja su bila zainteresirana da na vakufskim ... zemljištima podižu građevine. Njihovom izgradnjom zakupci su postali vlasnici izgrađenih objekata, za što su vakufu, kao vlasniku zemljišta, trajno plaćali godišnju zakupninu (mukatu). Na području Bosne i Hercegovine mukata zakupi vakufskih zemljišta nisu bili rijetkost. Oni su prakticirani još od uspostave osmanske vlasti na ovim prostorima u XV stoljeću. Od tada su igrali važnu ulogu u urbanom i privrednom razvoju Bosne i Hercegovine te su održani sve do XX stoljeća, kada se postepeno transformiraju i počinju da gube svoj izvorni oblik. Ključna zakonska intervencija, koja će značajno odrediti pravnu sudbinu mukata vakufa u XX stoljeću, bila je uspostava zemljišnih knjiga (gruntovnica) u Bosni i Hercegovini, u periodu od 1885/86. do 1910. godine. Upisom mukata vakufa u gruntovnice značajno je izmijenjena njihova vlasnička struktura i pravna priroda: ove nekretnine su pretvarane u vlasništvo zakupaca (posjednika), dok je vakufima priznato samo pravo potraživanja godišnje zakupnine (mukate) u formi realnog tereta. U ovom radu su detaljno obrazloženi razlozi i motivi zakonodavca za usvajanje ovakvog rješenja, koje je bilo suprotno pravnoj prirodi mukata vakufa.Zaključeno je da su glavni razlozi: pogrešno razumijevanje ovog instituta od strane članova zakonodavnih komisija involviranih u proces donošenja Gruntovničkog zakona i nastojanje zakonodavca da mukata vakufe prilagodi načelima novog zemljišnoknjižnog sistema, a posebno načelu superficies solo cedit. U okviru navedene analize rekonstruirana je i rasprava Vrhovnog suda iz 1913. godine o pitanju ispravnosti gruntovnog upisa mukata vakufa, kao i oprečna stajališta nekih njegovih članova. Inače, u okviru ovog istraživanja istraženo i obrađeno je preko 360 gruntovnih izvadaka vakufskih nekretnina u Sarajevu. Analiza gruntovnih uložaka je potvrdila konstataciju o transformaciji pravne prirode i vlasničke strukture na mukata vakufima, ali je pokazala da su postojali određeni izuzeci i odstupanja od ovog pravila.
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2019
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 512901323