Pravni fakultet, Sarajevo (PFSA)
 • Radnopravni aspekt trgovine ljudskim bićima
  Gradaščević-Sijerčić, Jasminka
  Trgovanje ljudskim bićima u svrhu radne eksploatacije početkom 21. stoljeća privlači sve veću pažnju u cijelom svijetu, a u BiH posebno od slučaja radnika koji su se našli u Azerbejdžanu u uvjetima ... koji se mogu smatrati prinudnim radom. Složenost problematike proizlazi iz nepostojanja adekvatne definicije radne eksploatacije, razlika u razumijevanju i normativnim okvirima u suvremenim državama, te posebno iz brojnih različitih oblika i pojavnosti koje trgovanje ljudskim bićima s ciljem radne eksploatacije može poprimiti. Prema relevantnim procjenama, trgovina ljudskim bićima ima u pravilu za ishod prinudni ili obavezni rad, ali u praksi je delikatno prepoznati trgovinu ljudima u svrhu radne eksploatacije i prinudnog rada. Naime, prinudni rad iako često u međusobnoj čvrstoj vezi s trgovinom ljudskim bićima nije isto što i trgovina istim. Konkretnije, većina žrtava trgovine ljudskim bićima u pravilu završi u prinudnom radu, ali se žrtve prinudnog rada ne nađu uvijek u toj situaciji kao rezultat trgovine ljudskim bićima. Istovremeno pojavnost radne eksploatacije u statusu pojedinca ne mora značiti da se radi o prinudnom radu jer nisu svi loši uvjeti rada na koje je pojedinac pristao prinudni rad. U radu autorica oslonom na analizu i procjenu relevantnih međunarodnih izvora i postojeće prakse polazi od stava da je prinudni rad širi pojam od pojma radne eksploatacije procjenjujući da je radno iskorištavanje samo jedan od elemenata koje prinudni rad obuhvaća, te da je trgovina ljudskim bićima radi radne eksploatacije potkategorija koncepta prinudnog rada. Autorica zauzima stav da trgovina ljudskim bićima pored najgrublje povrede ljudskih prava: slobode i dostojanstva pojedinca, slobode kretanja, prava na odlučivanje i izbor, jednakosti među ljudima, prava na život, rad i obrazovanje, prava na zdravlje, ima za posljedicu i onemogućavanje pojedincu sticanja adekvatnog radnopravnog statusa kojim se isključuje odnosno kontrolira i nadzire radna eksploatacija.
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2012
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 512918987