Pravni fakultet, Sarajevo (PFSA)
 • Akademska zvanja i osiguranje kvalitete : izazovi normativnih okvira de lege ferenda = Academic titles and quality assurance : challenges of legal de lege ferenda frameworks
  Hebib, Mirza
  Izvor: Pregled. Supplement : časopis za društvena pitanja. - ISSN 2637-3068 (God. 3, supplement 1, may/may-juni/June 2023, str. 113-121)
  Vrsta građe - članak, sastavni dio
  Godina - 2023
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 55607302

izvor: Pregled. Supplement : časopis za društvena pitanja. - ISSN 2637-3068 (God. 3, supplement 1, may/may-juni/June 2023, str. 113-121)

loading ...
loading ...
loading ...