Sveučilišna knjižnica Sveučilišta u Mostaru (SKMO)
 • Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode : zbornik radova = Croatian waters in environmental and nature protection : proceedings
  Hrvatska konferencija o vodama (7 ; 2019 ; Opatija); Croatian Water conference (7 ; 2019 ; Opatija)
  Sedma hrvatska konferencija o vodama održana je od 30. svibnja do 1. lipnja 2019. godine u Opatiji pod motom HRVATSKE VODE U ZAŠTITI OKOLIŠA I PRIRODE. Na konferenciji se kroz četiri tradicionalne ... znanstveno - stručne teme: 1. Stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi - oborine, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more, 2. Sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta - stanje i razvojni projekti, 3. Sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - stanje i razvojni projekti, 4. Vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti, sveobuhvatno i interdisciplinarno raspravljalo o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj, a rasprave su rezultirale korisnim smjernicama za budućnost. Upravljanje vodama prema zahtjevima europske pravne stečevine donijelo je nove vrijednosti hrvatskom vodnom gospodarstvu. Provodi se Okvirna direktiva o vodama koja ima za cilj postizanje i očuvanje dobrog stanja svih voda - kopnenih površinskih, podzemnih, prijelaznih i priobalnih, a razvojni projekti ostvaruju se uz poštivanje najviših standarda zaštite okoliša i prirode. Klimatske promjene su evidentne, a hidrološki ekstremi poplave i suše sve su izraženiji. Prilagodba klimatskim promjenama trajna je zadaća, za što je nužno na održiv način razvijati i održavati vodnogospodarske i vodnokomunalne sustave. Uz korištenje sredstava iz europskih fondova, razvoj vodne infrastrukture danas je značajno intenziviran u odnosu na ranija razdoblja. Radi se mnogo, ali još uvijek ima puno prostora za bolju apsorpciju raspoloživih financijskih sredstava, što je veliki izazov za sve sudionike u upravljanju vodama - za državne institucije, za različite korisnike voda i zemljišta, za komunalna društva, za visokoškolske i znanstvene ustanove, te za projektantske i izvođačke tvrtke. U budućem razdoblju stoga je nužno jačanje stručnih kapaciteta na svim razinama. Međunarodna vodnogospodarska suradnja nezaobilazan je čimbenik u održivom upravljanju vodama. Osim tradicionalne bilateralne suradnje sa susjednim državama, od velikog je značenja multilateralna suradnja na razini Europske komisije, na razini velikih međunarodnih slivova Dunava i Save, te na razini Sredozemnog mora. U okviru konferencije bio je organiziran i okrugli stol na temu međunarodne suradnje u vodnom gospodarstvu. Osim znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske, na sedmoj hrvatskoj konferenciji o vodama sudjelovali su i inozemni znanstvenici i stručnjaci, koji su iznosili iskustva iz svojih zemalja u upravljanju vodama. Radovi objavljeni u Zborniku radova pisani su na službenim jezicima konferencije, hrvatskom i engleskom jeziku. Nekoliko radova pisanih na bosanskom i srpskom jeziku objavljeno je u izvornicima i nisu prevođeni na hrvatski jezik.
  Vrsta građe - zbornik radova na konferenciji ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Izdavanje i proizvodnja - Zagreb : Hrvatske vode, 2019
  Jezik - hrvatski, engleski, bosanski
  ISBN - 978-953-7672-19-5
  COBISS.BH-ID - 8816737

Signatura – lokacija, inventarski br. ... Status primjerka Rezervacija
Sveučilišna knjižnica
0000000055 HRVATSKA KONFERENCIJA Hrvatske vode u
IN: 000021484
Sveučilišna knjižnica
55 HRVATSKA KONFERENCIJA Hrvatske vode u
IN: 000021484
nema COBISS/Pozajmice (rok pozajmice van biblioteke: 14 dana)
loading ...
loading ...
loading ...