Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru (UNMO)
 • Jezički izraz kao noseća struktura poeme "Na pravi put sam ti, majko, iziš'o" Skendera Kulenovića = Linguistic expression as a main structure of a poem "Na pravi put sam ti, majko, iziš'o" by Skender Kulenović
  Mulaosmanović, Edita
  U radu je analiziran jezički izraz poeme "Na pravi put sam ti, majko, iziš'o", Skendera Kulenovića. Fonostilističke i morfostilističke kategorije za kojima je pjesnik posegao u službi su ličnog ... doživljaja žene - majke i ličnog stava pjesnika prema ženi "ropkinji". Jezičkim izrazom, kao bitnim segmentom poeme, u nekim dijelovima najnježnijim, u nekim zastrašujuće optužujućim načinom pjesnik iskazuje svoja najdublja osjećanja. Lik majke Skender Kulenović stavioje na pijadestal svetosti, gradeći univerzalni lik žene - djevojke, žene- supruge, žene - majke, da bi na samom kraju iz njegove duše kriknula pobuna prema njenom položaju u kući i društvu. Pjesnik zatvorenom svijetu djevojke - žene - majke daje nova, intimna i simbolička značenja, što postiže pomnim odabirom leksema, uvođenjem neologizama i turcizama, fonostilitičkim i morfostilističkim kategorijama.
  Vrsta građe - članak, sastavni dio ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
  Godina - 2011
  Jezik - bosanski
  COBISS.BH-ID - 512688079