COLIB.BH – podaci o bibliotekama Bosne i Hercegovine

Baza podataka COLIB sadrži podatke o bibliotekama koje učestvuju u COBISS sistemu.