Šifrarnik indeksa za pretraživanje AC (Kod za vrstu autorstva) baze COBIB.BH

005 glumac
010 prerađivač - obično za drugi medij
018 animator
020 pisac anotacija
030 aranžer
040 umjetnik
050 cesionar
060 srodno ime
070 autor
071 koautor
080 autor uvoda, napomena, predgovora, pogovora
090 autor scenarija
100 bibliografski prethodnik
110 knjigovezac
120 oprema poveza
130 oprema knjige
140 oprema korica
150 oprema tabli u knjizi
160 knjižar
170 kaligraf
180 kartograf
190 cenzor
200 koreograf
206 sakupljač narodne građe
210 komentator
220 sastavljač, sabirač
230 kompozitor
240 slovoslagač
245 autor ideje
250 dirigent
260 vlasnik autorskog prava
270 korektor rukopisa
275 igrač (plesač)
280 osoba ili ustanova kojoj je knjiga ili rukopis posvećen
290 autor posvete
291 ime koje se javlja u rukopisu
292 potpisnik rukopisa
293 autograf
300 režiser
305 autor teze
310 distributer
320 donator
330 nesigurno autorstvo
340 urednik
341 član uredničkog odbora
342 gostujući urednik
343 urednik određene oblasti
344 glavni urednik
345 odgovorni urednik
346 glavni i odgovorni urednik
347 član uredničkog savjeta
348 predsednik uredničkog savjeta
349 tehnički urednik
350 graver
360 bakropisac
370 montažer (filmski)
380 falsifikator
390 prethodni vlasnik
400 osnivač/sponzor
410 grafičko oblikovanje
420 osoba kojoj je knjiga poklonjena u čast ili spomen
430 iluminator
440 ilustrator
445 muzički producent
450 potpisnik
460 osoba koja daje intervju
470 osoba koja intervjuira
480 pisac libreta
490 osoba koja ima dozvolu štampanja ili izdavanja
500 osoba koja daje dozvolu za štampanje ili izdavanje
510 litograf
520 pisac teksta pjesme
530 metalograver
540 nadzornik/ugovaratelj
545 muzičar
550 pripovjedač
557 organizator sastanka
560 začetnik/osnivač
570 drugo
580 proizvođač papira
590 izvođač
600 fotograf
605 voditelj emisije
610 štampar
620 štampar tabli
630 producent
632 dizajner prizora
635 programer
637 vođa projekta
640 korektor štampane građe
650 izdavač
660 osoba kojoj su pisma upučena
670 tehnički urednik snimanja
675 ocjenjivač
680 rubrikator
690 scenarist
700 pisar
710 sekretar
720 potpisnik
721 pevač
730 prevodilac
740 nacrt oka štamparskog slova
750 tipograf
760 drvorezac
770 pisac propratne građe
900 autor rječnika
901 recenzent
902 redaktor
903 redaktor prijevoda
904 autor izložbe
905 diskutant
906 autor indeksa
907 autor teksta u reprodukcijama
908 notograf
909 osoba čije se rad reproducira
910 osoba čije se predavanje objavljuje
911 autor razgovora
912 autor predgovora
913 autor sažetka
914 prevodilac sažetka
915 urednik
916 član redakcijskog odbora
917 saradnik
918 sastavljač bibliografije
919 likovni urednik
920 autor crteža
921 autor vinjeta
922 narator
923 otpjevao
924 zapisao
925 konzultant
926 lektor
928 kontakt autor
929 nosilac legata
991 mentor
992 član komisije
993 član komisije za odbranu
994 komentor