Šifrarnik indeksa za pretraživanje LC (Kod za literarni žanr) baze COBIB.BH

a roman; autobiografija
a1 socijalni roman
a2 avanturistički roman
a3 historijski i ratni roman
a4 kriminalistički roman
a5 (auto)biografski roman, biografija
a6 (naučno)fantastična proza
aa
ab
b drama; individualna biografija
b1 radio-drama
b2 scenario (TV ili drugi)
b3 libreto
c esej; zbirna biografija
ca
d humor, satira; sadrži biografske informacije
da
e pisma
ea
eb
ec
ed
ef
eg
eh mit/legenda (antikvarna građa)
ei
ej
f kratka proza
f1 bajke
f2 anegdote
f3 aforizmi, poslovice
f4 basne
fa
g poezija
g1 zagonetke
g2 pjesnička antologija
ga
h govor
h1 intervju
ha
i memoari, dnevnici, reportaže, putopisi
i1 memoari, dnevnici
i2 putopisi, reportaže
ia
ja
ka
la
lb
lc
ld
le
lf
lg
lh
li
ma
x narodne književnost
x1 narodne pjesme
x2 narodne priče
x3 mitovi, legende
y neliterarni tekst; nije biografsko djelo
yy
z drugi i mješani književni oblici
z1 poligrafije, antologije
z2 sabrano djelo
z3 izabrano djelo
zz ostalo (antikvarna građa)