Šifrarnik indeksa za pretraživanje TA (Kod za predviđene korisnike) baze COBIB.BH

a dječja, opća
b predškolski, 0-5 godina
c školski, 5-10 godina
d školski, 9-14 godina
e omladinski, 14-20 godina
k odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
m odrasli, opća (lijepa književnost)
u nepoznato