Šifrarnik indeksa za pretraživanje UC (UDK za pretraživanje) baze COBIB.BH

0 Nauka uopće. Nauka uopšte. Znanost uopće. Organizacija. Informacije. Dokumentacija.
001 Nauka uopće. Nauka uopšte. Znanost uopće.
001.18 Budućnost znanja. Predskazivanje. Futurologija
001.3 Značaj nauke i znanja uopće. Važnost i smisao znanosti i znanja uopće. Značaj nauke i znanja uopšte.
001.32 Naučna društva, akademije. Znanstvene udruge, akademije.
001.4 Stručna terminologija. Znanstvena nomenklatura.
001.5 Naučne teorije. Znanstvene teorije. Hipoteze, sistemi. Hipoteze, sustavi.
001.6 Naučni zakoni. Znanstveni zakoni.
001.8 Metodologija. Tehnički i naučni postupci istraživanja. Tehnički i znanstveni postupci istraživanja. Analiza i sinteza.
001.818 Vrednovanje rezultata. Procjenjivanje rezultata. Prezentiranje informacija. Prezentovanje informacija.
001.83 Intelektualna suradnja. Intelektualna saradnja. Razmjena ideja.
001.85 Naučna kritika. Znanstvena kritika.
001.89 Organizacija nauke i naučnog rada. Organizacija znanosti i znanstvenog rada.
001.891 Naučno istraživanje. Znanstveno istraživanje. Metode ispitivanja.
001.892 Razvoj
001.893 Kontrola. Nadzor. Supervizija.
001.895 Inovacije.
001.9 Popularizacija nauke. Popularizacija znanosti. Zablude u nauci. Zablude u znanosti. Pseudoznanje.
001.92 Popularizacija nauke. Popularizacija znanosti.
001.94 Pojave koje nisu sasvim objašnjene.
001.94nlo NLO. Neidentificirani leteći objekti. Neidentifikovani leteći objekti. Leteći tanjuri. Leteći tanjiri.
001.98 Zablude u nauci
002 Dokumentacija. Knjige. Spisi. Autorstvo.
002.2 Cjelokupno literarno stvaralaštvo (autori, predmeti, zemlje)
002.6 Dokumentacioni centri. Dokumentacijski centri.
003 Sistemi pisanja i pisma. Sustavi pisanja i pisma. Znaci i simboli. Šifre. Kodovi. Grafičko predstavljanje.
003.03 Grafički izraz jezika
003.07 Stilovi pisanja
003.24 Brajevo pismo
003.29 Kodovi. Tehnografija
003.295.8 Bar-kodovi
003.3 Pojedina pisma. Sustavi pisanja i pisma.
003.349 Glagoljička pisma. Glagoljična pisma. Ćirilička pisma. Ćirilična pisma.
003.5 Materijali za pisanje i pisaći pribor.
003.628 Amblemi.
003.63 Dijagrami. Kartogrami. Sheme. Šeme.
003.64 Monogrami. Anagrami. Kronogrami.
003.65 Oznake vlasništva. Pečati.
004 Računarska nauka i tehnologija. Računarstvo. Računalne znanosti i tehnologija.
004.021 Algoritmi.
004.081 Bušeni mediji.
004.083 Magnetski mediji.
004.085 Optički mediji.
004.085.22 CD-ROM
004.2 Arhiktetura računara.
004.3 Računarska mašinska oprema. Računarski hardver. Računalni hardver.
004.3'1 Proizvodnja računala. Proizvodnja računara.
004.3'2 Instaliranje računala. Instalacija računara.
004.4 Programska oprema. Softver
004.42 Računarsko programiranje. Računarski programi. Računalno programiranje. Računalni programi.
004.43 Računarski jezici. Jezici za programiranje. Računalni programski jezici.
004.45 Sistemska programska oprema. Operacioni sistemi. Sistemski softver.
004.455.1 Brauzeri
004.491.22 Računarski virusi
004.5 Interakcija između čovjeka i računara. Korisnički interfejs. Korisnička okolina. Interakcija čovjeka i računala. Korisničko sučelje. Korisničko okruženje.
004.55 Hipermediji. Hipermedija. Hipertekst.
004.6 Podaci
004.63 Datoteke. Fajlovi. Dokumenti.
004.65 Sistemi za upravljanje bazama podataka (DBMS)
004.7 Računarske komunikacije. Računalne komunikacije. Računarske mreže. Računalne mreže.
004.72 Mrežna arhiktetura.
004.732 Lokalne mreže. LAN
004.733 Gradske mreže. MAN
004.735 Svjetske mreže. WAN.
004.738 Povezivanje mreža. Umrežavanje.
004.738.5 Internet
004.8 Vještačka inteligencija. Vještački razum. Umjetna inteligencija.
004.822 Mreže znanja
004.891 Ekspertni sistemi. Ekspertni sustavi.
004.9 Računarske tehnike prema aplikacijama
004.91 Izrada i obrada dokumenata
004.92 Računarska grafika. Računalna grafika.
004.94 Simulacija. Oponašanje
005 Menadžment. Proučavanje organizacije. Rukovođenje.
005.1 Teorija menadžmenta. Teorija rukovođenja.
005.3 Menadžerske aktivnosti. Djelatnosti rukovođenja.
005.32 Organizaciono ponašanje. Psihologija rukovođenja. Psihologija menadžmenta.
005.4 Procesi u rukovođenju. Procesi u menadžmentu.
005.5 Menadžersko djelovanje. Pravci. Postupci rukovođenja.
005.6 Kvalitet u menadžmentu. Totalni kvalitet menadžmenta. Rukovođenje kvalitetom. Totalno rukovođenje kvalitetom. TQM
005.7 Organizacijski menadžment (OM). Rukovođenje organizacijom.
005.8 Rukovođenje projektom.
005.9 Oblasti, polja menadžmenta. Polja rukovođenja.
005.92 Rukovođenje dokumentima
005.94 Rukovođenje znanjem
005.95 Lični menadžment. Rukovođenje personalom.
005.96 Menadžment ljudskih resursa. Rukovođenje ljudskim resursima. HRM.
006 Standardizacija. Normizacija. Norme.
006.03 Tijela za standardizaciju, ovlašćenje i nadležnost
006.3/.8 Standardi. Norme.
006.9 Standardizacija mjera. Normizacija.
006.91 Metrologija. Mjere i težine općenito.
006.92 Određivanje i standardizacija vremena. Mjerenje vremena. Orologija.
006.95 Hronologija. Kronologija. Kalendar.
007 Teorija informacija. Kibernetika. Human engineering.
007.5 Automatski i upravljački sistemi. Automatski sustavi.
007.52 Robotika. Roboti. Automati. Vještačka inteligencija.
008 Kultura. Civilizacija. Napredak. Progres
008.2 Futurologija
009 Humanističke nauke i umjetnost. Humanističke znanosti. Područje umjetnosti općenito.
01 Bibliografija. Vrste bibliografija. Katalozi.
01(051) Bibliografije. Katalozi. Spiskovi knjiga
011 Univerzalne i opće bibliografije. Univerzalne i opšte bibliografije.
011/014 Bibliografije. Univerzalne i opće bibliografije. Apstrakti i indeksi
011/016 Bibliografije
012 Individualne bibliografije. Autorske bibliografije.
013 Kolektivne bibliografije.
015 Nacionalne bibliografije. Bibliografije prema mjestu objavljivanja djela. Lokalne i regionalne bibliografije.
016 Specijalne bibliografije. Referalni časopisi. Sekundarne publikacije
016:929a/ž Biobibliografije
017.3/.4 Aukcijski katalozi. Prodajni katalozi knjiga. Komercijalni katalozi.
017/019 Katalozi. Bibliotečki katalozi. Katalozi knjižnica.
018 Imenski katalozi. Autorski katalozi.
02 Bibliotekarstvo. Knjižničarstvo.
021.64 Međubibliotečka saradnja. Suradnja među knjižnicama
021.84 Obavezni primjerak. Obvezni primjerak
021.85 Razmjena publikacija
021.89 Bibliotečko zakonodavstvo. Knjižnično zakonodavstvo
021.9 Finansije, fondovi. Pretplate, pokloni, donacije. Financije, fondovi
022 Zgrade biblioteke. Zgrade knjižnice. Oprema
024 Odnosi sa korisnicima.
024.8 Oštećenje, gubitak, krađa fonda (od strane korisnika)
025.11 Finansije biblioteke. Budžet. Financije. Proračun
025.12 Bibliotečki izvještaji. Izvješća knjižnice
025.2 Nabavka i uvećanje fonda. Nabavljanje i zaprimanje građe
025.3 Katalogizacija
025.4 Klasifikacija. Indeksiranje.
025.48 Tezaurusi
025.7/.9 Zaštita i čuvanje knjiga
026 Stručne biblioteke. Specijalne knjižnice. Specijalne biblioteke.
027 Opšte biblioteke. Opće biblioteke. Opće knjižnice.
027.022 Javne, narodne biblioteke. Javne, narodne knjižnice.
027.1 Privatne knjižnice. Privatne biblioteke.
027.54 Biblioteke centralne uprave. Državne, nacionalne, vladine biblioteke. Knjižnice središnje državne vlasti. Državne, nacionalne, vladine knjižnice
027.7/.8 Školske biblioteke. Školske knjižnice. Visokoškolske biblioteke. Visokoškolske knjižnice.
028 Čitanje. Tehnika čitanja. Rad sa čitaocima
030 Opšta referensna djela. Opća referentna djela. Opšte enciklopedije. Opće enciklopedije
050 Serijske publikacije. Periodika. Časopisi
050.8 Godišnjaci. Imenici. Adresari.
050.8/.9 Adresari. Almanasi. Kalendari
050.9 Adresari. Kalendari.
06 Korporacije. Društva. Kongresi. Izložbe
061 Ogranizacije i drugi tipovi korporacija. Društva. Udruženja. Udruge. Kongresi.
061.1 Vladine organizacije i korporacije.
061.12 Akademije
061.2 Nevladine organizacije i korporacije. Fondacije.
061.213 Omladinske organizacije
061.22 Naučna društva. Znanstvena društva.
061.25 Federacije, savezi organizacija. Tajne i polutajne organizacije i pokreti.
061.27 Zadužbine. Zaklade. Fondacije. Ustanove.
061.3 Sastanci. Simpoziji. Simpozijumi. Kongresi. Konferencije. Skupovi. Skupštine.
061.4 Povremene izložbe. Sajmovi. Saloni.
061.5(4/9) Poslovna preduzeća. Firme (adresari, jubilarni zbornici)
061.6 Naučne i tehničke ustanove. Znanstvene i tehničke ustanove.
061.7 Svečanosti. Priredbe. Predstave. Izložbe. Banketi.
069 Muzeji. Muzeologija. Izložbe.
069.5 Kolekcije. Eksponati. Zbirke. Izlošci.
069.6 Organizacija i uprava muzeja.
070 Novine. Štampa. Tisak. Novinarstvo.
070.1 Opseg, teorija, značaj štampe. Doseg, teorija, značaj tiska.
070.2 Vlasništvo i kontrola. Vlasništvo i nadzor.
070.3 Upravljanje poslovanjem. Poslovodstvo.
070.32 Tiskanje. Štampanje.
070.4 Urednički menadžment. Uređivanje.
070.43 Uredništva.
070.48 Posebne vrste novina.
070.481 Službene novine. Službeni listovi
070.482 Vjerski listovi. Vjerske novine.
070.485 Oglasnici. Reklamne novine.
070.486 Stručni tehnički časopisi.
070.487 Humoristički časopisi. Humoristični listovi.
070.488 Književne novine. Književni listovi. Književni časopisi.
070.489 Informativna glasila institucija i preduzeća
08 Poligrafije. Zbirna djela. Zbornici.
081 Individualna poligrafija. Samostalne poligrafije.
082 Kolektivna poligrafija. Skupne poligrafije.
082.1 Knjižne zbirke. Izdavačke serije
082.2 Miscelanea.
084 Slikovni materijal. Zbrike ilustracija, planova, mapa.
087.5 Publikacije za djecu i omladinu. Slikovnice.
088 Miscelanea. Varia.
09 Rukopisi. Rijetka i značajna djela.
091 Rukopisi
093 Inkunabule
094/096 Rijetke knjige. Vrijedne knjige. Faksimili
097 Ekslibrisi. Monogrami. Pečati
1 Filozofija.
1 a/ž Filozofi
1(091) Istorija filozofije. Historija filozofije. Povijest filozofije.
1(3) Filozofija starog vijeka
1(37/38) Antička filozofija
1(4)"04/14" Evropska filozofija. Europska filozofija, srednji vijek.
1(4)"15/19" Evropska filozofija. Europska filozofija, novi vijek.
1(4/9)"19" Savremena filozofija. Suvremena filozofija.
1(5) Filozofija Istoka. Istočna filozofija.
101 Priroda i uloga filozofije.
11/12 Metafizika. Filozofija prirode (Kosmologija vidi: 524)
111 Opća metafizika. Opšta metafizika. Ontologija.
111.1 Pojam bitka. Egzistencija.
111.3 Supstancija. Monada.
111.6 Djela. Djelatnost. Djelatno bivstvovanje.
111.8 Transcendentalne odredbe bitka.
111.83 Istina. Laž. Neistina.
111.84 Dobro. Zlo.
111.85 Lijepo. Ružno.
111.852 Estetika
113 Opći zakoni prirode. Opšti zakoni prirode. Porijeklo svemira. Stvaranje svemira. Kozmogonija. Kosmogonija.
113/119 Kosmologija. Kozmologija. Filozofija prirode.
114 Prostor. Mjesto. Dimenzija. Protežnost. Ekstenzija.
115 Vrijeme. Trajanje. Vječnost.
116 Kretanje. Razvoj.
117 Materija. Tvar. Pramaterija.
118 Sila. Energija.
119 Kvantitet. Broj.
122 Kauzalitet. Uzročnost. Causa efficiens. Posljedica.
122/129 Posebna metafizika.
123 Sloboda i nužnost.
123.1 Sloboda. Indeterminizam.
123.2 Nužnost.
123.21 Fatalizam.
124 Teologija.
124.1 Poredak. Haos. Red. Kaos.
125 Konačnost. Beskonačnost. Svemir.
128 Duša. Priroda života i smrti. Suština života i smrti.
129 Porijeklo i sudbina pojedinačne duše. Seljenje duše. Inkarnacija. Reinkarnacija. Besmrtnost. Metempshioza.
13 Filozofija uma. Filozofija duha. Metafizika duhovnog života.
130.2 Filozofija kulture
133 Okultizam.
133.52 Astrologija.
133.6 Hiromantija. Hirologija.
133.9 Spiritualizam. Spiritizam. Telekineza. Ektoplazma.
14 Filozofski sistemi i gledišta. Filozofski sustavi i gledišta.
140.8 Filozofsko gledište. Pogled na svijet.
141 Vrste gledišta.
141.1 Filozofski sistemi prema broju i kvalitetu principa. Filozofski sustavi prema broju i kvalitetu načela.
141.111 Monizam.
141.112 Dualizam.
141.113 Pluralizam.
141.12 Ontološki materijalizam.
141.13 Metafizički idealizam.
141.131 Platonizam. Neoplatonizam.
141.132 Racionalizam. Intelektualizam. Univerzalizam.
141.133 Panlogizam. Apsolutizam.
141.134 Objektivni idealizam.
141.142 Voluntarizam.
141.143 Alogizam.
141.145 Organicizam.
141.155 Evolucionizam.
141.2 Filozofski sistemi prema sudu o vrijednosti svijeta. Filozofski sustavi prema sudu i vrijednostima svijeta.
141.3 Posebni i miješani oblici.
141.31 Sholastika. Skolastika.
141.319.8 Filozofska antropologija.
141.32 Egzistencijalizam.
141.33 Filozofski misticizam.
141.332 Teozofija.
141.333 Antropozofija.
141.336 Sufizam.
141.4 Filozofski sustavi prema gledištu na problem Boga. Filozofski sistemi prema gledištu na problem Boga.
141.41 Teizam.
141.42 Deizam.
141.45 Ateizam.
141.72 Feminizam
141.78 Postmoderna.
141.8 Socijalističke škole i sistemi. Socijalističke škole i sustavi.
141.81 Predmarksističke socijalističke škole. Utopijski socijalizam.
141.82 Marksizam.
159.9 Psihologija.
159.9.01 Psihološke teorije.
159.9.018 Psihološke metode.
159.9.019 Psihološki sistemi i škole. Psihološki sustavi i škole.
159.9.019.2 Strukturalna psihologija. Geštalt psihologija. Gestalt psihologija.
159.9.019.3 Funkcionalna psihologija.
159.9.019.4 Psihologija reakcija. Psihologija ponašanja. Psihologija refleksa. Biheviorizam.
159.9.07 Eksperimentalna psihologija. Psihološko istraživanje.
159.9.072 Eksperiment. Istraživanje. Testovi. Mjerenje.
159.91 Psihofiziologija. Fiziološka psihologija. Mentalna psihologija.
159.913 Mentalna higijena.
159.92 Psihičke sposobnosti i razvoj. Karakterologija. Stvaralaštvo. Mentalni razvoj i sposobnosti. Komparativna psihologija.
159.922 Mentalni razvoj čovjeka. Genetska psihologija. Razvojna psihologija. Diferencijalna psihologija.
159.922.1 Seksualna psihologija. Psihologija polova. Psihologija spolova.
159.922.4 Etnopsihologija. Psihologija rasa. Psihologija naroda.
159.922.6 Uticaj starosnog doba. Starost.
159.922.7 Dječija psihologija. Pedologija. Pedopsihologija.
159.922.7/.8 Dječija psihologija
159.922.72 Intelektualni razvoj djeteta.
159.922.76 Djeca sa fizičkim, mentalnim i karakternim oštećenjima. Abnormalna djeca.
159.922.8 Psihologija adolescencije.
159.923 Psihologija ličnosti. Psihologija tipova. Individualna psihologija. Psihologija pojedinca. Psihologija karaktera. Karakterologija. Idiosinkrazija.
159.923.2 Razvoj ličnosti. Identitet. Samosvijest.
159.923.3 Karakter ličnosti. Karakterne crte. Psihogram.
159.923.4 Temperament.
159.923.5 Socijalizacija ličnosti. Kultiviranje ličnosti.
159.924 Genij. Genije.
159.925 Fizičke manifestacije mentalnog. Ekspresivne studije. Fiziognomika. Frenologija. Mimika. Gestikulacija. Držanje.
159.925.2 Fizionomija
159.925.5 Frenologija. Kraniologija.
159.925.6 Grafologija.
159.925.7 Hirogonomija.
159.925.8 Mimika. Mimikrija. Glas. Geste. Gestikulacija. Hod.
159.928 Darovitosti, sposobnosti. Talenti
159.929 Biopsihologija. Komparativna psihologija
159.93 Čulno opažanje. Niži mentalni procesi. Osjetilnost. Osjećajnost. Osjetilno opažanje.
159.93/.94 Čulno zapažanje. Osjećajnost.
159.931/936 Osjeti. Čula.
159.938 Psihofizika. Psihometrija.
159.942 Emocije.
159.944 Rad. Umor. Stres.
159.947 Htijenje. Volja.
159.95 Viši mentalni procesi. Mišljenje
159.952 Pažnja.
159.953 Pamćenje i učenje.
159.954 Mašta. Imaginacija.
159.955 Mišljenje. Misao.
159.956 Intuicija.
159.96 Posebna mentalna stanja i procesi
159.961 Parapsihologija.
159.962 Hipnotizam. Sugestija
159.963 Spavanje. Snovi.
159.964 Dubinska psihologija. Psihoanaliza
159.964.2 Psihoanaliza.
159.97 Psihopatologija. Patološka psihologija.
159.98 Primijenjena psihologija. Psihotehnika.
16 Logika. Naučna sistematika
161.1 Pojam.
161.2 Sud. Iskaz. Tvrdnja.
161/162 Osnove logike. Pojam. Sud. Zaključak.
162 Procesi zaključivanja. Rasuđivanje. Izvođenje. Zaključak.
164 Logistika. Simbolička logika. Matematička logika. Logički račun.
165 Teorija saznanja. Spoznajna teorija. Epistemologija
165.6/.8 Epistemologija. Epistemološka gledišta i učenje.
165.75 Strukturalizam
165.9 Povijest spoznaje. Istorija spoznaje.
167 Znanstvena ispitivanja. Znanstveno istraživanje. Naučno ispitivanje. Naučno istraživanje.
167.71 Dogmatizam. Apsolutizam.
167.72 Skepticizam.
167.73 Pozitivizam. Agnosticizam.
167.74 Pragmatizam. Humanizam. Aktivizam.
167/168 Logička metodologija.
168 Znanstvena metoda. Naučna metoda.
168.51 Formalne znanosti. Formalne nauke.
168.52 Empirijske znanosti. Empirijske nauke.
168.53 Takozvane primijenjene znanosti. Takozvane primijenjene nauke.
17 Etika. Moral. Praktična filozofija.
17.0 Teorija i pravci u etici
171 Individualna etika.
172 Socijalna etika
173 Porodična etika. Obiteljska etika.
173.1 Brak. Vjenčanje. Razvod.
174 Profesionalna etika. Etika zanimanja.
176 Seksualna etika.
177 Moral i društvo
178 Etika i umjerenost. Droga. Ovisnost.
179 Različita etička pitanja
2 Religija. Teologija
2-1 Teorija i filozofija religije. Priroda religije. Fenomen religije.
2-2 Dokazi religije. Očitavanje religije.
2-23 Svete knjige. Religijski tekstovi, spisi.
2-29 Vjerska književnost. Religijska književnost.
2-3 Ličnosti iz pojedine religije (tvorci, osnivači, sveci, sljedbenici). Osobe iz pojedine religije. Osobe u religiji.
2-4 Vjerske djelatnosti. Prakticiranje vjere. Religijska praksa. Religijske aktivnosti.
2-42 Moralno ponašanje. Moralna teologija. Dobro i zlo. Savjest. Grijesi. Vrline.
2-426 Religijska etika. Etika direktno izvedena iz religijskih sistema. Etika direktno izvedena iz religijskih sustava.
2-428 Vjerski zakoni, obaveze, moralna pravila, moralni zakoni. Vjerska pravila. Vjerske dužnosti
2-5 Obožavanje u širem smislu. Bogoštovlje u širem smislu. Kult. Obredi, ceremonije, svečanosti. Liturgija (sakramenti, duhovni život, muzika/glazba, asketizam).
2-587 Misticizam. Izmijenjena stanja svijesti. Mistična iskustva. Stigme.
2-587-6 Neposredno iskustvo božanskog.
2-6 Religijski proces. Razvoj religije (rast, opadanje, uticaj/utjecaj, komparativna povijest religija, ekumenizam). Procesi u religiji.
2-7 Vjerska organizacija i administracija (Crkvena organizacija. Crkveni ustroj i uprava)
2-74 Pravna služba. Vjerski zakoni. Religijski zakon. Kanonsko pravo
2-78 Vjerske organizacije. Vjerska društva/udruge i udruženja.
2-79 Sekte. Sektaški pokreti.
2-8 Religije prema različitim karakteristikama. Religiozne značajke prema raznim svojstvima.
2-9 Historija religija. Istorija religija. Povijest religija, sekti ili crkve.
21 Preistorijske i religije primitivnih naroda. Prethistorijske i religije primitivnih naroda. Pretpovijesne i religije primitivnih naroda.
21/29 Religijski sistemi. Religijski sustavi. Pojedine religije i vjere.
22 Sveto pismo. Biblija
22.0 Izvodi i prerade tekstova Svetog pisma
22.043 Biblijske pripovijetke. Sveto pismo za djecu
22.046 Biblijske pripovijetke. Sveto pismo za djecu
221 Religije Kine.
221.3 Taoizam.
221/224 Stari zavjet
225 Religije Japana.
225.2 Šintoizam (Šinto).
225/228 Novi zavjet
23 Religije Indijskog potkontinenta. Hindu religija u najširem smislu.
23/28 Kršćanstvo/Hrišćanstvo
231 Bog
233 Osnovni hinduizam.
234 Džainizam (Jainizam).
235 Sikhizam (Sikizam).
238 Simboli vjere. Katihizis. Vjeroispovjedanje
24 Budizam
242/245 Meditacije. Molitve. Religijska književnost
248 Asketska i mistička teologija. Pobožnosti
25 Antičke religije. Pradavne religije. Manji kultovi i religije.
251 Religija starog Egipta.
252 Religije Mezopotamije. Religije Mesopotamije
254 Religija Irana
254.2 Zaratustrina religija. Zoroastrizam. Zoroastrijanizam.
255 Klasična antika. Grčka i rimska mitologija.
256 Religije Centralne Azije. Šamanizam.
257 Evropske religije. Europske religije.
257.7 Slovenske i baltičke religije. Slavenske i baltičke religije.
259 Religije drugih oblasti.
26 Judaizam
26-1 Jevrejska teologija. Židovska teologija.
26-24 Tanak. Hebrejska Biblija. Tora
26-4 Jevrejska religijska praksa. Židovska religijska praksa, pridržavanje zapovijesti. Jevrejski običaji. Židovski običaji.
26-5 Jevrejski vjerski obredi. Židovski vjerski obredi.
26-7 Organizaciona struktura judaizma
262 Organizacija Crkve. Crkvena uprava
264 Liturgija. Bogosluženje
265 Sakramenti
266/268 Evangelizacija. Misionarski rad
27 Kršćanstvo. Hrišćanstvo. Kršćanske crkve i vjeroispovijesti. Hrišćanske crkve i vjeroispovijesti.
27-1 Kršćanska teologija. Hrišćanska teologija.
27-14 Bog. Kršćansko shvatanje Boga. Hrišćansko shvatanje Boga. Sveto Trojstvo. Otac, Sin, Duh Sveti (Paraklet).
27-23 Biblija
27-23/-24 Biblija. Stari i Novi zavjet
27-235 Verzije Biblije
27-236.5 Biblijske priče. Pripovijesti iz Biblije.
27-242 Stari zavjet
27-246 Novi zavjet
27-27 Kritike. Uvod u Bibliju. Tumačenja.
27-282.3 Katehizmi i kreda. Katehizam i kreda.
27-285.2 Apologetika.
27-29 Kršćanska književnost. Hrišćanska književnost.
27-3 Osobe u kršćanstvu. Osobe u hrišćanstvu.
27-31 Isus Krist. Isus Hrist. Kristologija. Hristologija.
27-36 Kršćanski sveci. Hrišćanski sveci. Kristologija. Hristologija.
27-4 Praktična teologija. Kršćanska praksa. Hrišćanska praksa.
27-42 Moralna teologija
27-475 Propovijedi. Vjerska retorika
27-5 Kršćanski vjerski obredi. Hrišćanski vjerski obredi.
27-523.4/.6 Kršćanske crkvene građevine. Hrišćanske crkvene građevine. Crkve. Manastiri.
27-528 Kršćanska liturgija. Hrišćanska liturgija. Bogosluženje. Bogoslužje.
27-534.3 Molitve.
27-54 Ceremonije prema svrsi.
27-55 Sakramenti. Svete tajne
27-562 Svetkovine i festivali. Sveti dani.
27-58 Kontemplativna i refleksivna religija. Asketizam
27-67 Odnos kršćanstva sa drugim vjerama. Odnos hrišćanstva prema drugim vjerama.
27-675 Ekumenizam.
27-72 Crkva. Kršćanska crkva. Hrišćanska crkva.
27-725 Zvaničnici religije. Sveštenici, duhovnici, vođe.
27-74 Kršćansko vjersko pravo. Hrišćansko vjersko pravo. Kanonsko pravo.
27-76 Kršćanske misije. Hrišćanske misije.
27-788 Vjerski redovi i društva. Monaški redovi. Monaštvo. Samostanski život.
27-788-35 Asketizam uopšte. Aksetizam uopće.
27-87 Jeres. Jeresi.
27-87.645 Bogumili.
27-9 Crkvena historija. Crkvena istorija. Crkvena povijest. Opća istorija hrišćanske crkve. Opća povijest kršćanske crkve.
27-9"01/07" Crkva od 2. do 8. vijeka poslije Hrista. Doba Otaca Crkve. Patristički period.
271 Istočna crkva
271.2 Pravoslavna crkva
271.22 Nacionalne crkve.
271.222 Nacionalne pravoslavne crkve
271.222(491.11)-774 Srpska pravoslavna parohija.
271.222(497.11) Srpska pravoslavna crkva
271.222(497.11)-9 Istorija Srpske pravoslavne crkve. Historija Srpske pravoslavne crkve. Povijest Srpske pravoslavne crkve
271.31 Isus Krist. Isus Hrist. Kristologija. Hristologija.
271/279 Krišćanske crkve i vjere. Hrišćanske crkve i vjere.
272 Rimokatolička crkva
272-732.2 Papstvo
272-732.2-725 Osobe u papstvu, administracija.
272-74 Rimokatoličko kanonsko pravo.
272-789 Monaški redovi Rimokatoličke crkve
272-789.32/.33 Franjevci.
272-798 Monaški redovi Rimokatoličke crkve.
273.4 Anglikanska crkva
274 Protestantizam.
274-278 Protestantske crkve.
274/278 Protestantizam uopšte. Protestanti. Disidenti. Puritanci
276 Patrologija. Crkveni oci
279 Ostali kršćanski pokreti i crkve. Ostali hrišćanski pokreti i crkve. Sveci zadnjih dana. Sveci posljednjih dana (Mormoni). Jehovini svjedoci.
28 Islam
28-1 Teorija i filozofija islama
28-23 Kur'an
28-254 Tefsir (komentar Kur'ana).
28-31 Ličnosti u islamu
28-4 Islamska religijska praksa
28-42 Islamska moralna teologija
28-5 Islamski vjerski obredi
28-523.4 Građevine namijenjene vjerskim obredima. Džamije.
28-534.3 Molitve.
28-57(532) Hadždž (Hodočašće u Meku).
28-67 Odnos islamske religije i društva
28-7 Islamska vjerska organizacija i administracija
28-732.3 Islamski poglavar. (Reis ul-ulema).
28-74 Islamski vjerski zakon. Šerijatsko pravo
28-9 Historija islama. Istorija islama. Povijest islama.
282 Rimokatolička Crkva
29 Savremeni duhovni pokreti. Suvremeni duhovni pokreti
291 Poredbene studije i historija/istorija/povijest religija. Hijerologija. Nove religije.
292 Starogrčka i starorimska religija. Klasična mitologija
294 Indijske religije. Budizam. Hinduizam (Joga vidi: 615.851)
296 Jevrejska religija
297 Islam
297.1 Vjerska pitanja islama
297.18 ur'an
299 Filozofski sistemi religijski. Agnosticizam. Humanizam. Sekularizam. Nereligioznost. Scijentologija
3 Društvene nauke. Društvene znanosti.
303 Metode društvenih nauka. Metode društvenih znanosti.
304 Društvena pitanja. Društvena praksa. Socijalna politika.
304.2 Društvena i kulturna pitanja.
305 Studije roda, spola.
305-055.1 Muške studija.
305-055.2 Ženske studije. Žena i društvo.
308 Sociografija. Deskriptivne studije društva
308(4) Evropske države, društvene prilike. Europske države, društvene prilike.
308(497) Balkanske države, društvene prilike.
308(497.1) Jugoslavija, društvene prilike.
308(497.11) Srbija, društvene prilike.
308(497.11+497.16) Srbija i Crna Gora, opšte društvene prilike. Srbija i Crna Gora, opće društvene prilike
308(497.16) Crna Gora, društvene prilike.
308(497.4) Slovenija, društvene prilike
308(497.4/.7) Bivše jugoslovenske republike, društvene prilike.
308(497.5) Hrvatska, društvene prilike.
308(497.6 fbih) Federacija Bosne i Hercegovine, društvene prilike. Društvene prilike u Federaciji Bosne i Hercegovine.
308(497.6 rs) Republika Srpska, društvene prilike. Društvene prilike u Republici Srpskoj.
308(497.6) Bosna i Hercegovina, društvene prilike. Društvene prilike u Bosni i Hercegovini.
308(5/9) Neevropske države, društvene prilike.
31 Statistika. Demografija. Sociologija.
311 Statistika kao nauka. Statistika kao znanost. Teorija statistike.
311.3 Opšta organizacija statistike. Opća organizacija statistike. Zvanična statistika.
311/314 Statistika. Demografija
314 Demografija. Studije o stanovništvu.
314.1 Stanovništvo.
314.112 Populacione teorije.
314.113 Populaciona politika.
314.116 Populacione promjene, rast, opadanje.
314.117 Sastav i raspoređenost stanovništva.
314.12 Populacione teorije. Teorije stanovništva.
314.14 Grane demografije.
314.15 Populaciona politika.
314.3 Natalitet. Fertilitet. Rođenje. Plodnost.
314.4 Mortalitet. Morbititet. Smrtnost.
314.5 Bračno stanje. Brak. Bračna zajednica. Izvanbračna zajednica. Vanbračna zajednica. Monogamija. Poligamija. Celibat. Razvodi, rastave. Kohabitacija.
314.5/.6 Brak i porodica
314.6 Porodice. Obitelji. Domaćinstva.
314.7 Migracije
314.742 Imigracija.
314.743 Emigracija.
314.743(=163.6) Slovenački iseljenici
316 Sociologija
316(075) Sociologija (udžbenici).
316.1 Predmet i obim sociologije.
316.2 Sociološke teorije. Sociološki pravci i gledišta.
316.3 Društvo. Društvena struktura. Društvo kao društveni sustav. Društvo kao društveni sistem
316.32 Globalna društva.
316.323 Društveno-ekonomski tip globalnog društva. Socioekonomske formacije.
316.334 Podsistemi i institucije globalnog društva.
316.334.2 Ekonomska sociologija. Sociologija ekonomskih podsistema i institucija.
316.334.22 Sociologija rada.
316.334.2:338.439 Nutriciona
316.334.2:339.13 Sociologija tržišta.
316.334.3 Politički sistemi i institucije. Sociologija politike. Politička sociologija.
316.334.4 Sociologija prava.
316.334.5 Sociologija ekoloških podsistema i institucija
316.334.54 Stambeni smještaj. Susjedstvo. Sociologija stanovanja
316.334.55 Sociologija sela. Ruralna sociologija.
316.334.56 Sociologija grada. Urbana sociologija.
316.34 Društvena stratifikacija. Društveno raslojavanje.
316.34(4/9) Društvena stratifikacija. Socijalna diferencijacija. Društveno raslojavanje. Pojedine zemlje.
316.342 Vrste društvene stratifikacije. Vrste društvene diferencijacije.
316.342.2 Društvene klase.
316.342.5 Društveni slojevi. Društveni nivoi.
316.343 Društvena stratifikacija i klasna struktura različitih društveno-ekonomskih formacija.
316.344 Društvena struktura prema posebnim kriterijumima.
316.344.42 Elite
316.344.7 Marginalni slojevi. Otuđeni i isključeni slojevi i grupe.
316.346 Demografska stratifikacija.
316.35 Društvene grupe. Društveno organizovanje.
316.356.2 Srodničke grupe. Porodica. Sociologija porodice. Obitelj. Sociologija obitelji.
316.356.4 Nesrodničke grupe. Rase. Nacije.
316.37 Pojedinac. Individua (kao osnovni element društvene strukture).
316.4 Društveni procesi. Društvena dinamika.
316.42 Socijalne promjene u globalnom društvu. Društveni razvoj. Sociologija razvoja.
316.422 Reforma. Transformacija. Modernizacija. Inovacije.
316.43 Planiranje društvenog razvoja.
316.44 Društveni procesi diferencijacije. Stratifikacioni procesi. Društvena pokretljivost.
316.45 Grupni procesi
316.46 Vođstvo (autoritet).
316.47 Društveni odnosi. Međusobni odnosi.
316.48 Društveni sukobi (konflikti). Sociologija konflikata.
316.6 Socijalna psihologija.
316.61 Socijalizacija ličnosti. Socijaliziranje osoba.
316.62 Društveno ponašanje.
316.624 Devijantno ponašanje. Socijalna patologija.
316.64 Društveni stavovi. Pogledi. Društvena svijest.
316.647 Osnovni stavovi.
316.647.5 Tolerancija. Netolerancija.
316.647.8 Stereotipija. Predrasude.
316.65 Mnjenje. Mnijenje.
316.653 Javno mnijenje. Javno mnjenje.
316.66 Društveni položaj, socijalni status. Društvena uloga.
316.663 Društvena uloga.
316.7 Sociologija kulture. Kulturni kontekst društvenog života.
316.722 Kultura raznih društava. Civilizacija.
316.728 Način življenja. Sociologija svakodnevnog života.
316.73 Kulturna dinamika.
316.736 Enkulturacija
316.74 Sredstva kulture. Kulturno posredništvo
316.74:001 Sociologija nauke. Sociologija znanja
316.74:2 Sociologija religije.
316.74:37 Sociologija obrazovanja.
316.74:7 Sociologija umjetnosti.
316.74:78 Sociologija muzike. Sociologija glazbe
316.74:81 Sociologija jezika.
316.74:82 Sociologija književnosti.
316.75 Normativni i vrijednosni aspekti kulture. Ideologija
316.752 Vrijednosti.
316.754 Norme i zakoni.
316.77 Društvene komunikacije. Sociologija komunikacija.
316.774 Sredstva protokola (transfera) informacija. Kanali. Mediji.
316.776 Komunikacioni procesi. Razmjena infromacija.
316.811/.815 Brak i porodica. Brak i obitelj.
316.83 Međupolni odnosi. Međuspolni odnosi.
316:0/9 Specijalne vrste sociologija koje nisu predviđene podgrupama.
32 Politika.
32.01 Politika, teorija. Političke teorije
32.019.5 Javno mjenje. Javno mnijenje. Politički marketing, javni odnosi (public relations). Propaganda.
321 Oblici političkog organizovanja. Država kao politička snaga (sila).
321.01 Opšta teorija države. Opća teorija države. Teorija i filozofija vlasti. Vlast i opozicija. Uzurpacija.
321.011 Suverenitet.
321.6 Nedemokratski oblici vladavine.
321.6/.8 Savremeni oblici vladavine.
321.7 Demokratija. Demokracija.
321.7(497.6 fbih) Demokratija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Demokracija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
321.7(497.6 rs) Demokratija u Republici Srpskoj.
321.7(497.6) Demokratija u Bosni i Hercegovini. Demokracija u Bosni i Hercegovini.
322 Odnosi između crkve i države. Crkvena politika. Vjerska politika.
323 Unutrašnja politika. Unutarnja politika. Politička situacija.
323(4) Evropske države, unutrašnja politika. Europske države, unutarnja politika.
323(497) Balkanske države, unutrašnja politika. Balkanske države, unutarnja politika.
323(497.1) Jugoslavija, unutrašnja politika. Jugoslavija, unutarnja politika.
323(497.11) Srbija, unutrašnja politika.
323(497.16) Crna Gora, unutrašnja politika.
323(497.4) Slovenija, unutrašnja politika. Slovenija, unutarnja politika
323(497.4/.7) Bivše jugoslovenske republike, unutrašnja politika. Bivše jugoslavenske republike, unutarnja politika
323(497.5) Hrvatska, unutrašnja politika. Hrvatska, unutarnja politika.
323(497.6 fbih) Federacija Bosne i Hercegovine, unutrašnja politika. Federacija Bosne i Hercegovine, unutarnja politika.
323(497.6 rs) Republika Srpska, unutrašnja politika. Republika Srpska, unutarnja politika.
323(497.6) Bosna i Hercegovina, unutrašnja politika. Bosna i Hercegovina, unutarnja politika.
323(5/9) Neevropske države, unutrašnja politika. Neeuropske zemlje, unutarnja politika.
323.1 Nacionalni, narodni, etnički pokreti i odnosi. Nacionalne i etničke manjine.
323.1(=163.4*3) Bošnjaci, nacionalno pitanje.
323.1(=163.41) Srbi, nacionalno pitanje.
323.1(=163.42) Hrvati, nacionalno pitanje.
323.15 Nacionalne, etničke manjine
323.15(497.11) Nacionalne manjine u Srbiji.
323.15(497.5) Nacionalne manjine u Hrvatskoj.
323.15(497.6) Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini.
323.15(=163.6) Slovenci, nacionalne manjine
323.2 Odnosi između naroda i države. Unutrašnje političke aktivnosti. Unutarnje političke aktivnosti.
323.3 Društvene grupe i slojevi, Rangovi (položaji). Zanimanja.
324 Izbori. Plebisciti. Referendumi
325 Kolonizacija. Kolonijalna politika.
326 Ropstvo.
327 Međunarodni odnosi. Svjetska globalna politika. Spoljna politika. Vanjska politika
327(4) Evropske države, spoljna politika. Europske države, spoljna politika.
327(497) Balkanske države, spoljna politika.
327(497.1) Jugoslavija, spoljna politika
327(497.11) Srbija, spoljna politika.
327(497.16) Crna Gora, spoljna politika.
327(497.4) Slovenija, spoljna politika. Slovenija, vanjska politika
327(497.4/.7) Bivše jugoslavenske republike, spoljna politika.
327(497.5) Hrvatska, spoljna politika. Hrvatska, vanjska politika
327(497.6) Bosna i Hercegovina, spoljna politika. Bosna i Hercegovina, vanjska politika
327(5/9) Neevropske države, spoljna politika.
327.3 Internacionalizam. Međunarodni pokreti
327.5 Međunarodni konflikti. Popuštanje napetosti
327.7/.8 Aktivnosti međunarodnih i međuvladinih organizacija. Politički uticaj, pritisak na druge države.
328 Parlamenti. Narodna predstavništva. Vlade.
329 Političke partije i pokreti
329(497.1) Političke partije u Jugoslaviji.
329(497.11) Političke partije u Srbiji.
329(497.16) Političke partije u Crnoj Gori.
329(497.4) Političke partije u Sloveniji
329(497.4/.7) Političke partije u bivšim jugoslovenskim republikama.
329(497.5) Političke partije u Hrvatskoj.
329(497.6 rs) Političke partije u Republici Srpskoj.
329(497.6) Političke partije u Bosni i Hercegovini.
33 Privreda. Ekonomske nauke. Ekonomske znanosti.
330 Ekonomija. Ekonomisti. Ekonomske teorije
330.1 Osnovni ekonomski pojmovi. Politička ekonomija. Vrijednost. Kapital. Sredstva.
330.101.54 Makroekonomija.
330.13 Ekonomičnost. Profitabilnost. Zakon vrijednosti.
330.14 Kapital
330.142 Oblici i vrste kapitala.
330.3 Ekonomska kretanja. Društvena reprodukcija. Makroinvesticije.
330.332 Investicije.
330.34 Ekonomski razvoj. Razvoj proizvodnih odnosa. Ekonomski sistemi. Ekonomski sustavi
330.341 Faktori privrednog razvoja.
330.4 Matematička ekonomija. Ekonometrija
330.47 Ekonomska informatika.
330.5 Nacionalna svojina. Društveni proizvod. Nacionalni dohodak. Potrošnja. Životni standard
330.8 Ekonoske teorije. Naučne doktrine, učenja.
331 Rad. Zaposlenost. Sindikati
331.1 Teorija i organizacija rada. Ergonomija
331.103 Organizacija rada.
331.105 Radni odnosi. Poslodavci. Radnici. Sindikati
331.106 Radni ugovori
331.107 Učešće radnika u upravljanju. Industrijska demokratija. Industrijska demokracija. Samoupravljanje.
331.108 Organizovanje kadrova. Radni poredak. Radna disciplina
331.109 Radni sporovi između poslodovaca i radnika. Štrajkovi.
331.2 Lični dohoci. Plate.
331.3 Radno vrijeme. Odsustva. Godišnji odmori.
331.4 Radna okolina. Radni uslovi
331.45 Zaštita na radu. Nesreće na radu
331.5 Zaposlenje. Zapošljavanje. Tržište rada
331.54 Zanimanje
331.548 Profesionalna orijentacija. Savjetovanje i konsultovanje oko izbora profesije.
331.56 Nezaposlenost
332 Regionalna privreda. Regionalna ekonomija. Teritorijalna privreda. Stambena privreda
332.1 Regionalna privreda. Regionalno gospodarstvo. Regionalna ekonomija.
332.2 Zemlja sa stanovišta privrede. Zemljišna ekonomija.
332.26 Povreda prava svojine (nacionalizacija, denacionalizacija)
332.8 Stambena privreda. Ekonomika stanovanja.
334 Oblici organizovanja i saradnje u privredi. Kooperacija.
334.71 Mala privreda
334.72 Preduzeća prema pravu svojine. Poduzeća prema pravu svojine. Privatna poduzeća. Privatna preduzeća. Javna preduzeća. Javna poduzeća. Multinacionalna preduzeća. Multinacionalna poduzeća.
334.73 Zadruge
334.75/.76 Privredna udruženja. Gospodarske organizacije. Karteli. Koncerni. Trustovi.
334.788 Privredne komore. Trgovinske komore
336 Finansije. Financije
336(051) Finansije. Javne finansije. Porezi. Carine
336.1 Javne finansije. Javni budžeti. Proračun. Javni dug
336.1/.5 Javne finansije. Javne financije. Javni prihodi. Proračun. Javni dug. Javna potrošnja.
336.2 Porezi, Javni prihodi.
336.22 Porezi. Dažbine.
336.24 Carinske dažbine.
336.3 Javni zajmovi. Javni dugovi.
336.4 Carine.
336.5 Javni izdaci. Državna potrošnja
336.6 Privredne finansije. Gospodarske financije.
336.7 Novac. Monetarni sistem. Bankarstvo. Berze
336.71 Banke. Bankarstvo
336.74 Novac. Valuta
336.748 Kurs novca. Kretanje kurseva. Inflacija. Stabilizacija
336.76 Berza. Tržište novca. Tržište kapitala. Vrijednosni papiri
336.77/.78 Kreditni sistem. Kreditni sustav.
338 Privreda (kompleksni privredni prikazi pojedinih država, regija itd.). Gospodarstvo. Ekonomska politika. Gospodarska politika. Upravljanje privredom.
338(051) Privreda (kompleksni privredni prikazi pojedinih država, regija itd.). Ekonomska politika. Upravljanje privredom. Cijene
338(497.1) Jugoslavija, privreda (do 1991.)
338(497.11) Srbija, privreda.
338(497.16) Crna Gora, privreda.
338(497.4) Slovenija, privreda. Slovenija, gospodarstvo
338(497.4/.7) Bivše jugoslovenske republike, privreda.
338(497.5) Hrvatska privreda. Hrvatska, gospodarstvo
338(497.6 rs) Republika Srpska, privreda.
338(497.6) Bosna i Hercegovina, privreda. Bosna i Hercegovina, gospodarstvo
338.1 Privredna situacija. Gospodarska situacija. Konjunktura. Recesija
338.2 Ekonomska politika. Gospodarska politika. Ekonomsko planiranje. Gospodarsko planiranje
338.23 Posebna ekonomska politika.
338.23:336.74 Monetarna politika.
338.24 Ekonomska kontrola. Gospodarska kontrola. Državna intervencija. Nacionalizacija. Denacionalizacija
338.3 Proizvodnja. Produktivnost. Proizvod.
338.4 Privredni sektori. Gospodarski sektori.
338.43 Poljoprivreda kao privredna grana.
338.434 Finansiranje poljoprivrede.
338.48 Turizam.
338.483 Turistička geografija.
338.49 Privredna infrastruktura.
338.5 Cijene. Troškovi
338.512 Troškovi proizvodnje.
338.516 Vrste cijena.
338.53 Politika cijena.
339 Trgovina. Tržište. Marketing
339.1 Trgovina.
339.13 Tržište. Analiza tržišta. Konkurencija.
339.138 Marketing.
339.3 Unutrašnja trgovina. Unutarnja trgovina. Trgovinska mreža. Zaštita potrošača.
339.5 Međunarodna trgovina. Politika spoljne trgovine. Carine
339.7 Međunarodne finansije. Međunarodne financije. Međunarodni platni promet. Međunarodno tržište kapitala. Međunarodne banke.
339.738 Valutne unije.
339.74 Devizna politika. Instrumenti devizne politike.
339.742 Valutni sporazumi. Ugovor o načinu plaćanja. Ugovori i sporazumi o platnom bilansu, obračunu, kliringu.
339.743 Devizni kurs. Plivajući kurs. Promjenjivi kurs.
339.9 Svjetska privreda. Svjetsko gospodarstvo. Međunarodni ekonomski/gospodarski odnosi. Međunarodne ekonomske/gospodarske integracije. Globalna ekonomija.
339.91 Međunarodna podjela rada.
339.923 Međunarodne ekonomske integracije. Ekonomske unije. Ekonomske zajednice
339.98 Ekonomski konflikti. Sukobi. Ekonomski rast.
34 Pravo. Zakonodavstvo.
34(091) Pravna historija. Pravna istorija. Historija prava. Povijest prava.
34(4/9) Pravni sistemi prema pojedinim državama. Pravni sustavi prema pojedinim državama.
340 Pravo uopšte. Pravo općenito. Pravni metodi i pomoćne nauke. Pravni metodi i pomoćne znanosti.
340.1 Vrste i oblici prava.
340.12 Pravci u teoriji prava. Pravne škole i doktrine. Filozofija prava. Teorije države i prava.
340.13 Pozitivno pravo.
340.134 Zakonodavstvo. Politika i tehnika, kodifikacija, priprema, Izrada nacrta. Redakcija zakona.
340.15 Historijski oblici prava i pravnih sustava. Istorijski oblici prava i pravnih sistema.
340.5 Uporedno pravo. Usporedno pravo.
340.6 Pomoćne pravne nauke. Sudska medicina. Sudska psihijatrija.
341 Međunarodno pravo
341.1 Međunarodne organizacije
341.1+341.217 Međunarodne organizacije. Međuvladine organizacije.
341.2 Subjekti i objekti u međunarodnom pravu.
341.24 Međunarodni pravni akti. Međunarodni sporazumi. Međunarodni ugovori.
341.3 Ratno pravo. Humanitarno pravo
341.31 Agresija. Ratno stanje, ratovanje. Objava rata.
341.322 Dozvoljena i nedozvoljena sredstva u vođenju rata. Vrste neprijateljstava. Represalije. Ratni zločin
341.322.5 Ratni zločini.
341.38 Kraj i posljedice rata. Poslijeratni period. Povratak na mirnodopsko stanje
341.382 Mirovni ugovor.
341.4 Međunarodno krivično pravo
341.485 Genocid.
341.6 Međunarodna arbitraža. Međunarodno sudstvo.
341.7/.8 Diplomatsko pravo. Konzularno pravo
341.9 Međunarodno privatno pravo
342 Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo.
342.1/.2 Država. Narod. Nacija. Državna vlast. Struktura države.
342.2 Država. Struktura države.
342.3 Vrhovna vlast. Suverenitet. Oblici države. Oblici vladavine.
342.4 Ustavi. Zakonodavne skupštine. Nacionalne skupštine.
342.4(497.11) Ustavno pravo Srbije.
342.4(497.16) Ustavno pravo Crne Gore.
342.4(497.5) Ustavno pravo Hrvatske.
342.4(497.6) Ustavno pravo Bosne i Hercegovine.
342.5 Državna vlast. Vlade. Sistemi i funkcije organa vlasti.
342.53 Parlamentarno pravo. Parlamenti.
342.7 Ljudska prava.
342.8 Izborno pravo. Izborni sistemi. Izborni sustavi.
342.9 Upravno pravo.
343 Krivično pravo. Kazneno pravo
343.1 Krivično pravo. Krivični postupak. Kazneno pravo. Kazneni postupak
343.2 Krivično pravo (opšta pitanja).
343.3 Krivična djela protiv države. Kaznena djela protiv države
343.3/.7 Krivična djela. Vrste kažnjivih djela
343.4 Krivična djela protiv osnovnih sloboda, ljudskih prava. Kaznena djela protiv temeljnih sloboda, ljudskih prava
343.5 Krivična djela protiv javnog ugleda, morala. Kaznena djela protiv javnog povjerenja, morala
343.6 Krivična djela protiv ljudi. Krivična djela protiv osobe. Kaznena djela protiv ljudi. Kaznena djela protiv osobe
343.7 Krivična djela protiv imovine. Kaznena djela protiv imovine
343.8 Kazna. Penologija. Izvršavanje kazni. Prevencija.
343.9 Kriminologija. Kriminalistika. Kriminalistička znanost.
343.91 Vrste kriminalaca, prekršitelja
343.95 Kriminalna psihologija. Sudska psihologija
343.96 Kriminalna patologija, psihopatologija. Umobolnost i kriminalitet.
343.97 Kriminalna sociologija. Komparativna kriminologija
343.98 Kriminalistika. Sudska nauka. Sudska znanost. Istražna tehnologija i taktika. Viktimologija.
344 Posebno krivično pravo. Posebno kazneno pravo. Vojno, pomorsko i vazduhoplovno krivično pravo. Vojno, pomorsko i zračno kazneno pravo
346 Ekonomsko pravo.
347 Građansko pravo.
347.2 Stvarno pravo
347.23 Svojina.
347.4/.5 Obligacijsko pravo. Obligaciono pravo
347.61/.64 Porodično pravo. Obiteljsko pravo.
347.65/.68 Nasljedno pravo. Testament
347.7 Trgovinsko pravo. Trgovačko pravo. Privredno pravo.
347.72 Trgovinska društva. Trgovačka društva.
347.77 Industrijska, komercijalna, naučna svojina i svojinsko pravo. Patentno pravo i pravo na marku.
347.78 Autorsko pravo. Umjetnička i književna svojina. Copyright.
347.79 Pomorsko pravo.
347.8 Vazdušno pravo, svemir, etar. Zračno pravo, pravo prostora.
347.9 Pravni postupak. Ustrojstvo sudova i kadrova. Sudsko osoblje i organizacija.
347.97/.99 Organizacija sudova. Sudska uprava.
348 Crkveno pravo. Kanonsko pravo. Vjersko pravo. Religijsko pravo.
348.97 Islamsko pravo
349 Posebne grane prava. Specijalne grane prava.
349.2 Radno pravo
349.3 Pravo o socijalnom staranju. Pravo o socijalnoj skrbi
349.4 Zemljišno pravo, svojinsko pravo, urbanističko pravo. Agrarno pravo. Pravo prostornog planiranja.
349.6 Pravo zaštite okoline. Zakon o zaštiti okoline. Pravo zaštite okoliša
349.7 Atomsko pravo. Nuklearno pravo. Zakon o atomskoj, nuklearnoj energiji.
35 Javna uprava. Vlada. Vojni poslovi
35(497.4) Javna uprava u Sloveniji
35(497.5) Javna uprava, državna uprava u Hrvatskoj
35(497.6) Javna uprava, državna uprava u Bosni i Hercegovini.
351 Posebni zadaci javne uprave. Posebne aktivnosti javne uprave.
351.74 Policija. Javni red.
351.74/.76 Policija. Javni red i mir. Evidencija prebivališta. Nadzor nad javnim moralom
351.74:061.1(100) Interpol.
351.75 Održavanje javnog reda. Održavanje mira.
351.77 Nadzor nad javnim zdravljem i higijenom. Sanitarna kontrola.
351.778.5 Stambena pitanja. Stanovi. Naselja
352 Lokalna uprava. Opštinska uprava. Najniži stepen uprave
352/354 Upravni stepeni. Regionalna uprava. Lokalna samouprava
353 Srednji stepen uprave. Srednje razine uprave. Regionalna, oblasna uprava.
354 Najviši stepen uprave. Centralna vlast. Najviša razina uprave. Središnja, državna uprava
355 Vojna vještina uopšte. Vojni poslovi općenito.
355.01 Filozofija rata. Sociologija rata. Militarizam
355.02 Vojna politika. Politika državne odbrane. Politika državne obrane.
355.1 Oružane snage. Vojna služba. Vojnički život.
355.2 Regrutovanje. Mobilizacija. Demobilizacija
355.3 Organizacija oružanih snaga
355.4 Ratna dejstva. Ratno djelovanje. Taktika. Strategija.
355.48/.49 Vojna historija. Vojna istorija. Vojna povijest. Ratovi.
355/359 Vojna vještina. Vojni poslovi. Vojne nauke. Vojna znanost.
356 Opšta vojna služba. Pješadija. Vojnici.
356/358 Rodovi kopnene vosjke i vazduhoplovnih snaga. Rodovi kopnenih i zračnih vojnih snaga.
357 Konjica. Mehanizovane jedinice. Motorizovane jedinice. Motorizirane jedinice.
358 Artiljerija. Inženjerija. Avijacija.
359 Ratna mornarica. Vojna flota.
36 Socijalni rad. Socijalna pomoć
364 Socijalni problemi. Vrste socijalne pomoći
366 Potrošačka prava. Ostvarivanje i zaštita interesa potrošača
368 Osiguranje
369 Socijalno osiguranje
37 Vaspitanje. Odgoj. Obrazovanje. Nastava
37(4/9) Obrazovni sistem u pojedinim zemljama. Obrazovni sustav u pojedinim zemljama.
37(497.1) Obrazovni sistem u Jugoslaviji (do 1991.)
37(497.11) Obrazovni sitem u Srbiji.
37(497.16) Obrazovni sistem u Crnoj Gori.
37(497.4) Obrazovni sistem u Sloveniji
37(497.4/.7) Obrazovni sitem u bivšim jugoslavenskim republikama.
37(497.5) Obrazovni sustav u Hrvatskoj. Obrazovni sistem u Hrvatskoj.
37(497.6 rs) Obrazovni sistem u Republici Srpskoj.
37(497.6) Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. Obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini.
37.01 Osnovi obrazovanja, teorija. Pedagogija
37.013 Teorija obrazovanja. Principi pedagoške aktivnosti. Praktična pedagogija.
37.013.74 Komparativna pedagogija.
37.013.75 Eksperimentalna pedagogija.
37.013.83 Andragogija.
37.014 Politika obrazovanja
37.014.22 Borba protiv nepismenosti. Opismenjavanje.
37.014.3 Reforma obrazovanja.
37.014.5 Politika obrazovanja. Planiranje obrazovnog sistema.
37.015 Discipline pedagoške nauke.
37.015.3 Pedagoška psihologija.
37.015.6 Ekonomija obrazovanja.
37.016 Sadržaj nastavnih predmeta.
37.017 Ciljevi i uzori vaspitanja.
37.018 Vaspitanje (osnovni oblici)
37.018.1 Vaspitanje u kući. Domaće vaspitanje.
37.018.2 Vaspitanje u školi.
37.018.3 Vaspitanje u domovima, internatima.
37.018.4 Organizacione forme obrazovanja. Organizacijski oblici nastave
37.018.43 Učenje na daljinu. Dopisni kursevi. Obrazovanje putem medija.
37.018.5 Organizacione forme škola, institucija
37.018.58 Eksperimentalne škole.
37.02 Didaktika (opšte).
37.025 Metode razvijanja mentalnih, intelektualnih, stvaralačkih sporobnosti.
37.026 Didaktički principi. Nastavni principi.
37.03 Razvijanje inteligencije. Formiranje ličnosti (moralno, socijalno, umjetničko, ekološko...vaspitanje).
37.032 Formiranje i razvoj ličnosti
37.034 Moralno vaspitanje.
37.035 Socijalno vaspitanje.
37.036 Umjetničko vaspitanje.
37.04 Obrazovanje u odnosu na vaspitanike, učenike.
37.041 Samoobrazovanje.
37.044 Trajanje obrazovanja
37.048.4 Profesionalna orijentacija.
37.05 Izvor finansiranja i pomoći školama. Izvor financiranja i pomoći školama
37.06 Socijalni problemi. Međuljudski kontakti, odnosi
37.064 Lični kontakti, odnosi. Roditelj - nastavnik. Nastavnik - učenik. Odnosi među učenicima.
37.07 Uprava, administracija obrazovnih ustanova.
37.08 Personalna pitanja.
371 Organizacija vaspitavanja i obrazovanja. Osoblje
371.11 Organizacija obrazovnih institucija
371.12 Nastavničko osoblje
371.13 Obrazovanje nastavnika i vaspitača.
371.2 Organizacija obrazovnih institucija i nastave
371.212 Učenik. Student.
371.213 Nastavnici.
371.213.1 Razredni učitelj. Razredni starješina.
371.213.8 Timska nastava ( Nastavnički timovi).
371.214 Nastavni programi. Raspored časova.
371.217 Finansiranje učenika
371.217.3 Školski organizovani raspusti. Škole u prirodi.
371.233 Posjete. Putovanja. Ekskurzije.
371.25 Trajanje i organizacija nastave
371.26 Ocjenjivanje i provjera znanja učenika.
371.27 Ispiti. Takmičenja.
371.3 Nastavne metode i postupci. Oblici nastave
371.311.1 Individualna nastava.
371.311.4 Grupni rad. Timski rad.
371.314 Grupna nastava.
371.32 Časovi, organizacija školskog rada
371.33 Usmena nastava
371.38 Obrazovanje kroz praktične aktivnosti
371.3:0/9 Nastavne metode za pojedine predmete
371.4 Vaspitni sistemi
371.5 Školski poredak i disciplina. Kazne
371.6 Položaj škola. Školska oprema
371.64/.69 Nastavna sredstva. Sredstva za podučavanje
371.7 Zdravlje i medicinska zaštita učenika i studenata
371.8 Život i rad učenika i studenata
372.3 Predškolsko obrazovanje
372.4 Osnovno obrazovanje. Početna nastava
372.8 Posebni predmeti
373 Predškolske ustanove. Osnovne škole. Srednje škole
373.1 Organizacija škola
373.2 Predškolske ustanove
373.3 Osnovne škole
373.3.016:0/9(075.2) Udžbenici za osnovnu školu (početna nastava)
373.3/.4 Osnovne škole.
373.5 Srednje škole
373.54:0/9 Srednje škole po strukama
374 Obrazovanje i vaspitanje van škole. Obrazovanje odraslih
374.7 Obrazovanje odraslih.
376 Specijalna pedagogija. Defektologija. Vaspitanje, obrazovanje i obučavanje posebnih grupa i osoba
376.1 Organizacija specijalnih škola
376.7 Obrazovanje nacionalnih manjina
377 Više obrazovanje. Više škole.
377.3 Kontinuirano obrazovanje
377.4 Obrazovanje proizvodnih radnika. Tehničke, ekonomske škole
377.5 Više škole
377.8 Više škole po strukama
377:0/9 Učiteljski koledži, škole, kursevi
378 Visoko obrazovanje
378(4/9) Visoko obrazovanje u pojedinim državama.
378(497.1) Visoko obrazovanje u Jugoslaviji.
378(497.11) Univerziteti u Srbiji.
378(497.11+497.16) Visoko obrazovanje u Srbiji i Crnoj Gori.
378(497.4) Visoko obrazovanje u Sloveniji
378(497.5) Visoko obrazovanje u Hrvatskoj
378(497.6 rs) Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj
378(497.6) Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini
378.1 Organizacija visokog obrazovanja
378.147 Nastavne metode u visokom obrazovanju
378.18 Studenti. Udruženja. Običaji. Proslave
378.2 Naučni stepeni. Kvalifikacije. Diplome
378.3 Stipendije. Fondacije. Finansiranje studija
378.4 Univerziteti. Sveučilišta.
378.6 Fakulteti
378.60/.69 Visoke škole po strukama
379.8 Slobodno vrijeme i rekreacija. Amaterizam. Hobby. Uradi sam.
389 Metrologija. Mjere i mjerne jedinice
39 Etnologija. Etnografija. Običaji. Ponašanje. Tradicije. Način života. Folklor.
39(497.1) Etnologija, etnografija, folklor u Jugoslaviji (do 1991)
39(497.11) Etnologija, etnografija Srbije.
39(497.11+197.16) Etnologija, etnografija Srbije i Crne Gore.
39(497.4/.7) Etnologija, etnografija bivših jugoslovenskih republika
39(497.5) Etnologija, etnografija Hrvatske
39(497.6 rs) Etnologija, etnografija u Republici Srpskoj
39(497.6) Etnologija, etnografija Bosne i Hercegovine
39(=081) Primitivni narodi.
39(=163.4*3) Bošnjačka narodna kultura. Bošnjački narodni običaji.
39(=163.41) Srpska narodna kultura. Srpski narodni običaji.
39(=163.42) Hrvatska narodna kultura. Hrvatski narodni običaji
39(=163.6) Slovenačka narodna kultura. Slovenački narodni običaji
39(=214.58) Običaji Roma
391 Nošnje. Moda. Nakit
392/394 Običaji u privatnom životu. Posmrtni običaji. Društveni život.
395 Društveni običaji. Bonton.
396 Feminizam. Žena i društvo. Položaj žene
397 Primitivni narodi. Indijanci. Cigani
398 Folklor u užem smislu. Narodni običaji i vjerovanja.
398(497.11) Narodna tradicija i vjerovanja u Srbiji.
398(497.11+497.16) Narodna tradicija i vjerovanja u Srbiji i Crnoj Gori.
398(497.4) Narodni običaji Slovenije
398(497.5) Narodna tradicija i vjerovanja u Hrvatskoj.
398(497.6 rs) Narodna tradicija i vjerovanja u Republici Srpskoj.
398(497.6) Narodna tradicija i vjerovanja u Bosni i Hercegovini.
398(=163.4*3) Narodna tradicija i vjerovanje Bošnjaka.
398(=163.41) Narodna tradicija i vjerovanja Srba.
398(=163.42) Narodna tradicija i vjerovanja Hrvata.
398(=163.6) Narodni običaji Slovenije
5 Prirodne nauke. Prirodne znanosti.
502 Životna sredina i njena zaštita.
502.1 Životna sredina i društvo.
502.131.1 Održivi razvoj.
502.2 Životna sredina uopšte. Životna sredina općenito.
502.3 Atmosfera
502.3/.7 Dijelovi životne sredine. Atmosfera. Hidrosfera. Litosfera. (Glacijalna sredina. Unutrašnjost zemlje. Unutarnjost zemlje.)
502.5 Površina zemlje. Pejzaž. Izgled
502/504 Nauka o životnoj sredini. Izučavanje i čuvanje prirode. Očuvanje i zaštita prirode.
504 Opasnost po životnu sredinu. Pustošenja. Štete. Zagađenja životne sredine.
504.03 Socijalna ekologija vidi
504.05/.06 Posmatranje i sakupljanje podataka u prirodi
504.3 Životna sredina u atmosferi vidi
504.4 Životna sredina u hidrosferi vidi
504.5 Zagađenje životne sredine štetnim materijama.
504.7 Globalno zagrijavanje.
51 Matematika
51-7 Matematika u drugim naukama. Matematika u drugim znanostima.
51-8 Matematičke igre i zabava. Matematičke zagonetke.
510 Fundamentalna razmatranja o matematici. Matematička logika.
511 Teorija brojeva. Teorija broja.
511.1 Aritmetika. Elementarna teorija brojeva.
511.2 Algebarska teorija brojeva.
511.3 Analitička teorija brojeva.
512 Algebra. Elementarna algebra. Operacije. Formule.
512.5 Opšta algebra. Opća algebra. Semigrupe.
512.54 Grupe. Teorija grupa. Abelove grupe. Polugrupe. Prsteni.
512.6 Posebne grane algebre. Specijalne grane algebre. Polja. Polinomi. Linearna algebra. Linearni prostori.
512.7 Algebarska geometrija. Komutativni prstenovi i algebre.
512.81 Lijeve grupe.
514 Geometrija
514.11 Elementarna trigonometrija. Trigonometrija. Poligonometrija.
514.112 Geometrija u ravni. Planimetrija.
514.113 Geometrija tijela. Geometrija čvrstih tijela.
514.116 Trigonometrija. Poligonometrija.
514.18 Deskriptivna geometrija. Nacrtna geometrija.
514.7 Diferencijalna geometrija. Vektori. Tenzori. Teorija krivulja.
515.1 Topologija. Topološki prostori.
515.14 Algebarska topologija
515.16 Topologija višestrukosti.
515.17 Analitički prostori.
517 Matematička analiza
517.1/.4 Diferencijalni račun. Integralni račun. Furijeove transformacije. Laplasove transformacije.
517.5 Teorija funkcija.
517.51 Funkcija realne promjenjive.
517.52 Teorija nizova i redova.
517.53 Funkcija kompleksne promjenjive.
517.58 Specijalne funkcije.
517.9 Diferencijalne jednačine. Diferencijalne jednadžbe. Integralne jednačine. Integralne jednadžbe. Konačne diferencije. Varijacijski račun. Funkcionalna analiza.
517.91 Opšte diferencijalne jednačine. Opće diferencijalne jednadžbe.
517.93 Specijalne diferencijalne jednačine. Specijalne diferencijalne jednadžbe.
517.95 Parcijalne diferencijalne jednačine. Parcijalne diferencijalne jednadžbe.
517.96 Konačne razlike. Funkcionalne jednačine. Funkcionalne jednadžbe. Integralne jednačine. Integralne jednadžbe.
517.97 Račun varijacija.
517.98 Funkcionalna analiza. Teorija operatora.
519.1 Kombinatorika. Kombinatorna analiza.
519.17 Teorija grafova
519.2 Vjerovatnoća. Vjerojatnost. Matematička statistika. Slučajni procesi.
519.21 Teorija vjerovatnoće. Teorija vjerojatnosti. Stohaistički procesi.
519.22/.24 Matematička statistika. Statistička analiza. Statistički modeli.
519.6 Numerički račun. Računalna matematika. Numerička analiza.
519.68 Programiranje računara (teorija, jezici, računarska logika) (Programska oprema vidi: 681.3.06)
519.688 Aplikativni računarski programi i algoritmi
519.7 Matematička kibernetika. Automati. Matematički aspekt informacija i kontrole.
519.7/.8 Matematička kibernetika. Operaciono istraživanje
519.76 Semiotika. Matematička lingvistika.
519.8 Operaciono istraživanje. Operacijska istraživanja. Teorija igara. Metematičko programiranje. Planiranje mreža.(vidi: 65.012.122)
52 Astronomija. Astrofizika. Istraživanje svemira. Geodezija.
520 Astronomski instrumenti i tehnike
521 Teorijska astronomija. Nebeska mehanika
523 Sunčev sistem. Sunčev sustav. Solarni sustav.
524 Zvjezdani sistemi. Stelarni sustavi. Vasiona. Svemir. Zvijezde. (Filozofija prirode vidi: 11/12)
524.1 Kosmički zraci. Kozmičke zrake.
524.3 Zvijezde.
524.6 Galaksija. Mliječni put. Mliječna staza.
524.8 Univerzum. Metagalaksija. Kosmologija. Metagalaksija. Kozmologija.
524.85 Nastanak univerzuma. Postanak i formiranje svemira. Veliki prasak.
524.88 Crne rupe. Antimaterija.
527 Navigacija. Nautička i aeronautička astronomija
528 Geodezija. Geodetski instrumenti i oprema.
528.2 Oblik i mjerenja zemlje. Matematička geodezija. Fizička geodezija. Fizikalna geodezija. Astronomska geodezija.
528.7 Fotogrametrija
528.8 Daljinska detekcija.
528.9 Kartografija. Izrada karata. (tekstualna dokumentacija)
529 Hronologija. Određivanje vremena
53 Fizika
53.08 Fizička mjerenja (teorija i metode). Fizikalna mjerenja.
530.1 Teorijska fizika. Temeljna načela fizike.
530.12 Teorija relativnosti. Teorija relativiteta. Načelo relativnosti.
530.14 Kvantna teorija. Principi konstantnosti i promjenljivosti/promjenjivosti
530.16 Uzročnost i vjerovatnoća. Haos. Kaos.
531 Mehanika čvrstih tijela. Mehanika krutih tijela.
531.1 Kinematika. Matematičko-mehanička geometrija kretanja.
531.2 Statika. Sila. Ravnoteža.
531.3 Dinamika. Kinetika.
531.5 Težina. Gravitacija. Klatno. Balistika.
531.8 Teorija mašina. Teorija strojeva.Tehnička mehanika.
531/533 Mehanika
531/534 Mehanika.
532 Mehanika tečnosti. Mehanika tekućina. Hidromehanika.
532.5 Hidrodinamika. Kretanje tečnosti. Kretanje tekućina.
532/533 Mehanika fluida.
533 Mehanika gasova. Mehanika plinova. Aeromehanika.
533.6 Aerodinamika. Mehanika leta. Anemometrija.
533.9 Fizika plazme.
534 Akustika. Oscilacije.Vibracije.
534.7/.8 Primijenjena akustika.
535 Optika
535.1 Teorija svjetlosti.
535.2 Svjetlosno zračenje. Prostiranje svjetlosti. Fotometrija. Aktinizam.
535.3 Odbijanje. Prelamanje, apsorpcija i emisija svjetlosti.
535.31 Geometrijska optika.
535.4/.5 Interferencija, difrakcija, rasipanje, polarizacija, prelamanje svjetlosti.
535.6 Boje i njihove osobine. Teorija boja.
536 Toplota. Toplina. Termodinamika.
536.2 Prenos toplote. Prijenos topline.
536.5/.6 Mjerenje temperature i količine toplote.
536.7 Termodinamika. Toplotna energija. Entalpija. Entropija.
537 Elektricitet. Magnetizam. Elektromagnetizam
537.5 Fenomeni elektrona i jona. Elektroni i ioni. Električno pražnjenje.
537.6/.8 Magnetizam. Elektromagnetizam. Elektromagnetsko polje.
538.9 Fizika kondenzovane materije. Fizika kondenzovane tvari
539 Fizička priroda materije
539.1 Nuklearna fizika. Atomska fizika. Molekularna fizika.
539.12 Fundamentalne čestice.
539.16 Radioaktivnost. Radionuklidi. Radioaktivni raspad.
539.17 Fisija
539.18 Fizika pojedinačnih atoma. Atomska masa. Izotopi.
539.19 Fizika pojedinačnih molekula.
539.2 Osobine i struktura molekulskih sistema. Svojstva i struktura molekularnih sustava.
539.3 Elastičnost. Mehanika elastičnih tijela. Deformacije.
539.4 Čvrstoća. Otpornost na pritisak. Otpor sili.
539.6 Međumolekularne sile. Kohezija. Adhezija. Trenje.
54 Hemija. Kemija. Kristalografija. Mineralogija.
542 Eksperimentalna hemija. Eksperimentalna kemija. Laboratorijska hemija. Laboratorijska kemija.
543 Analitička hemija. Analitička kemija.
543.061 Kvalitativna analiza. Detekcija. Identifikacija.
543.062 Kvantitativna analiza
543.08 Instrumentalne metode.
543.2/.9 Hemijske metode analize. Analitičke metode. Kemijske metode analize.
544 Fundamentalna hemija. Fundamentalna kemija. Fizikalna hemija. Fizikalna kemija.
544.1 Hemijska struktura materije. Kemijska struktura tvari.
544.2 Fizička hemija čvrstih supstanci, tečnosti i gasova. Fizikalna kemija krutnina, tekućina i plinova.
544.3/.4 Hemijska termodinamika. Hemijska ravnoteža. Hemijska kinetika. Kemijska termodinamika. Kemijska ravnoteža. Kemijska kinetika.
544.5/.6 Hemija procesa visokih energija. Kemija procesa visokih energija. Elektrohemija. Elektrokemija.
544.7 Hemija fenomena površine. Koloidna hemija. Kemija površinskih pojava. Koloidna kemija.
546 Neorganska hemija. Anorganska kemija.
546.1/.2 Nemetali
546.3/.9 Metali
547 Organska hemija. Organska kemija.
547.2 Aciklična jedinjenja uopšte. Aciklični spojevi općenito.
547.5 Ciklična jedinjenja
547.5/.6 Ciklična jedinjenja. Ciklični spojevi. Derivati benzola.
547.7 Heterociklična jedinjenja
547.7/.8 Heterociklična jedinjenja. Heterociklični spojevi.
547.9 Prirodne supstance. Supstance nepoznatog sastava. Supstance nepoznatog sustava. Steroli. Prirodni alkaloidi. Nervne supstance. Prirodni pigmenti. Tanini.
548/549 Kristalografija. Mineralogija. Mineraloške nauke. Mineraloške znanosti.
55 Geologija. Geološke nauke. Geoznanosti. Meteorologija.
550.2 Geoastronomija. Kozmogonija.
550.3 Geofizika
550.34 Seizmologija. Potresi uopšte. Potresi općenito.
550.38 Geomagnetizam. Magnetizam zemlje. Zemaljski magnetizam.
550.4 Geohemija. Geokemija.
550.8 Primijenjena geologija i geofizika. Geološka istraživanja. Traženje ruda.
551.1 Struktura Zemlje uopšte. Struktura Zemlje općenito. Litosfera. Zemljina kora. Barisfera.
551.1/.4 Opšta geologija. Opća geologija.
551.2 Unutrašnja geodinamika. Unutarnja geodinamika.
551.21 Vulkanizam. Vulkani. Eruptivne pojave. Erupcije.
551.23 Fumarole. Solfatare. Gejziri. Termalni izvori. Mofete. Izvori sa ugljen-dioksidom. Sofioni.
551.24 Geotektonika. Tektonika ploča.
551.3 Spoljašnja geodinamika. Vanjska geodinamika.
551.4 Geomorfologija. Topografija Zemlje. Kontinenti, otoci. Morfostrukture. Planine, doline.
551.44 Speleologija. Pećine. Spilje. Pukotine.Raspukline. Podzemne vode.
551.46 Fizička oceonografija. Fizička okeonografija. Podmorska topografija. Oceani. Okeani.
551.5 Meteorologija. Klimatologija. Vrijeme. Vjetar. Oblaci. Kondenzacija.
551.7 Istorijska geologija. Historijska geologija. Povijesna geologija. Stratigrafija.
552 Petrologija. Petrografija.
553 Ekonomska geologija. Mineralna ležišta. Rudna ležišta.
556 Hidrosfera. Voda uopšte. Voda općenito. Hidrologija.
556.3 Podzemne vode. Geohidrologija. Hidrogeologija.
556.5 Površinske vode. Hidrologija tla. Potamologija. Rijeke. Potoci. Estuariji. Limnologija. Jezera. Ribnjaci. Močvare.
56 Paleontologija. Sistematska paleobotanika. Sistematska paleozoologija
562 Invertebrata. Beskičmenjaci.
563.1 Protozoa. Praživotinje. Jednoćelijski organizmi.
564 Mollusca. Mekušci. Ljuskari.
564.1 Školjke. Ostrige. Dagnje. Lisanke.
564.3 Gasteropodi. Puževi.
564.5 Cephalopoda. Glavonošci.
565 Artikulate.
565.1 Vermes. Crvi. Gliste.
565.2 Arthropoda. Zglavkari.
565.3 Branchiata. Crustacea. Ljuskari. Rakovi. Školjke.
565.4 Arachnoidea. Aracnids. Mites. Pauci. Škorpije.
565.7 Insecta. Insekti.
566/569 Chordata. Kičmenjaci. Svitkovci.
567 Pices. Ribe.
567.8 Anura. Bezrepe amfibije. Žabe krastače. Žabe.
567.9 Urodela. Repate amfibije. Vodenjaci. Aksolotli. Salamanderi. Šareni daždevnjak.
568 Sauropsida.
568.1 Reptilia. Gmizavci.
568.2 Aves. Ptice.
569 Mammalia. Sisari.
56:57 Paleobiologija.
56:581 Opća paleobotanika. Opšta paleobotanika.
56:591 Opća paleozoologija. Opšta paleozoologija.
57 Biologija. Biološke nauke. Biološke znanosti.
572 Antropologija
574 Opšta ekologija i biodiverzitet. Opća ekologija i bioraznolikost. Biocenologija. Hidrobiologija. Biogeografija
575 Opšta genetika. Opća genetika. Citogenetika. Imunogenetika. Postanak vrsta. Evolucija. Filogenija.
575.1 Nasljednost. Nasljeđivanje.
575.8 Evolucija. Nastanak vrsta. Porijeklo vrsta. Filogenija.
576 Citologija. Biologija ćelije. Biologija stanice.
577 Biohemija. Biokemija. Molekularna biologija. Biofizika.
577.1 Hemijska osnova života. Biohemija i bioorganska hemija uopšte. Kemijska osnova života. Biokemija i bioorganska kemija općenito.
577.2 Molekularna osnova života. Molekularna biologija. Molekularna genetika. DNK. RNA. Nasljedne informacije.
577.3 Fizička i fizičko-hemijska osnova života. Fizička i fizičkokemijska osnova života. Biofizika.
578 Virusologija. Virologija.
579 Mikrobiologija
579.6 Primijenjena mikrobiologija
579.8 Klasifikacija i sistematika mikroorganizama. Mikroorganizmi. Bakterije.
58 Botanika
581 Opšta botanika. Opća botanika. Fiziologija biljaka. Anatomija biljaka. Staništa biljaka. Ekologija. Fitogeografija.
581.2 Biljne bolesti. Biljna patologija. Fitopatologija. Deformacija biljaka.
581.3 Embriologija biljaka
581.4 Morfologija biljaka. Anatomija biljaka. Korijen. Stabljika. List. Cvijet. Plod. Sjeme.
581.5 Ekologija biljaka. Bionomija biljaka. Ponašanje biljaka. Bionomija. Floristika. Socijabilnost. Biljne skupine i zajednice. Simbioza. Komenzalizam. Parazitizam.
581.6 Primijenjena botanika. Tehnička botanika. Ekonomska botanika.
581.8 Histologija biljaka. Biljno tkivo.
581.9 Geografija biljaka. Geografska botanika. Fitogeografija. Flora.
582 Sistematika biljaka. Sistematska botanika.
582. 09 Klasifikacija biljaka prema obliku (drveće, žbunje, šiblje)
582.23 Schizophyta. Bakterije.
582.26/.27 Alge. Fikologija. Morske trave. Barska voda. Žabokrečina.
582.28 Fungi. Gljive. Plijesni. Mikologija.
582.29 Lichenes. Lišajevi.
582.3/.99 Kopnene biljke.
582.4 Sjemenjače. Spermatofile. Spermatophyta. Spermatofiti. Phanerogamae. Fanerogame. Sifonogamne embriofite. Syphonogama.
582.5/.9 Angiospermae. Angiosperme. Kritosjemenjače. Cvatuće biljke. Cvijetne biljke. Skrivenosjemenjače. Bilje skrivenog sjemena.
59 Zoologija
591 Opšta zoologija. Fiziologija životinja. Anatomija životinja. Ekologija životinja
591.1 Fiziologija životinja
591.2 Bolesti životinja. Patologija životinja.
591.3 Embriologija. Ontogenija. Razviće pojedinih organizama. Razvoj pojedinih organizama.
591.4 Anatomija životinja. Organologija životinja. Zootomija.
591.9 Zoogeografija. Fauna.
592 Invertebrata. Beskičmenjaci. Protozoa. Ameba. Spužva. Koralj. Meduza. Morska zvijezda. Morski jež.
592/599 Sistematska zoologija
594 Mollusca. Mekušci. Školjke. Gastropodi (puž, puž balavac). Cephalopoda, glavonošci (hobotnice, liganj).
595 Articulata. Člankonošci. Crvi. Pijavice. Arthropoda. Crustacea. Rakovi.
599.89 Hominidi. Hominidae. Homo Sapiens. Ljudi. Čovjek
6 Primijenjene nauke. Primjenjene znanosti. Medicina. Tehnika
60 Biotehnologija.
601 Biološke osnove biotehnologije. Genetske osnove biotehnologije.
602 Procesi i tehnike u biotehnologiji.
602.6 Genetsko inženjerstvo. Genetski inženjering
604 Biotehnološki produkti. Biotehnološki proizvodi. Produkti primarnog i sekundarnog metabolizma.
604.6 Genetski modifikovani organizmi. Genetski modificirani organizmi.
604.7 Klonirani organizmi.
606 Primjena biotehnologije u drugim oblastima.
608 Društveni, zakonodavni, ekonomski i moralni aspekti biotehnologije.
608.1 Bioetika
61 Medicina. Medicinske nauke. Medicinske znanosti.
611 Anatomija. Humana i komparativna anatomija.
611.1 Angiologija. Kardiovaskularni sustav. Kardiovaskularni sistem. Krvni sudovi. Krvne žile. Srce. Vene. Arterije.
611.1/.8 Sistematska anatomija. Organi.
611.2 Respiratorni sustav. Respiratorni sistem. Organi za disanje.
611.3 Probavni sustav. Probavni kanal. Digestivni sistem. Digestivni sistem. Usta. Zubi. Grlo. Želudac. Crijeva.
611.4 Limfni sustav. Limfni sistem. Endokrine žlijezde. Hematopoetski organi.
611.6 Urogenitalni sustav. Mokraćni i spolni organi. Bubrezi. Ureter. Spolni organi. Polni organi. Reproduktivni organi.
611.7 Kostur. Lokomotorni sustav. Lokomotorni sistem. Koža. Osteologija. Miologija. Deramtologija.
611.8 Živčani sustav. Živčani sistem. Nervni sistem. Čulni organi. Osjetila. Mozak. Oči. Uši. Nos.
611.9 Anatomska topografija. Topografska anatomija. Somatologija. Regionalna anatomija. Dijelovi tijela.
612 Fiziologija. Humana I komparativna fiziologija.
612.1 Krv. Cirkulacija krvi. Kardiovaskularni sistem.
612.1/.8 Sistematska fiziologija.
612.2 Respiracija. Respiratorni sistem. Disanje.
612.3 Ishrana. Prehrana. Probava. Varenje. Hranjenje. Digestija. Nutricija.
612.4 Fiziologija žlijezda. Funkcije žlijezda. Sekrecija. Ekskrecija.
612.6 Reprodukcija. Rast. Razvoj. Snošaj. Porod. Pubertet. Starenje. Smrt.
612.8 Nervni sistem. Živčani sustav. Osjetila. Čulni organi. Moždane funkcije. Vid. Sluh. Miris. Okus. Ukus. Dodir.
613 Higijena
613.1 Klimatski uticaji. Klimatski faktori.
613.2 Dijetetika. Nutricionistička pravila primijenjena na prehranu i hranu.
613.3 Pića. Napici. Ljekoviti napici. Ljekovite vode. Dijeta tečnostima. Dijeta tekućinama.
613.4 Osobna higijena. Lična higijena. Odjeća. Odijevanje.
613.5 Higijena stanova.
613.6 Povrede na radu. Rizici na radu. Higijena rada i zdravlje.
613.8 Higijena nervnog sistema. Higijena živčanog sustava. Zdravlje i etika. Ovisnost.
614 Javno zdravstvo i higijena.
614.2 Javna i profesionalna organizacija zdravstvene službe. Propisi za medicinsku profesiju i liječnike.
614.3 Sanitarna inspekcija i kontrola. Kontrola hrane i lijekova.
614.4 Prevencija i kontrola zaraznih bolesti. Prevencija epidemija. Karantena.
614.7 Higijena vazduha vode i zemljišta. Higijena zraka, vode, tla.
614.8 Udesi. Opasnosti od udesa. Prevencije udesa. Nesreće . Rizici. Opasnosti.
614.84 Požari. Protivpožarna zaštita. Zaštita od požara. Vatrogastvo.
614.88 Prva pomoć. Služba hitne pomoći. Crveni krst. Crveni križ. Crveni polumjesec.
614.9 Higijena životinja. Veterinarska higijena.
615 Farmacija. Farmakologija
615.2 Lijekovi prema svom najvažnijem dejstvu
615.3 Lijekovi po porijeklu
615.4 Farmaceutski preparati. Medicinski materijali i oprema
615.8 Fizioterapija. Fizikalna terapija. Radioterapija. Ostali medicinski terapeutski tretmani. Alternativna medicina.
615.82/.84 Medicinska rehabilitacija. Fizioterapija uopšte. Fizioterapija općenito. Radioterapija.
615.851 Psihoterapija. Joga
615.89 Narodna medicina. Domaći lijekovi
615.9 Toksikologija
616 Patologija. Klinička medicina
616-001 Povrede. Traume. Rane
616-002 Zapaljenja. Gangrene. Sifilis. Tuberkuloza. Reumatizam.
616-002.5 Tuberkuloza
616-002.77 Reumatizam
616-003 Regresivni i reparativni procesi.
616-004 Skleroza. Otvrdnjavanje induracija. Ciroza.
616-004.6 Arterioskleroza.
616-005 Lokalni cirkulatorni poremećaji.
616-005.6 Tromboza.
616-005.7 Embolije.
616-005.8 Infarkt.
616-006 Onkologija. Neoplazme. Tumori. Onkologija. Blastomi. Hamartomi. Rak.
616-007 Defektan razvoj organa. Fizičke deformacije.
616-008 Funkcionalni i metabolički poremećaji.
616-009 Nervni poremećaji.
616-02 Etiologija. Nauka o uzrocima oboljenja.
616-03 Razni oblici oboljenja, tretmana. Epidemiologija.
616-05 Osobe i lične karakteristike u vezi sa patologijom.
616-053.2 Pedijatrija. Dječije bolesti
616-053.9 Gerijatrija. Gerontologija
616-057 Medicina rada. Profesionalna oboljenja
616-058 Socijalna medicina
616-07 Semiologija. Simptomatologija. Dijagnostika. Propedeutika.
616-08 Terapija. Liječenje.
616-082 Medicinski tretman. Primjena terapije
616-083 Njega bolesnika
616-084 Preventivna medicina. Profilaksa
616-089 Hirurgija. Kirurgija. Operativne tehnike.
616-091 Patološka anatomija. Patologija.
616-092 Patološka fiziologija. Patogeneza.
616-093/-098 Bakteriološka i parazitološka ispitivanja.
616-097 Antigeni. Antitijela. Imunologija.
616-099 Trovanje. Intoksikacija.
616-7 Medicinski i hirurški instrumenti i oprema. Medicinski i kirurški instrumenti i oprema.
616.1 Bolesti srca i krvotoka. Patologija krvotoka. Hematologija. Kardiologija. Kardiovaskularne bolesti.
616.1/.4 Interna medicina
616.1/.9 Specijalna patologija
616.12 Srce. Srčane tegobe.
616.13 Arterije.
616.14 Vene
616.15 Krv. Plazma. Serum. Patologija krvi. Klinička hematologija.
616.2 Bolesti organa za disanje. Patologija respiratornog sustava.
616.21/.23 Otorinolaringologija
616.23 Traheja. Bronhije.
616.233-002 Bronhitis.
616.24 Pluća. Plućne tegobe.
616.24-002 Upala pluća. Pneumonija. Hepatizacija.
616.248 Astma
616.3 Gastroenterologija. Patologija probavnog sistema. Patologija probavnog sustava. Bolesti usta, želuca, crijeva, jetre. Patologija digestivnog sistema. Oboljenja organa za varenje.
616.31 Stomatologija. Usna duplja. Usna šupljina. Patologija usta i zuba.
616.314 Zubi. Odontologija. Stomatologija. Ortodoncija.
616.314-7 Stomatološki instrumenti i materijali.
616.33 Želudac. Želudačne tegobe.
616.379 Diabetes. Langerhansova ostrvca
616.4 Endokrinologija. Bolesti limfnog sistema. Bolesti limfnog sustava. Patologija limfnog sistema. Patologija limfnog sustava.
616.5 Dermatologija. Kožne bolesti
616.6 Urologija. Bolesti urogenitalnog sistema. Bolesti urogenitalnog sustava. Patologija urogenitalnog sustava.
616.7 Bolesti organa za kretanje. Patologija organa za kretanje. Klinička osteologija i miologija. Osteologija. Miologija. Bolesti kostiju.
616.8 Neurologija. Neuropatologija. Nervni sistem. Živčani sustav
616.89 Psihijatrija. Psihopatologija. Patološka psihijatrija. Poremećaji ponašanja. Emocionalni poremećaji. Morbidna mentalna stanja.
616.9 Infektivne bolesti. Zarazne bolesti. Prenosive bolesti. Spolno prenosive bolesti. AIDS. Venerologija
617 Hirurgija. Ortopedija. Oftalmologija
617.3 Ortopedija
617.7 Oftalmologija. Očne bolesti
618 Ginekologija. Opstetricija. Porodiljstvo. Akušerstvo
619 Veterina
619:616 Bolesti domaćih životinja
619:616:636 Veterinarska medicina.
619:636 Veterinarski tretman određenih vrsta domaćih životinja
62 Inženjerstvo. Inžinjerstvo. Tehnika uopšte. Tehnika općenito
62-1/-9 Karakteristike i dijelovi mašina, opreme, postrojenja, procesa i proizvoda. Karakteristike i dijelovi strojeva, opreme, postrojenja, procesa i proizvoda
62-5 Režim rada. Upravljanje mašinama i procesima. Upravljanje strojevima i procesima
620 Ispitivanja materijala. Komercijalni materijali. Energetika. Energetska privreda. Elektrane
620.1 Ispitivanje materijala. Defekti na materijalu. Zaštita materijala
620.1/.2 Ispitivanje materijala. Greške materijala. Zaštita materijala. Trgovinski materijali
620.19 Korozija materijala. Erozija. Antikoroziona zaštita
620.2 Trgovinski, komercijalni materijali. Roba. Proizvodi.
620.9 Energetska privreda uopšte. Energetska privreda općenito. Ekonomija energije. Resursi energije. Prirodni izvori energije
620.92 Alternativni izvori energije
621 Opšte mašinstvo. Strojarsko inženjerstvo općenito. Nuklearna tehnika. Elektrotehnika. Mehanička tehnologija
621.039 Nuklearna tehnika. Atomska energija i industrija. Nuklearno inžinjerstvo i tehnika općenito
621.039.58 Čuvanje radioaktivnog materijala. Problemi sigurnosti
621.039.7 Upravljenje radioaktivnim otpadom. Postupak sa radioaktivnim otpadom
621.1 Proizvodnja i korištenje vodene pare. Parne mašine. Parni kotlovi. Proizvodnja i uporaba vodene pare. Parni strojevi
621.22 Hidraulična energija. Hidromotori. Hidraulični strojevi. Vodene turbine.
621.3 Elektrotehnika
621.31 Elektroenergetika
621.311 Elektrane. Električna mreža. Elektrifikacija
621.313/.314 Električne mašine. Generatori. Električni strojevi.Transformatori. Ispravljači
621.315 Energetski i telekomunikacioni vodovi. Kablovi
621.317 Električna mjerenja
621.35/.36 Elektrohemijska tehnika. Elektrokemijska tehnika. Termoelektrotehnika
621.38 Elektronika. Elektronički uređaji. Poluvodiči. Fotoćelije. Rendgenske cijevi. Rentgenska tehnika
621.39 Telekomunikacije. Telegrafija. Telefonija. Radiokomunikacije. Video tehnika. Daljinsko upravljanje
621.396/.398 Radiotehnika. TV tehnika. Video tehnika
621.4 Toplotne mašine (izuzev parnih mašina). Toplinski strojevi (osim parnih strojeva)
621.43 Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem. Motori sa unutarnjim sagorijevanjem
621.45 Mlazni motori
621.5 Pneumatski uređaji. Gasna tehnika. Pumpa. Kompresori i rashladna tehnika
621.5/.6 Pneumatske mašine. Rashladne mašine. Kompresori. Postupci sa plinom. Skladištenje i distribucija
621.6 Postrojenja za skladištenje i distribuciju fluida. Cjevovodi. Pumpe. Crpke
621.7 Plastična obrada materijala. Obrada defloracijom
621.7+621.9 Obrada i rukovanje materijalom. Alati, mašine, oprema itd.
621.73 Kovanje. Kovački uređaji i oprema
621.74 Livarstvo. Kalupljenje i lijevanje.
621.753 Tolerancije. Granične mjere. Kalibri. Šabloni
621.762 Metalurgija praha. Sinterovanje
621.77 Valjanje. Istiskivanje. Izvlačenje
621.78 Termička obrada. Otvrdnjavanje. Kaljenje
621.791 Zavarivanje
621.791/.792 Zavarivanje. Navarivanje. Lemljenje. Lijepljenje materijala
621.793/.795 Površinska obrada. Zaštitne prevlake. Metalizacija. Galvanizacija
621.796 Uskladištenje. Skladištenje
621.798 Pakovanje. Mašine i oprema za pakovanje. Pakiranje. Strojevi i oprema za pakiranje. Paketi .Kontejneri. Bačve. Limenke. Konzerve. Vrčevi. Vrećice. Omoti
621.8 Mašinski elementi. Transportni uređaji. Elementi strojeva. Pogonska tehnika
621.81 Mašinski elementi uopšte. Strojni elementi općenito. Veze, spojevi, transmiteri
621.83/.85 Prenosnici snage. Prijenosnici snage. Zupčanici. Reduktori
621.86/.87 Transportni uređaji. Mašine za zemljane radove. Strojevi za zemljane radove
621.87 Dizalice. Poluge. Transporteri. Liftovi. Pokretne stepenice. Bageri
621.89 Podmazivanje. Maziva. Uređaji za podmazivanje
621.9 Obrada rezanjem, brušenjem. Abrazivna obrada. Alati za rezanje, brušenje
621.928 Separatori. Klasifikatori. Ekstraktori. Sita. Rešeta. Mreže
621.98 Oblikovanje limova
622 Rudarstvo. Rudarska tehnika. Rudarski radovi i istraživanja
622.3 Rudarstvo prema vrsti dobijenih minerala, ruda, kamena i nemetala
622.7 Prerada mineralnih sirovina
622.8 Opasnosti u rudnicima. Nesreće u jamama
623 Vojna tehnika
624 Građevinarstvo i konstrukcije uopšte (Građevinski zanati vidi: 69, Građevinski materijali vidi: 691, Građevinski dijelovi vidi: 692)
624+69 Građevinska tehnika. Građevinarstvo i konstrukcije
624.04 Grafička i analitička statika za ispitivanje i proračun konstrukcija
624.07 Konstruktivni elementi
624.1 Geotehnika. Zemljani radovi ispod nivoa tla. Fundiranje. Tunelogradnja. Temelji
624.2/.8 Mostogradnja
624.21 Mostovi. Konstrukcije, struktura, dijelovi
624.9 Visokogradnja
625 Niskogradnja u kopnenom transportu. Izgradnja željezničkih pruga. Cestogradnja.
625.1 Željezničke pruge, gradnja
625.7/.8 Putevi. Izgradnja puteva. Održavanje puteva
626 Opšta hidrotehnika. Hidritehnika općenito. Vodeni putevi. Kanali. Poljoprivredna hidrotehnika. Melioracija
626/627 Hidrotehnika. Hidrotehničke konstrukcije. Objekti u vodi
627 Oprema luka, pristaništa i obala na moru i rijekama. Navigacijska sredstva i oprema za spašavanje. Brane i hidrocentrale
628 Sanitarna tehnika. Voda. Sanitarni uređaji. Tehnika rasvjete
628.1 Snabdijevanje vodom. Vodovod. Priprema vode za piće
628.1/. 3 Snabdijevanje vodom. Odvodnjavanje. Kanalizacija. Otpadne vode
628.2 Uklananje otpadnih voda. Kanalizacija
628.3 Otpadne vode. Prerada i korišćenje otpadnih voda
628.4 Higijena naselja. Sakupljanje i odlaganje otpada. Smeće. Građevinski otpad
628.4/.8 Komunalna higijena. Industrijska higijena
628.5 Mjere protiv industrijskih i drugih zagađenja
628.6 Odvodi i sanitarni uređaji u zgradama (zdravstveni aspekt)
628.8 Klimatizacija
628.9 Rasvjeta. Tehnika rasvjete. Osvjetljenje
629 Tehnika transportnih vozila
629.3 Tehnika kopnenih vozila (izuzev šinskih vozila)
629.4 Tehnika šinskih vozila
629.5 Tehnika plovila. Brodogradnja
629.7 Tehnika vazdušnog i prostornog transporta. Aviotehnika. Astronautika. Aeronautika. Rakete. Kosmička tehnika
63 Poljoprivreda i srodne nauke. Poljoprivreda i srodne znanosti
630 Šumarstvo
630*3 Eksploatacija šuma. Sječa i transport. Šumsko inženjerstvo
631 Poljoprivreda uopšte. Poljoprivreda općenito. Poljoprivredna tehnologija
631.2 Poljoprivredne zgrade. Zgrade za stoku, biljke, proizvode, strojeve i opremu. Staklenici
631.3 Poljoprivredna oruđa i oprema
631.4 Pedologija. Istraživanje zemljišta. Proučavanje tla
631.5 Poljoprivredni radovi. Sadnja. Kultivacija. Žetva
631.52 Poboljšanje biljnih vrsta
631.528 Genetička modifikacija. Genetska modifikacija
631.8 Vještačka đubriva. Đubre. Obogaćivanje zemljišta. Gnojiva, umjetna gnojiva. Obogaćivanje tla. Poboljšanje rasta. Stimulatori za biljke
631/635 Poljoprivredni menadžment. Agronomija. Hortikultura
632 Biljne bolesti. Štetočine. Zaštita biljaka
633 Poljski usjevi i njihova proizvodnja. Ratarstvo
634.1/.7 Voćarstvo
634.8 Vinogradarstvo. Vinova loza. Vinogradi
634.8+663.2 Vinogradarstvo. Vinarstvo. Enologija
635 Vrtlarstvo. Vrtne biljke. Hortikultura
635.1/.8 Povrće. Povrtlarstvo. Baštovanstvo
635.9 Ukrasne biljke. Dekorativno vrtlarstvo
636 Stočarstvo. Gajenje životinja uopšte. Uzgoj životinja općenito
636.09 Veterina. Veterinarska znanost. Bolesti, neprijatelji i nametnici domaćih životinja. Zootehničke i zaštitne mjere
636.09-051 Veterinari
636.1/.9 Domaće životinje
636/637 Stočarstvo. Gajenje životinja uopšte. Gajenje životinja općenito. (Proizvodi od domaćih životinja i divljači)
637 Proizvodi od domaćih životinja i divljači
638 Pčelarstvo i pčelinji proizvodi. Gajenje insekata i drugih člankonožaca
639 Lov. Ribolov. Gajenje riba. Ribogojstvo. Akvaristika
64 Domaćinstvo. Kućanstvo. Stanovanje. Ekonomija domaćinstva
640 Vrste domaćinstva. Upravljanje domaćinstvima
640.1 Privatna domaćinstva
640.2 Domaćinstva u preduzećima. Domaćinstva u poduzećima
640.4 Hotelijerstvo. Ugostiteljstvo
640.5 Velika domaćinstva. Bolnice. Obrazovne ustanove.
641 Prehrambeni proizvodi. Priprema
641.5 Priprema hrane i obroka. Kuvanje. Kuhanje
641/642 Hrana. Jela. Obroci. Prehrambeni proizvodi. Priprema. Objedi
643/645 Dom. Oprema za domaćinstvo i namještaj
646/649 Lični predmeti. Osobni predmeti. Vođenje domaćinstva. (Žene i dom)
65 Rukovođenje i organizacija rada u industriji, trgovini i saobraćaju
65.01 Teorija i praksa organizacije
65.011 Poslovna politika. Produktivnost
65.012 Teorija rukovođenja. Menadžment. Planiranje
65.015 Organizacija rada. Studija rada. Radni postupak. Radne faze
65.018 Kvaliteta. Kvalifikacija
651 Kancelarijska služba. Kancelarijski poslovi. Upravljanje uredom. Uredski poslovi
651.2 Kancelarijska oprema. Uredska oprema
651.4/.7 Kancelarijske djelatnosti. Uredske djelatnosti
651.7 Korespondencija. Pisano komuniciranje
651.75 Poslovna korespondencija
651.9 Pisanje. Umnožavanje. Prevođenje. Stenografija
654 Telekomunikacije. Telefonija. Radio. Televizija (organizacija, poslovanje, programi)
655 Grafička industrija. Izdavaštvo. Nakladništvo. Štamparstvo. Tisak. Trgovina knjigama
655.1 Štamparstvo uopšte. Tiskarska industrija općenito
655.4 Izdavaštvo i knjižarstvo uopšte. Izdavaštvo i knjižarstvo općenito
655.4/.5 Izdavaštvo i knjižarstvo uopće
656 Transportne i poštanske usluge. Saobraćaj (organizacija i kontrola). Prijevoz i poštanska služba
656.025 Prevoz putnika i robe. Prijevoz putnika i robe
656.03 Tarife. Takse
656.1 Drumski saobraćaj. Cestovni promet
656.1/.5 Suvozemni saobraćaj. Suhozemni saobraćaj. Suvozemni promet
656.2 Željeznički saobraćaj. Željeznički promet. Željeznički prijevoz
656.6 Pomorski saobraćaj. Transport vodenim putem. Plovidba. Prijevoz vodom
656.7 Vazdušni saobraćaj. Prijevoz zrakom. Zračni promet
656.8 PTT. Pošta. Poštanske marke. Filatelija
657 Računovodstvo
657.1 Knjigovodstvo
657.2 Vođenje računa. Postupci knjiženja
657.3 Budžeti. Zaključivanje računa. Poslovne knjige. Bilansi
657.4 Računi. Knjigovodstveni sistemi. Pogonsko knjigovodstvo
657.6 Kontrola poslovanja. Revizija
658 Poslovno rukovođenje. Administracija. Komercijalna organizacija. Poslovno upravljanje (Menadžment). Organizacija trgovine. Komercijala
658.1 Oblici i vrste preduzeća. Oblici i vrste poduzeća. Privatna preduzeća. Privatna poduzeća. Javna preduzeća. Javna poduzeća. Finansije. Financije. Profit. Gubitak
658.14/.17 Finansiranje preduzeća. Financiranje poduzeća. Poslovne finansije. Poslovne financije
658.2 Postrojenja i proizvodni pogoni (zgrade, zemljište i materijali). Zemljište, zgrade, radovi, tvornice. Instalacije i postrojenja
658.3 Zaposleni. Kadrovska politika. Osoblje. Ljudski resursi. Obrazovanje kadrova
658.5 Proizvodnja. Tehnika i planiranje proizvodnje. Dizajn. Menadžment i kontrola proizvodnje
658.562 Kontrola kvaliteta. Kontrola proizvodnje. Kontrola kvalitete
658.6 Proizvodi. Industrijski proizvodi. Organizacija i praksa trgovine. Proizvodi. Robe. Usluge
658.6/.9 Komercijalna istraživanja i praksa. Nabavka. Prodaja
658.7 Nabavka. Kupovina
658.8 Prodaja. Marketing. Distribucija
659 Reklama. Odnosi sa javnošću
659.1 Reklama. Oglašavanje
659.2 Informacije. Informisanje.
659.2:004 Informatika
659.2:681.3 Informatika
659.3 Sredstva javnog informisanja. Informiranje. Informisanje. Masovne komunikacije
659.3/.4 Sredstva javnog informisanja. Obavještavanje najšire javnosti
659.4 Odnosi sa javnošću (PR)
66 Hemijske i srodne industrije. Kemijske i srodne industrije. Hemijska tehnologija. Kemijska tehnologija
66.01 Hemijsko inženjerstvo. Kemijsko inženjerstvo
66.017/.018 Nauka o materijalima. Osobine materijala
66.02 Tehnološki procesi i oprema.
661 Hemikalije. Kemikalije. Pojedine grane hemijske industrije. Pojedine grane kemijske industrije
662 Eksplozivi. Goriva
662.6/.9 Goriva. Sagorijevanje goriva
663 Industrijska mikrobiologija. Alkoholna i bezalkoholna pića
663.2 Vino. Vinarstvo. Enologija
663.4 Piva. Pivarstvo. Industrija slada
663.5 Alkoholna pića. Žestoka pića. Špirit. Destilacija, prečišćavanje
663.6 Voda za piće i industrijske potrebe. Mineralne vode. Ljekovite vode
663.8 Glavni sastojci za miješana pića. Voćni sokovi. Sokovi od povrća. Sirupi. Likeri. Bezalkoholna pića
663.9 Čokolada. Kakao. Kafa. Kahva. Kava. Čaj. Duvan. Duhan
663/664 Prehrambena industrija. Mikrobiološke industrije
664 Prehrambena industrija. Konzervisanje životnih namirnica. Proizvodnja i konzerviranje krutih namirnica
665 Ulja. Masti. Voskovi. Adhezivi. Gume. Smole
665.5 Kozmetika. Kozmetička industrija. Parfemi. Eterična ulja
665.6 Tehnologija nafte i srodnih proizvoda. Rafinerije nafte
665.6/.7 Naftna industrija.
665.7 Petrohemijski proizvodi. Petrokemikalije
666 Staklo. Emajl. Tehnika keramike. Cement. Beton
666.1/.2 Tehnologija stakla. Emaj. Glazure. Engobe
666.3/.7 Keramika
666.9 Industrija građevinskog materijala. Gips. Kreč. Vapno. Cement. Malter. Beton
667 Industrija boja
669 Metalurgija
669.017 Fizička metalurgija. Legure
669.1 Crna metalurgija. Gvožđe. Željezo. Čelik
669.2/.8 Metalurgija obojenih metala
67/68 Razne industrije, zanati i umjetnički zanati
674 Drvna industrija
675 Industrija kože. Štavljenje kože. Imitacija kože. Krzno
676 Industrija celuloze, papira i kartona
677 Tekstilna industrija
677.1/.5 Vlakna. Tekstilna vlakna
678 Industrija gume i plastičnih masa
679.7 Industrija kablova i užadi
679.8/.9 Tehnologija kamena i drugih prirodnih obradivih materijala
68 Industrije, zanati i mali zanati. Industrije, obrti
681 Precizna mehanika. Precizni mehanizmi i instrumenti
681.3 Računari. Oprema za automatsku obradu podataka
681.3.06 Računari. Programska oprema. (Računarsko programiranje (teorija, jezik, logika) vidi: 519.68)
681.324 Računarski sistemi. Računarske mreže
681.5 Automatska kontrola. Kontrolni sistemi. Kibernetika i tehnologija automatizacije
681.6 Mašine i oprema za grafičko umnožavanje. Strojevi i oprema za grafičku reprodukciju
681.7 Optički aparati i instrumenti
681.8 Tehnička akustika. Muzički instrumenti. Glazbeni instrumenti
682 Kovački zanat. Potkivački zanat. Ručno kovani metal. Ručno kovani predmeti od gvožđa
683 Gvožđare. Željezarije. Željezna roba. Bravarstvo. Punjenje boca. Svjetiljke. Lampe. Peći
684 Industrija nameštaja i srodne industrije. Izrada namještaja. Tapetarstvo
685 Oprema za sport, putovanje, igre. Sedlarstvo. Obućarstvo. Rukavičarstvo
686 Knjigoveštvo. Knjigovezački poslovi. Staklorezački radovi. Metaliziranje. Pisaći pribor
687 Industrija odjeće. Konfekcija. Izrada kozmetičko-frizerskog pribora
688 Galanterijska roba. Galanterija. Igračke. Dekorativni predmeti. Ukrasni predmeti
689 Amaterski ručni radovi. Amatersko bavljenje tehnikom
69 Građevinski zanati. Građevinski materijali. Građevinska praksa i postupci
691 Građevinski materijali. Građevinski elementi
692 Dijelovi i konstruktivni elementi zgrada
693 Zidarski radovi. Zidarstvo i srodni građevinski obrti. Betoniranje
694 Drvene konstrukcije. Tesarski radovi. Stolarski radovi
696 Instalacije u zgradama. Priključci. Oprema
697 Grijanje. Ventilacija i klimatizacija zgrada
698 Završni i dekoraterski radovi
699.8 Zaštita zgrada. Zaštita u zgradama. Prevencija i mjere u slučaju opasnosti
7 Umjetnost
7(1/9) Umjetnost prema pojedinim zemljama
7.01 Teorija umjetnosti. Estetika. Filozofija
7.02 Umjetnička tehnika. Zanatstvo
7.025 Restauracija. Konzervacija.
7.03 Istorija umjetnosti. Historija umjetnosti. Stilovi, škole, periodi i faze.
7.031 Primitivna umjetnost. Narodna umjetnost
7.032 Drevne kulture starog svijeta (kineska, japanska, indijska, feničanska, grčka, etrurska, starorimska)
7.033 Srednjovjekovna umjetnost (hrišćanska, kršćanska, islamska)
7.033.2 Vizantijska umjetnost. Bizantijska umjetnost
7.033.4 Romanika, gotika
7.034 Renesansa. Barok. Rokoko. Kolonijalni stil
7.035 Klasicizam i romantizam
7.036 Moderna umjetnost kasnog 19. i 20. vijeka (realizam, impresionizam%)
7.037 Od ekspresionizma ka apstraktnoj umjetnosti
7.038 Apstraktna umjetnost. Nefigurativna umetnost
7.038.51 Pop art
7.038.53 Intermedia. Hepening. Performans
7.038.6 Postmodernizam
7.04 Objekti umjetničkog predstavljanja. Ikonologija. Ikonografija
7.041 Ljudsko tijelo
7.046 Epski, mitološki i religijski motivi
7.047 Priroda. Pejzaž
7.05 Primijenjena umjetnost. Industrijsko oblikovanje. Komercijalni dizajn
7.07 Zanimanja i aktivnosti povezane sa umjetnošću i zabavom
71 Prostorno planiranje i uređenje. Pejzaži, parkovi, vrtovi
71/72 Prostorno planiranje. Urbanizam. Arhitektura
711.4 Planiranje naselja. Urbanizam
712 Planiranje pejzaža. Parkovi. Vrtovi
719 Zaštita spomenika
719:502 Spomenici prirode. Prirodna baština
719:7 Umjetnički spomenici
72 Arhitektura
72(1/9) Arhitektura prema pojedinim zemljama
72.01 Arhitektura, estetika. Teorija arhitekture. Projektovanje. Projektiranje.
72.03 Arhitektura, istorija. Arhitektura, historija. Arhitektura, povijest.
72.04 Arhitekturni detalji i dekoracije
72.071 Arhitekti
725 Javne, upravne, poslovne, industrijske zgrade
726 Religijska, crkvena arhitektura
727 Zgrade za obrazovne, naučne i kulturne namjene. Škole. Biblioteke
728 Stambena arhitektura. Stambena zgrada
728.8 Tvrđave. Zamkovi. Dvorci
728.81 Gradovi. Opštinske zgrade. Zamkovi
73 Plastične umjetnosti. Umjetničko oblikovanje keramike. Umjetničko oblikovanje metala. Zlatarstvo. Srebrarstvo
73/76 Likovne umjetnosti
73/76(064) Izložbeni katalozi likovne umjetnosti. Zajedničke izložbe
73/76(083.824) Izložbeni katalozi likovne umjetnosti. Zajedničke izložbe
730 Vajarstvo. Skulptura
730(1/9) Vajarstvo prema pojedinim zemljama
730.03 Vajarstvo, istorija. Vajarstvo, historija. Vajarstvo, povijest.
730.071 Vajari
737 Numizmatika
738 Keramika. Grnčarstvo
739 Umetnička obrada metala. Nakit
74 Crtanje. Dizajn
741.5 Karikatura. Strip.
744 Tehničko, linearno i geometrijsko crtanje
745.9 Uređenje cvijeća. Ikebana
745/749 Primijenjena umjetnost. Umjetničko oblikovanje drveta, tekstila, kože, papira, stakla itd. Umjetnički zanati. Umjetnički obrti. Ručni radovi.
746 Ručni radovi. Pletenje. Kukičanje. Veženje
747 Unutrašnja dekoracija
748 Vitraž
75 Slikarstvo
75(1/9) Slikarstvo prema pojedinim državama
75.03 Slikarstvo, istorija. Slikarstvo, historija. Slikarstvo, povijest.
75.034 Renesansa. Barok. Rokoko
75.035 Klasicizam. Romantizam
75.036 Slikarstvo kasnog 19. i kasnog 20. vijeka (Realizam. Impresionizam. Ekspresionizam. Futurizam. Nadrealizam. Postmoderna)
75.071 Slikari.
76 Grafika
766 Grafičko oblikovanje. Plakati
769.81 Slikovnice. Ilustracije. Ilustratori
769.9 Stripovi (uključujući studije)
77 Fotografija. Fotografski postupci. Fotografski snimci. Dokumentarna fotografija
77.02 Fotografska tehnika
77.03 Dokumentarna fotografija
77.04 Umjetnička fotografija. Fotografski motivi
77.04(064) Umjetnička fotografija. Izložbeni katalozi
77.04(083.824) Umjetnička fotografija. Izložbeni katalozi
771 Fotografska oprema. Aparati i materijali
778 Posebne fotografske tehnike. Reprografija. Mikrografija. Projekcija
778.5 Kinematografska tehnika. Filmska fotografija
78 Muzika. Glazba. Muzikologija. Muzičko vaspitanje
78(1/9) Muzika prema pojedinim državama
78.01 Muzička estetika. Muzička filozofija
78.011.26 Popularna (pop) muzika
78.03 Muzika, istorija. Muzika, historija. Glazba, povijest. Stilski periodi
78.07 Muzički stvaraoci, kompozitori, dirigenti, muzikolozi
78.08 Muzički oblici. Glazbeni oblici
78.089.6 Note. Partiture
781 Teorija muzike. Etnomuzikologija
782 Opere. Operete. Pozorišna muzika. Pantomima. Balet
782/785 Vrste muzike
783 Crkvena muzika. Liturgijska muzika
784 Vokalna muzika. Narodne pjesme. Pjevački horovi
784.66 Zabavna muzika
784.9 Tehnika pjevanja. Solfeđo. Vježbe pjevanja
785 Instrumentalna muzika. Orkestarska muzika. Kamerna muzika. Džez
786/789 Muzika za pojedinačne instrumente (Muzički instrumenti vidi: 681.8)
78:37 Muzičko obrazovanje. Muzika (udžbenici)
79 Rekreacija. Zabava. Igre. Sport
791 Film. Kinematografija
791(497.5) Film u Hrvatskoj
791(497.6) Film u Bosni i Hercegovini
791.1 Razvoj filma
791.1(4/9) Film u pojedinim zemljama
791.1(497.1) Film u Jugoslaviji
791.1(497.11+497.16) Film u Srbiji i Crnoj Gori
791.2 Žanrovi, predmet, stil
791.3 Filmska estetika
791.4 Film (opće). Filmske vrste. Kinematografija vidi
791.4(1/9) Film prema pojedinim državama
791.44 Filmska produkcija. Filmski stvaraoci
791.5 Edukacija i film
791.6 Filmska industrija
791.63 Filmski stvaraoci
792 Pozorište (opšte)
792(1/9) Pozorište u pojedinim državama
792(497.1) Pozorište u Jugoslaviji (do 1991.).
792(497.11+497.16) Pozorište u Srbiji i Crnoj Gori
792(497.4) Slovenačko pozorište
792(497.5) Pozorište u Hrvatskoj
792(497.6 rs) Pozorište u Republici Srpskoj
792(497.6) Pozorište u Bosni i Hercegovini
792.02/.09 Pozorišni umjetnici. Pozorišna tehnika
792.2/.9 Pozorišne vrste
793/794 Društvene zabave. Ples. Igre s kartama. Igre na tabli i stolu
794.1 Šah
796.01 Sport, teorija
796.1 Terenske igre i rekreacija. Dječje igre
796.3 Igre loptom
796.4 Gimnastika. Atletika
796.5 Alpinizam. Planinarenje. Logorovanje
796.6/.7 Biciklizam. Automobilizam. Motoristika
796.8 Borilačke vještine. Borilački sportovi
796.9 Zimski sportovi. Sportovi na ledu
796/799 Sport. Fizičko vježbanje
797 Sportovi u vazduhu. Sportovi na vodi
798/799 Konjički sport. Lov. Ribolov. Streljaštvo
80 Filologija
801.6 Prozodija (metar, vrste stiha, rima)
801.73 Hermeneutika. Tekstologija. Interpretacije
801.8 Lingvistički i filološki izvori. Zbirke tekstova
808 Književna aktivnost i književna tehnika. Pisanje. Izdavanje. Kazivanje. Retorika.
808.1/.2 Književna djelatnost. Književna tehnika. Redakcija
808.5 Retorika. Besjedništvo. Javni govori
81 Opšta pitanja lingvistike
81'1 Opšta lingvistika
81'22 Semiotika. Neverbalna komunikacija. Mimika
81'23 Psiholingvistika. Psihologija jezika
81'234 Patologija govora. Neurolingvistika
81'24 Praktično znanje jezika. Bilingvizam (Udžbenici vidi pod pojedinačnim jezicima)
81'242 Maternji jezik. Materinski jezik
81'243 Strani jezik. Drugi jezik
81'246 Monolingvizam i multilingvizam
81'25 Teorija prevođenja. Prevođenje
81'255.4 Stilistika, književno prevođenje
81'26 Kontrola jezika. Standardizacija.
81'27 Sociolingvistika. Tajni jezici. Žargoni
81'27:62 Jezik u odnosu na tehničku struku
81'28 Dijalektologija
81'282 Lokalni i regionalni dijalekti. Varijante
81'32 Matematička lingvistika
81'324 Statistička lingvistika
81'33 Primijenjena lingvistika
81'34 Fonetika. Fonologija. Akcenti. Intonacija
81'342 Fonetika
81'344 Fonologija. Fonemika
81'345 Pravopisni sistemi. Pravopisna reforma
81'35 Grafemika. Pravopis. Pisanje
81'36 Gramatika
81'36-112 Istorijska gramatika. Historijska gramatika. Povijesna gramatika
81'362 Uporedna gramatika
81'364 Generativna gramatika. Transformaciona gramatika
81'366 Morfologija
81'366.58 Gramatičko vrijeme i način
81'367 Sintaksa
81'367.62 Leksičke riječi. Autosemantičke riječi.
81'37 Semantika
81'373 Leksikologija.
81'373.2 Onomastika
81'373.6 Etimologija. Tvorba riječi.
81'373.7 Frazeologija
81'374 Leksikologija. Rječnici
81'38 Stilistika
81'42 Tekstualna lingvistika. Analiza diskursa
81'44 Tipološka lingvistika
81-11 Škole i pravci u lingvistici. Strukturalizam
81-112 Dijahronija (istorijska lingvistika, historijska lingvistika). Dijakronija (povijesna lingvistika)
81-114 Sinhronija. Sinkronija
81-115 Komparativna lingvistika
81-116 Strukturalizam. Strukturalna lingvistika
81-13 Metodologija lingvistike. Metode i značenja
81-2 Glavne karakteristike jezika
811 Lingvistika pojedinih jezika i jezičkih grupa
811.1 Indoevropski jezici, izuzev orijentalnih. Indoeuropski jezici, izuzev orijentalnih
811.11 Germanski jezici
811.111 Engleski jezik
811.111(075) Engleski jezik (udžbenici)
811.112 Njemački jezik
811.112.2 Njemački jezik
811.112.2(075) Njemački jezik (udžbenici)
811.112.5 Holandski (Flamanski) jezik
811.113.3 Islandski jezik
811.113.4 Danski jezik
811.113.5 Norveški jezik
811.113.6 Švedski jezik
811.12+811.14 Klasični jezici
811.124 Latinski jezik
811.124'02+811.14'02 Klasični jezici
811.13 Romanski jezici
811.131.1 Italijanski jezik
811.131.1(075) Italijanski jezik (udžbenici)
811.133.1 Francuski jezik
811.133.1(075) Francuski jezik (udžbenici)
811.134.2 Španski jezik
811.134.2(075) Španski jezik (udžbenici)
811.134.3 Portugalski jezik
811.135.1 Rumunski jezik
811.14 Grčki jezik
811.16/.17 Slovenski jezici. Baltički jezici
811.161 Istočnoslovenski jezici
811.161.1 Ruski jezik
811.161.1(075) Ruski jezik (udžbenici)
811.161.2 Ukrajinski jezik
811.162 Zapadnoslovenski jezici. Zapadnoslavenski jezici.
811.162.1 Poljski jezik
811.162.3 Češki jezik
811.162.4 Slovački jezik
811.163 Južnoslovenski jezici. Južnoslavenski jezici.
811.163.1 Staroslovenski jezik. Crkvenoslovenski jezik
811.163.2 Bugarski jezik
811.163.3 Makedonski jezik
811.163.4 Srpskohrvatski jezik
811.163.4(075) Srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik (udžbenici)
811.163.4*3 Bosanski jezik
811.163.4*3(075) Bosanski jezik (udžbenici)
811.163.41 Srpski jezik
811.163.41(075) Srpski jezik (udžbenici)
811.163.41/.42 Srpskohrvatski jezik
811.163.42 Hrvatski jezik
811.163.42(075) Hrvatski jezik (udžbenici)
811.163.43* Bosanski jezik vidi
811.163.43*(075) Bosanski jezik (udžbenici) vidi
811.163.6 Slovenački jezik. Slovenski jezik.
811.163.6(075) Slovenački jezik (udžbenici)
811.17 Baltički jezici
811.21 Indijski jezici
811.21/.41 Drugi indoevropski jezici. Drugi indoeuropski jezici. Orijentalni jezici. Hamitsko-semitski jezici
811.222.1 Perzijski jezik
811.41 Afro-azijski jezici
811.411.16 Hebrejski jezici
811.411.21 Arapski jezik
811.42/.45 Afrički jezici
811.51 Uralsko-altajski jezici
811.51/.71 Azijski jezici. Finski jezik. Madžarski jezik. Mađarski jezik.
811.511.111 Finski jezik
811.511.141 Mađarski jezik. Madžarski jezik.
811.512.1 Turkijski jezici
811.512.161 Turski jezik
811.521 Japanski jezik
811.56 Eskimsko-aleutski jezici
811.581 Kineski jezici
811.8 Indijanski jezici
811.9 Vještački jezici
811.922 Esperanto
811.93 Programski jezici
81:1 Filozofija jezika
81:39 Etnolingvistika
82 Književnost. Istorija književnosti. Historija književnosti. Povijest književnosti.
82(091) Istorija književnosti. Historija književnosti. Povijest književnosti.
82.0 Teorija književnosti
82.02 Književne škole i pravci
82.08 Književna aktivnost i književna tehnika
82.09 Književna kritika. Studije. Komparativna nauka o književnosti
821 Svjetska književnost. Antologije. Čitanke
821(082.2) Svjetska književnost. Antologije. Čitanke
821.0 Svjetska književnost (teorija i studije)
821.09 Svjetska književnost (studije)
821.1 Germanske književnosti
821.1.09 Germanske književnosti (študije)
821.1/.8 Književnost pojedinih naroda
821.11 Germanske književnosti
821.11.09 Germanske književnosti (studije)
821.111 Engleska književnost
821.111(...) Ostale engleske književnosti, država Komonvelta, Kanade, Australije (uključujući studije)
821.111(71) Kanadska književnost na engleskom jeziku
821.111(71).09 Kanadska književnost na engleskom jeziku (studije)
821.111(73) Američka književnost
821.111(73).09 Američka književnost (studije)
821.111(94) Australijska književnost na engleskom jeziku
821.111(94).09 Australijska književnost na engleskom jeziku (studije)
821.111.09 Engleska književnost (studije)
821.112.2 Njemačka književnost (uključuju'i austrijsku, švicarsku, jidiš)
821.112.2(436) Austrijska književnost
821.112.2(436).09 Austrijska književnost (studije)
821.112.2(494) Švajcarska književnost na njemačkom jeziku
821.112.2(494).09 Švajcarska književnost na njemačkom jeziku (studije)
821.112.2.09 Njemačka književnost (studije)
821.112.5 Holandska književnost
821.112.5.09 Holandska književnost (studije)
821.113 Sjevernogermanska književnost (skandinavske književnosti)
821.113.09 Sjevernogermanska književnost (skandinavske književnosti) (studije)
821.113.3 Islandska književnost
821.113.3.09 Islandska književnost (studije)
821.113.4 Danska književnost
821.113.4.09 Danska književnost (studije)
821.113.5 Norveška književnost
821.113.5.09 Norveška književnost (studije)
821.113.6 Švedska književnost
821.113.6.09 Švedska književnost (studije)
821.124 Latinska književnost
821.124'02+821.14'02 Klasične književnosti (uključujući studije)
821.124+821.14 Klasične književnosti (uključujući studije)
821.124.09 Latinska književnost (studije)
821.129 Latinska književnost
821.13 Romanske književnosti (uključujući studije)
821.131.1 Italijanska književnost
821.131.1(494) Švajcarska književnost na italijanskom jeziku. Švicarska književnost na italijanskom jeziku.
821.131.1(494).09 Švajcarska književnost na italijanskom jeziku (studije). Švicarska književnost na italijanskom jeziku (studije)
821.131.1.09 Italijanska književnost (studije)
821.132 Retoromanska književnost
821.132.09 Retoromanska književnost (studije)
821.133.1 Francuska književnost
821.133.1(493) Belgijska književnost na francuskom jeziku
821.133.1(493).09 Belgijska književnost na francuskom jeziku (studije)
821.133.1(494) Švajcarska književnost na francuskom jeziku. Švicarska književnost na francuskom jeziku
821.133.1(494).09 Švajcarska književnost na francuskom jeziku (studije). Švicarska književnost na francuskom jeziku (studije)
821.133.1(71) Kanadska književnost na francuskom jeziku
821.133.1(71).09 Kanadska književnost na francuskom jeziku (studije)
821.133.1.09 Francuska književnost (studije)
821.134(7/8) Latinskoameričke književnosti
821.134(7/8).09 Latinskoameričke književnosti (studije)
821.134.2 Španska književnost
821.134.2.09 Španska književnost (studije)
821.134.3 Portugalska književnost (uključujući studije)
821.135.1 Rumunska književnost
821.135.1.09 Rumunska književnost (studije)
821.14''02 Grčka književnost, klasična
821.14'02.09 Grčka književnost, klasična (studije)
821.14'04 Vizantijska književnost. Bizantijska književnost
821.14'04.09 Vizantijska književnost (studije). Bizantijska književnost (studije)
821.14'06 Grčka književnost, savremena (uključujući studije)
821.14.09 Grčka književnost (studije)
821.16.09 Slovenske književnosti (studije). Slavenske književnosti (studije)
821.16/.17 Slovenske književnosti. Slavenske književnosti. Baltičke književnosti.
821.161 Istočnoslovenske književnosti. Istočnoslavenske književnosti
821.161.09 Istočnoslovenske književnosti (studije). Istočnoslavenske književnosti (studije)
821.161.1 Ruska književnost
821.161.1.09 Ruska književnost (studije)
821.161.2 Ukrajinska književnost
821.161.2(497.11) Rusinska književnost u Srbiji (uključujući studije)
821.161.2.09 Ukrajinska književnost (studije)
821.161.3 Bjeloruska književnost
821.161.3.09 Bjeloruska književnost (studije)
821.162 Zapadnoslovenske književnosti. Zapadnoslavenske književnosti
821.162.09 Zapadnoslovenske književnosti (studije). Zapadnoslavenske književnosti (studije)
821.162.1 Poljska književnost (uključujući studije)
821.162.1.09 Poljska književnost (studije)
821.162.3 Češka književnost (uključujući studije)
821.162.3.09 Češka književnost (studije)
821.162.3/.4 Češka književnost. Slovačka književnost
821.162.4 Slovačka književnost (uključujući studije)
821.162.4(497.11) Slovačka književnost u Srbiji (uključujući studije)
821.162.4.09 Slovačka književnost (studije)
821.162.5 Lužičko-srpska književnost
821.162.5.09 Lužičko-srpska književnost (studije)
821.163 Južnoslovenske književnosti. Južnoslavenske književnosti.
821.163.1 Staroslovenska književnost. Staroslavenska književnost
821.163.1.09 Staroslovenska književnost (studije). Staroslavenska književnost (studije)
821.163.2 Bugarska književnost
821.163.2(497.11) Bugarska književnost u Srbiji (uključujući studije)
821.163.2.09 Bugarska književnost (studije)
821.163.3 Makedonska književnost
821.163.3.09 Makedonska književnost (studije)
821.163.4 Srpska i hrvatska književnost
821.163.4(497.6) Bosanskohercegovačka književnost
821.163.4(497.6)-93 Književnost za djecu i omladinu u Bosni i Hercegovini (uključujući studije)
821.163.4(497.6).09 Književnost u Bosni i i Hercegovini (studije)
821.163.4-91 Srpska i hrvatska dječija književnost (uključujući i studije)
821.163.4-91(497.6) Srpska i hrvatska dječija književnost u BiH (uključujući i studije)
821.163.4-93 Srpska i hrvatska dječija književnost
821.163.4-93(497.6) Srpska i hrvatska dječija književnost u BIH
821.163.4.09 Srpskohrvatska književnost (studije)
821.163.41 Srpska književnost
821.163.41(497.6) Srpska književnost u Bosni i Hercegovini
821.163.41(497.6)-93 Srpska dječija književnost u Bosni i Hercegovini (uključujući studije)
821.163.41(497.6).09 Srpska književnost u Bosni i Hercegovini (studije)
821.163.41-93 Srpska dječija književnost (uključujući i studije)
821.163.41.09 Srpska književnost (studije)
821.163.41.09-93 Srpska književnost za djecu i omladinu (studije)
821.163.41.09:398 Srpska narodna književnost (studije)
821.163.41:398 Srpska narodna književnost
821.163.42 Hrvatska književnost
821.163.42(497.11) Hrvatska književnost u Srbiji (uključujući studije)
821.163.42(497.6) Hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini
821.163.42(497.6)-93 Hrvatska dječija književnost u Bosni i Hercegovini (uključujući studije)
821.163.42(497.6).09 Hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini (studije)
821.163.42-93 Hrvatska dječija književnost (uključujući i studije)
821.163.42.09 Hrvatska književnost (studije)
821.163.6 Slovenačka književnost
821.163.6-93 Slovenačka dječija književnost (uključujući studije)
821.163.6.09 Slovenačka književnost (studije)
821.17 Baltičke književnosti
821.172 Litvanska književnost
821.172.09 Litvanska književnost (studije)
821.174 Letonska književnost
821.174.09 Letonska književnost (studije)
821.18 Albanska književnost
821.18(497.11) Albanska književnost u Srbiji (uključujući studije)
821.19 Jermenska književnost
821.19.09 Jermenska književnost (studije)
821.21 Indijske književnosti
821.21.09 Indijske književnosti (studije)
821.21/.41 Orijentalne književnosti. Semitske književnosti (uključujući studije)
821.211 Sanskritska književnost
821.211.09 Sanskritska književnost (studije)
821.214 Indijska književnost, moderna
821.214.09 Indijska književnost, moderna (studije)
821.214.58 Romska književnost uključujući studije.
821.214.58.09 Romska (ciganska) književnost (studije)
821.22 Iranska književnost
821.22.09 Iranska književnost (studije)
821.222.1 Perzijska književnost
821.222.1.09 Perzijska književnost (studije)
821.41 Afro-azijske književnosti
821.41.09 Afro-azijske književnosti (studije)
821.411 Semitske književnosti
821.411.09 Semitske književnosti (studije)
821.411.16 Hebrejska (jidiš) književnost
821.411.16.09 Hebrejska (jidiš) književnost (studije)
821.411.21 Arapska književnost
821.411.21.09 Arapska književnost (studije)
821.42/.45 Afričke književnosti
821.42/.45.09 Afričke književnosti (studije)
821.51/.71 Uralo-altajske književnosti. Azijske književnosti (uključujući studije)
821.511.111 Finska književnost
821.511.111.09 Finska književnost (studije)
821.511.113 Estonska književnost
821.511.113.09 Estonska književnost (studije)
821.511.141 Mađarska književnost
821.511.141(497.11) Mađarska književnost u Srbiji (uključujući studije)
821.512 Altajske književnosti
821.512.09 Altajske književnosti (studije)
821.512.161 Turska književnost
821.512.161(497.11) Turska književnost u Srbiji (uključujući studije)
821.512.2 Tunguška književnost (uključujući studije)
821.512.3 Mongolska književnost (uključujući studije)
821.521 Japanska književnost
821.521.09 Japanska književnost (studije)
821.56 Eskimska književnost (uključujući studije)
821.581 Kineska književnost
821.581.09 Kineska književnost (studije)
821.81/.82 Indijanske književnosti
821.81/.87 Indijanske književnosti (uključujući studije)
821.922 Esperanto književnost (uključujući studije)
82:1 Filozofija književnosti
82:111.852 Književna estetika
82:81'38 Poetika
902 Arheologija, teorija
902.01 Tipologija. Komparativno proučavanje oblika. Stratigrafija. Komparativno proučavanje lokaliteta
902.2 Arheološki radovi na terenu i nalazištima uopšte
902.3 Metode i tehnike arheoloških istraživanja na terenu
902.6 Datiranje u arheologiji
902/904 Arheologija
903 Prahistorija.
903/904 Prahistorija. Arheološka nalazišta. Kulturni ostaci istorijskog doba
904 Kulturni ostaci historijskog doba
908 Proučavanje zona, lokaliteta. Domoznanstvo
908(4) Evropske države, proučavanje zavičaja. Europske države, proučavanje zavičaja.
908(497.4) Slovenija, proučavanje zavičaja
908(497.5) Proučavanje zona, lokaliteta, domoznanstvo u Hrvatskoj
908(497.6) Proučavanje zona, lokaliteta, domoznanstvo u BIH
908(5/9) Neevropske države, proučavanje zavičaja. Neeuropske države, proučavanje zavičaja.
91 Geografija
910.1 Geografija. Regionalna geografija
911 Opšta geografija. Sistematska geografija. Teorijska geografija
911.2 Fizička geografija
911.3 Humana geografija (kulturna geografija). Geografija kulturnih činilaca. Antropogeografija.
911.37 Naselja
911.3:312 Demografska geografija
911.3:33 Ekonomska geografija
912 Grafički prikazi određenih područja. Geografska karte. Atlasi. Globusi
913 Regionalna geografija opšte. Geografija staroga i modernoga svijeta
913(100) Regionalna geografija svijeta
913(4) Geografija Evrope. Geografija Europe.
913(41/49) Geografija evropskih država. Geografija europskih zemalja
913(497) Geografija Balkanskog poluostrva. Geografija Balkanskog poluotoka
913(497.1) Geografija Jugoslavije (do 1991.)
913(497.11) Geografija Srbije
913(497.11+497.16) Geografija Srbije i Crne Gore
913(497.16) Geografija Crne Gore
913(497.4) Slovenija, geografija
913(497.4/.7) Geografija bivših jugoslovenskih republika. Geografija bivših jugoslavenskih republika
913(497.5) Geografija Hrvatske
913(497.6 rs) Geografija Republike Srpske
913(497.6) Geografija Bosne i Hercegovine
913(497.7) Makedonija, geografija
913(5/9) Geografija neevropskih država. Geografija neeuropskih država.
929 Pojedinačne biografije. Zbirne biografije
929.5 Genealogija
929.6/.9 Heraldika. Biografije. Odlikovanja. Zastave
93/94 Istorija. Historija. Povijest
930 Istorija. Historija. Povijest. Istoriografija. Historiografija
930.1 Istorija kao nauka. Historija kao nauka. Povijest kao znanost. Teorija i filozofija istorije. Teorija i filozofija historije. Teorija i filozofija povijesti
930.2 Metodologija istorije. Metodologija historije. Metodologija povijesti. Pomoćne istorijske nauke. Pomoćne historijske nauke. Pomoćne povijesne znanosti
930.25 Arhivistika. Arhivi
930.27 Epigrafika. Paleografija.
930.2:003.071 Epigrafija. Izučavanje natpisa
930.2:003.072 Paleografija
930.2:003.074 Diplomatika
930.85 Kulturna istorija. Kulturna historija. Kulturna povijest. Istorija civilizacije. Historija civilizacije. Povijest civilizacije
94(100) Svjetska istorija. Svjetska historija. Svjetska povijest
94(100)".../04" Istorija starog vijeka. Historija starog vijeka. Povijest starog vijeka
94(100)"04/18" Svjetska historija, srednji i novi vijek. Svjetska historija, srednji i novi vijek. Svjetska povijest, srednji i novi vijek
94(100)"15/..." Istorija novog vijeka. Historija novog vijeka. Povijest novog vijeka
94(100)"19" Svjetska historija, 20. st. Svjetska istorija, 20. st. Svjetska povijest, 20. st.
94(100)"1914/18" Prvi svjetski rat 1914-1918
94(100)"1939/45" Drugi svjetski rat 1939-1945
94(3) Istorija starog vijeka. Historija starog vijeka. Povijest starog vijeka
94(36) Istorija evropskih naroda do 476. godine. Historija evropskih naroda do 476. godine. Povijest europskih naroda do 476. godine
94(367) Istorija slovenskih naroda. Historija slovenskih naroda. Povijest slavenskih naroda
94(37) Istorija starog Rima. Historija starog Rima. Povijest starog Rima
94(38) Istorija stare Grčke. Historija stare Grčke. Povijest stare Grčke
94(398) Istorija jugoistočne Evrope. Historija jugoistočne Evrope. Povijest jugoistočne Europe
94(4) Istorija Evrope. Historija Evrope. Povijest Europe
94(4) "15/..." Istorija Evrope novog vijeka. Historija Evrope novog vijeka. Povijest Europe novog vijeka
94(4)"1492/1914" Evropa, novi vijek (1492-1914). Europa, novi vijek (1492-1914)
94(4)"19" Evropa, 20. st. Europa, 20. st.
94(4)"375/1492" Evropa, srednji vijek (oko 375-1492). Europa, srednji vijek (oko 375-1492.).
94(41/49) Istorija pojedinih evropskih država. Historija pojedinih evropskih država. Povijest pojedinih europskih zemalja
94(495.02) Istorija Vizantije. Historija Vizantije. Povijest Bizantije
94(497) Istorija Balkana. Historija Balkana. Povijest Balkana
94(497.1) Istorija Jugoslavije (do 1991.). Historija Jugoslavije (do 1991.). Povijest Jugoslavije (do 1991.)
94(497.1)"1918/1941" Istorija Jugoslavije, između dva svjetska rata. Historija Jugoslavije, između dva svjetska rata. Povijest Jugoslavije, između dva svjetska rata
94(497.1)"1941/1945" Istorija Jugoslavije. Historija Jugoslavije. Povijest Jugoslavije - Drugi svjetski rat. Narodnooslobodilački rat
94(497.11) Istorija Srbije. Historija Srbije. Povijest Srbije
94(497.11) "04/14" Istorija Srbije srednjeg vijeka. Historija Srbije srednjeg vijeka. Povijest Srbije srednjeg vijeka
94(497.11)"15/..." Istorija Srbije novog vijeka. Historija Srbije novog vijeka. Povijest Srbije novog vijeka
94(497.11+497.16) Istorija Srbije i Crne Gore. Historija Srbije i Crne Gore. Povijest Srbije i Crne Gore
94(497.15) Istorija Bosne i Hercegovine (do 1991.)
94(497.16) Istorija Crne Gore. Historija Crne Gore. Povijest Crne Gore
94(497.4) Istorija Slovenije. Historija Slovenije. Povijest Slovenije
94(497.5) Istorija Hrvatske. Historija Hrvatske. Povijest Hrvatske
94(497.6) Istorija Bosne i Hercegovine. Historija Bosne i Hercegovine. Povijest Bosne i Hercegovine
94(497.7) Istorija Makedonije. Historija Makedonije. Povijest Makedonije
94(5) Istorija Azije. Historija Azije. Povijest Azije
94(5/9) Istorija neevropskih država. Historija neevropskih država. Povijest neeuropskih zemalja
94(6) Istorija Afrike. Historija Afrike. Povijest Afrike
94(7) Istorija Sjeverne i Srednje Amerike. Historija Sjeverne i Srednje Amerike. Povijest Sjeverne i Srednje Amerike
94(73) Istorija SAD. Historija SAD. Povijest SAD
94(8) Istorija Južne Amerike. Historija Južne Amerike. Povijest Južne Amerike
94(9) Istorija država Južnog Pacifika i Australije. Historija država Južnog Pacifika i Australije. Povijest zemalja Južnog Pacifika i Australije
94(=1/=8) Istorija pojedinih naroda. Historija pojedinih naroda. Povijest pojedinih naroda
94(=16) Istorija Slovena. Historija Slovena. Povijest Slavena
94(=163) Istorija južnoslovenskih naroda. Historija južnoslovenskih naroda. Povijest južnoslavenskih naroda
94(=163.4*3) Istorija Bošnjaka. Historija Bošnjaka. Povijest Bošnjaka
94(=163.41) Istorija Srba. Historija Srba. Povijest Srba
94(=163.42) Istorija Hrvata. Historija Hrvata. Povijest Hrvata
fik fiktivni kod