COLIB - podaci o bibliotekama

Baza podataka COLIB sadrži podatke o bibliotekama koje učestvuju u COBISS sistemu.

Sadržaj

COLIB čini sastavni dio COBISS sistema. Sadrži zapise sa podacima o bibliotekama koje učestvuju u COBISS sistemu u svojstvu punopravnih ili pridruženih članica. Pored informativnih podataka i podataka za kontakt, sadrži i podatke koji na jedinstven način određuju biblioteku u okviru sistema, kao i podatke koji su neophodni za pojedine segmente COBISS sistema.

Spisak prefiksa i sufiksa za pretraživanje

Spisak prefiksa za pretraživanje

Prefiksima za pretraživanje određujemo indeks za pretraživanje po kojem pretražujemo. U nastavku se nalazi spisak prefiksa za pretraživanje sa značenjem i primjerima:

PrefiksZnačenjePrimjer pretraživanja
AC=Akronim u COBISS sistemuAC=PF
MC=Članstvo u COBISS sistemuMC=2
AS=Dostupnost uslugaAS=1
NA=Naziv institucije/bibliotekeNA=pravni fakultet
RP=Odgovorna licaRP=Ivana
ST=Status bibliotekeST=1
SI=Brojčana oznaka biblioteke - siglaSI=12345
UN=UniverzitetUN=101
LT=Vrsta bibliotekeLT=2

Spisak sufiksa za pretraživanje

Prilikom pretraživanja po osnovnom indeksu, tj. prilikom pretraživanja po riječima, možemo dodati sufiks za pretraživanje i tako ograničiti pretraživanje riječi na pojedinačni indeks za pretraživanje. U nastavku se nalazi spisak sufiksa za pretraživanje sa značenjem i primjerima.

SufiksZnačenjePrimjer pretraživanja
/NANaziv institucije/bibliotekefakultet* and pravn*/NA
/RPOdgovorna licaPetrović*/RP

Informacije o bazi podataka i ponuđaču

Informacije o bazi podataka:

 • Vrsta baze podataka: faktografska
 • Vrsta podataka: obuhvata podatke o bibliotekama
 • Broj zapisa: preko 35
 • Ažuriranje: onlajn

Informacije o ponuđaču:

 • Proizvođač: VIBRS Centar
 • Naslov: Jevrejska 30, 78000 Banja Luka
 • Telefon: +387 51 215 859 lok.112
 • Faks: +387 51 217 040
 • E-pošta: vibrsservis@vibrs.rs
 • URL: http://www.rs.cobiss.net/

Informacije o bazi podataka:

 • Vrsta baze podataka: faktografska
 • Vrsta podataka: obuhvata podatke o bibliotekama
 • Broj zapisa: preko 55
 • Ažuriranje: onlajn

Informacije o ponuđaču:

 • Proizvođač: ViBBiH Centar
 • Naslov: Zmaja od Bosne 8B, 71000 Sarajevo
 • Telefon: +387 33 275 436
 • Faks: +387 33 212 435
 • E-pošta: vibbihservis@vibbih.ba
 • URL: http://www.bh.cobiss.net/