SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.CG)

Nijedna biblioteka u sistemu COBISS.CG nema primjerak ove građe (riječ je o elektronskom izvoru ili, osim štampane, postoji i elektronska verzija).