ELINKS.CG – e-publikacije sa zapisima u COBIB.CG

Niz za pretraživanje
 
ELINKS je baza podataka o internet linkovima do elektronskih publikacija. Obuhvata prije svega internet adrese serijskih publikacija i elektronskih knjiga kojima je omogućen pristup ograničenom broju korisnika na osnovu različitih ugovora između bibliotečkih konzorcijuma i ponuđača informacionih servisa, kao i internet adrese drugih elektronskih publikacija.