Šifrarnik indeksa za pretraživanje AC (Kod za vrstu autorstva) baze COBIB.CG

005 glumac
010 prerađivač
018 animator
020 pisac anotacija
030 aranžer
040 umetnik
050 korisnik prava
060 ime povezano s jedinicom
070 autor
071 koautor
080 autor dodatnog teksta
090 autor scenarija
100 bibliografski prethodnik
110 knjigovezac
120 dizajner poveza
130 dizajner knjige
140 dizajner omota
150 autor ekslibrisa
160 knjižar
170 kaligraf
180 kartograf
190 cenzor
200 koreograf
206 sakupljač narodne građe
210 komentator
220 priređivač, sakupljač
230 kompozitor
240 slovoslagač
245 autor ideje
250 dirigent
260 vlasnik autorskih prava
270 korektor rukopisa
275 igrač (plesač)
280 osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena
290 autor posvete
291 ime koje se pojavljuje u rukupisnom zapisu
292 potpisnik rukopisnog zapisa
293 autograf
300 režiser
305 autor teze
310 distributer
320 donator
330 sumnjivi autor
340 urednik
341 član uredničkog odbora
342 gostujući urednik
343 urednik za određenu oblast
344 glavni urednik
345 odgovorni urednik
346 glavni i odgovorni urednik
347 član uredničkog saveta
348 predsednik uredničkog saveta
349 tehnički urednik
350 graver
360 bakropisac
370 filmski montažer
380 falsifikator
390 prethodni vlasnik
400 finansijer/sponzor
410 grafički tehničar
420 osoba kojoj je knjiga poklonjena u čast ili spomen
430 iluminator
440 ilustrator
445 muzički producent
450 pisac izjave o poklonu
460 intervjuisana osoba
470 osoba koja intervjuiše
480 pisac libreta
490 osoba koja ima dozvolu za štampanje ili izdavanje
500 potpisnik dozvole za štampanje ili izdavanje (imprimatur)
510 litograf
520 pisac teksta za kompoziciju
530 graver u metalu
540 nadzornik/ugovarač
545 muzičar
550 narator
557 organizator sastanka
560 začetnik/osnivač
570 drugo
580 proizvođač papira
590 izvođač
600 fotograf
605 voditelj emisije
610 štampar
620 štampar ploča
630 producent
632 dizajner prizora
635 programer
637 vođa projekta
640 korektor
650 izdavač
660 primalac
670 tehnički urednik snimanja
675 ocenjivač
680 rubrikator
690 scenarist
700 pisar
710 sekretar
720 potpisnik
721 pevač
730 prevodilac
740 dizajner slova
750 tipograf/slovolagač
760 rezbar
770 pisac propratne građe
900 autor rečnika
901 recenzent
902 priređivač
903 redaktor prevoda
904 autor izložbe
905 diskutant
906 autor registra
907 autor teksta uz reprodukcije
908 notograf
909 osoba čije se delo reprodukuje
910 osoba čije se predavanje objavljuje
911 autor pogovora
912 autor predgovora
913 autor sažetka
914 prevodilac sažetka
915 redaktor
916 član redakcionog odbora
917 saradnik
918 sastavljač bibliografije
919 likovni urednik
920 autor crteža
921 autor vinjeta
922 pripovedač
923 otpevao
924 zapisao
925 konsultant
926 lektor
928 kontakt autor
929 nosilac legata
991 mentor
992 član komisije
993 član komisije za odbranu
994 komentor