Šifrarnik indeksa za pretraživanje LC (Kod za literarni žanr) baze COBIB.CG

a roman; autobiografija
a1 socijalni roman
a2 avanturistički roman
a3 istorijski, ratni roman
a4 kriminalistički roman
a5 (auto)biografski roman, biografija uopšte
a6 (naučno)fantastična proza
aa poezija (antikvarna građa)
ab viteški ili pastoralni roman u stihovima (antikvarna građa)
b drama; individualna biografija
b1 radio-drama
b2 scenario (TV ili drugi)
b3 libreto
c esej; zbirna biografija
ca drama (antikvarna građa)
d humor, satira, parodija; sadrži biografske podatke
da libreto (antikvarna građa)
e pisma
ea prozno književno delo (antikvarna građa)
eb roman (antikvarna građa)
ec novela (antikvarna građa)
ed basna (antikvarna građa)
ef bajka (antikvarna građa)
eg alegorija (antikvarna građa)
eh mit/legenda (antikvarna građa)
ei parabola (antikvarna građa)
ej kratka proza (antikvarna građa)
f kratka proza
f1 bajke
f2 anegdote
f3 aforizmi, poslovice
f4 basne
fa esej, feljton (antikvarna građa)
g poezija
g1 zagonetke
g2 pesnička antologija
ga humor, satira (antikvarna građa)
h govor
h1 intervju
ha pisma (antikvarna građa)
i memoari, dnevnici, reportaže, putopisi
i1 memoari, dnevnici
i2 putopisi, reportaže
ia mešovito (antikvarna građa)
ja maksima, aforizam, poslovica, anegdota (antikvarna građa)
ka omladinska književnost (antikvarna građa)
la drugo (antikvarna građa)
lb hronika (antikvarna građa)
lc memoari (antikvarna građa)
ld dnevnik (antikvarna građa)
le biografija (antikvarna građa)
lf hagiografija (antikvarna građa)
lg putopis (antikvarna građa)
lh erotska književnost (antikvarna građa)
li mistička književnost (antikvarna građa)
ma retorika, govori (antikvarna građa)
x narodna književnost
x1 narodna poezija
x2 narodna proza
x3 mitovi, legende
y neliterarni tekst; nije biografsko delo
yy neknjiževni tekst (antikvarna građa)
z drugi i mešoviti književni oblici
z1 antologija (drugi književni oblici
z2 sabrana dela
z3 izabrana dela
zz drugo (antikvarna građa)