Šifrarnik indeksa za pretraživanje TA (Kod za predviđene korisnike) baze COBIB.CG

a dečje, opšte
b predškolski, 0-5 godina (C)
c školski, 5-10 godina (C)
d školski, 9-14 godina (P)
e omladinski, iznad 14 godina (M)
k odrasli, ozbiljna (nije lepa knjiž.)
m odrasli, opšte (lepa književnost)
u nepoznato