Šifrarnik indeksa za pretraživanje TD (Tipologija dokumenata/dela) baze COBIB.CG

1.01 izvorni naučni članak
1.02 pregledni naučni članak
1.03 drugi naučni članci
1.04 stručni članak
1.05 popularni članak
1.06 objavljeno naučno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)
1.07 objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)
1.08 objavljeno naučno izlaganje na konferenciji
1.09 objavljeno stručno izlaganje na konferenciji
1.10 objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji (pozvano predavanje)
1.11 objavljeni sažetak stručnog izlaganja na konferenciji (pozvano predavanje)
1.12 objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji
1.13 objavljeni sažetak stručnog izlaganja na konferenciji
1.16 samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji
1.17 samostalni stručni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji
1.18 stručni sastavni deo u rečniku, enciklopediji ili leksikonu
1.19 recenzija, prikaz knjige, kritika
1.20 predgovor, uvodni članak, propratna reč
1.21 polemika, diskusioni prilog, komentar
1.22 intervju
1.23 umetnički sastavni deo
1.24 bibliografija, indeks i sl.
1.25 drugi sastavni delovi
1.26 naučni sastavni deo u rečniku, enciklopediji, leksikonu
2.01 naučna monografija
2.02 stručna monografija
2.03 univerzitetski, visokoškolski udžbenik ili udžbenik za višu školu sa recenzijom
2.04 srednjoškolski, osnovnoškolski ili drugi udžbenik s recenzijom
2.05 ostala nastavna građa
2.06 rečnik, enciklopedija, leksikon, priručnik, atlas, geografska karta
2.07 bibliografija
2.08 doktorska disertacija
2.09 magistarski rad
2.10 specijalistički rad
2.11 diplomski rad
2.12 završni izveštaj o rezultatima istraživanja
2.13 elaborat, predstudija, studija
2.14 projektna dokumentacija (idejni projekat, izvođački projekat)
2.15 mišljenje veštaka, arbitražno rešenje
2.16 umetničko delo
2.17 katalog izložbe
2.18 naučni film, naučna audio ili video publikacija
2.19 radio ili televizijska emisija, podkast, intervju, konferencija za novinare
2.20 zaključena naučna zbirka istraživačkih podataka
2.21 programska oprema
2.22 nova sorta
2.23 patentna prijava
2.24 patent
2.25 ostale monografije i druga zaključena dela
2.26 temeljni naučni rečnik ili leksikon
2.27 naučni terminološki rečnik, enciklopedija ili tematski leksikon
2.28 naučno-kritičko izdanje izvora
2.29 model
2.30 zbornik stručnih ili nerecenziranih naučnih radova na konferenciji
2.31 zbornik recenziranih naučnih radova na međunarodnoj ili stranoj konferenciji
2.32 zbornik recenziranih naučnih radova na domaćoj konferenciji
2.33 stručni film, video-snimak ili audio-snimak
3.10 umetničko izvođenje
3.11 radio ili TV događaj
3.12 izložba
3.13 organizovanje naučnih i stručnih sastanaka
3.14 predavanje na stranom univerzitetu
3.15 izlaganje na konferenciji bez štampanja
3.16 pozvano predavanje na konferenciji bez štampanja
3.25 drugi izvedeni radovi