ELINKS - pristup e-publikacijama sa zapisima u COBIB bazi

ELINKS je baza podataka o internet linkovima do elektronskih publikacija. Obuhvata prije svega internet adrese serijskih publikacija i elektronskih knjiga kojima je omogućen pristup ograničenom broju korisnika na osnovu različitih ugovora između bibliotečkih konzorcijuma i ponuđača informacionih servisa, kao i internet adrese drugih elektronskih publikacija.

Sadržaj

Baza podataka je namijenjena ažuriranju internet adresa i provjeravanju mogućnosti pristupa elektronskim publikacijama iz uzajamne bibliografske baze podataka COBIB.

Zapis u ELINKS sadrži podatke za identifikaciju elektronske publikacije, podatke o internet adresi i link sa bibliografskim zapisom za tu publikaciju u bazi COBIB. Navedena internet adresa korisnicima omogućava pristup bibliografskim podacima, sažecima ili kompletnom tekstu članaka u serijskim publikacijama ili kompletnom tekstu drugih elektronskih publikacija. Zapisi se ažuriraju povremeno. Korisnici COBISS+ koji u bazi COBIB traže podatke o određenoj elektronskoj publikaciji zbog veze između zapisa u obje baze podataka uvijek mogu naći važeću elektronsku lokaciju tražene publikacije.

Spisak prefiksa i sufiksa za pretraživanje

Spisak prefiksa za pretraživanje

Prefiksima za pretraživanje određujemo indeks za pretraživanje po kojem pretražujemo. U nastavku se nalazi spisak prefiksa za pretraživanje sa značenjem i primjerima:

ZnačenjePrefiksPrimer pretraživanja
AutorAU=AU=Petr*
COBISS-IDCI=CI=1234567
Datum ažuriranja linkaDT=DT=201601*
Datum paketaDB=DB=20160330
Druge identifikacione oznakeNP=NP="ebr2000793"
ISBNBN=BN=86-367-0301-8
ISSNSN=SN=0350-3593
Godina izdavanjaPY=PY=2012
Lokalna bazaLB=LB=NB
Način autorizacijeST=ST=1
NaslovTI=TI=European journal*
Nosilac ugovoraSI=SI=70000
NapomenaSC=SC=dostupno za članove*
PonuđačPN=PN=Digitaln*
Tip uslugeTP=TP=1
Vrsta izvoraRT=RT=2
IzdavačPU=PU=Digital*

Spisak sufiksa za pretraživanje

Prilikom pretraživanja po osnovnom indeksu, tj. prilikom pretraživanja po riječima, možemo dodati sufiks za pretraživanje i tako ograničiti pretraživanje riječi na pojedinačni indeks za pretraživanje. U nastavku se nalazi spisak sufiksa sa značenjem i primjerima:

ZnačenjeSufiksPrimjer pretraživanja
Autor/AUPet* (W) Jov*/AU
Način autorizacije/ST1/ST
Adresa/TISluž* (W) gl*/TI
Napomena/SC(ul not um)/SC
Ponuđač/PNNarodne*/PN
URL/URDigitalna/UR
Izdavač/PUDigitalna/PU

Informacije o bazi podataka i ponuđaču

Informacije o bazi podataka:

  • Vrsta baze podataka: faktografska
  • Vrsta podataka: obuhvata podatke o internet adresama serijskih publikacija i elektronskim knjigama
  • Broj zapisa:
  • Ažuriranje: povremeno

Informacije o ponuđaču:

  • Proizvođač: VBCG Centar
  • Naslov: Bulevar crnogorskih junaka br. 163, 81250 Cetinje
  • Telefon: +382 41 234 243, +382 67 246 464
  • Faks: +382 41 234 243
  • E-pošta: vbcgservis@vbcg.me
  • URL: http://www.cg.cobiss.net/