UNPAYWALL – naučni članci s otvorenim pristupom

Baza podataka Unpaywall sadrži u slobodnom pristupu više desetina miliona naučnih članaka s kompletnim tekstom. Sadržaji u otvorenom pristupu preuzimaju se iz baza više od 50.000 izdavača i repozitorijuma.