Baza të tjera të të dhënave në sistem COBISS.KS

të dhënat për bibliotekat e Kosovës
skedari i njësuar i emrave vetjakë dhe të organizatave
botimet elektronike me regjistrimet në COBIB.KS