Шифрарник на индекси за пребарување TA (Код за предвидени корисници) на базата COBIB.MK

a детски, општо
b предучилишна возраст, 0-5 години
c училишна возраст, 5-10 години
d детски, 9-14 години
e младински, 14-20 години
k возрасни, сериозна (не е белетристика)
m возрасни, општо (белетристика)
u непознато