Lista e kodeve e indeksit për kërkim AC (Kodi për llojin e autorësisë) të bazës COBIB.MK

005 aktor
010 përshtatës
018 animator
020 autor i shënimit
030 arranzhues
040 artist
050 përfaqësues (i autorizuar)
060 emër i lidhur me njësinë
070 autor
071 bashkautor
080 autor i tekstit shtesë
090 autor i skenarit etj.
100 pararendës bibliografik
110 libërlidhës
120 disenjator i lidhjes
130 disenjator grafik
140 disenjator i mbështjellësit të kapakut të librit
150 disenjator i ekslibrisit (tiketës së librit)
160 librashitës
170 bukurshkrues
180 hartograf
190 censurues
200 koreograf
206 mbledhës i folklorit
210 komentues
220 mbledhës
230 kompozitor
240 radhitës
245 autor i idesë
250 dirigjent
260 pronar i të drejtës së autorit
270 korrektor i dorëshkrimit
275 vallëzues
280 person ose institucion, të cilit i dedikohet libri (dorëshkrimi)
290 autor i dedikimit
291 emër i shfaqur në dorëshkrim
292 nënshkrues i dorëshkrimit
293 autograf
300 regjisor
305 autor i disertacionit
310 shpërndarës
320 dhurues
330 autor i dyshimtë
340 redaktor
341 anëtar i bordit redaktorial
342 redaktor i ftuar (i përkohshëm)
343 redaktor shkencor
344 kryeredaktor
345 redaktor përgjegjës
346 kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës
347 anëtar i bordit redaktorial
348 kryetar i bordit redaktorial
349 redaktor teknik
350 gravurist
360 gdhendës
370 redaktor i filmit (montazher)
380 falsifikues
390 pronar i mëparshëm
400 financues/sponsor
410 teknik i grafikës
420 personi, në nderë apo kujtim të të cilit është dhuruar libri
430 ndriçues
440 ilustrator
445 producent muzikor
450 autor i deklaratës për dhurimin
460 i intervistuar
470 intervistues
480 libretist
490 pronari i parë i të drejtës për shtypjen dhe botimin
500 nënshkrues i lejes për shtypjen ose botimin (imprimatur)
510 litograf
520 autor i teksteve të këngëve
530 gravurist metali
540 mbikëqyrës/kontraktues
545 muzikant
550 folës (tregimtar)
557 organizator i mbledhjes
560 iniciator/themelues
570 tjetër
580 prodhues i letrës
590 interpretues
600 fotograf
605 prezantues
610 shtypës, tipograf
620 shtypës i klisheve
630 producent
632 disenjator i shfaqjes
635 programer
637 udhëheqës i projektit
640 korrektor teknik
650 botues
660 marrës
670 inxhinier regjistrimi
675 kritik
680 rubrikator
690 skenarist
700 kopjues
710 sekretar
720 nënshkrues
721 këngëtar
730 përkthyes
740 disenjator i shkronjave
750 tipograf
760 gdhendës në dru
770 autor i tekstit në një material shoqërues
900 autor i fjalorit
901 recensues
902 përshtatës
903 redaktor i përkthimit
904 autor i ekspozitës
905 diskutues
906 autor i indeksit
907 autori i tekstit tek riprodhimet
908 shkrues i notave muzikore
909 personi, vepra e të cilit riprodhohet
910 personi, leksioni i të cilit botohet
911 autor i bashkëbisedimit
912 autor i parathënies
913 autor i përmbledhjes (abstraktit)
914 përkthyes i përmbledhjes (abstraktit)
915 redaktor
916 anëtar i bordit redaktorial
917 bashkëpunëtor
918 hartues i bibliografisë
919 redaktor artistik
920 autor i vizatimeve
921 autor i skicave (vizatimeve) në libër
922 folës (tregimtar)
923 kënduar nga
924 shkruar nga
925 konsulent
926 korrektor gjuhësor
928 autor korrespondues
929 bartësi i trashëgimisë
991 këshillues (mentor)
992 anëtar i komisionit
993 anëtar i komisionit të mbrojtjes
994 bashkëkëshillues (komentor)