Lista e kodeve e indeksit për kërkim LC (Kodi për letërsinë) të bazës COBIB.MK

a roman; autobiografia
a1 roman shoqëror
a2 roman aventurier
a3 roman historik, i luftës
a4 roman kriminalistik, spiunazhi, misterioz
a5 roman (auto)biografik, biografi dhe i përgjithshëm
a6 prozë fantastike (shkencore)
aa poezi (antikuarë)
ab roman kalorësiak (antikuarë)
b dramë; biografi individuale
b1 radio lojë
b2 skenar (TV ose tjetër)
b3 libret
c ese; biografia kolektive
ca dramë (antikuarë)
d humor, satirë, parodi; përmban informacion biografik
da libret (antikuarë)
e letër
ea prozë (antikuarë)
eb roman (antikuarë)
ec novelë (antikuarë)
ed fabul (antikuarë)
ef përrallë (antikuarë)
eg alegori (antikuarë)
eh mit/legjendë (antikuarë)
ei parabolë (antikuarë)
ej tregim (antikuarë)
f prozë e shkurtër
f1 përrallat
f2 anekdota
f3 aforizma, proverba
f4 fabula
fa ese, fejton (antikuarë)
g poezi
g1 gjëegjëza
g2 antologji e poetëve
ga humor, satirë (antikuarë)
h ligjëratë
h1 intervistë
ha letra (antikuarë)
i kujtime, ditarë, reportazh, kujtime udhëtimesh
i1 kujtime, ditar
i2 kujtim udhëtimesh, reportazh
ia e përzier (antikuarë)
ja maksime, aforizma, proverba, anekdotë (antikuarë)
ka letërsi për të rinj (antikuarë)
la tjetër (antikuarë)
lb kronika (antikuarë)
lc kujtime (antikuarë)
ld ditar (antikuarë)
le biografi (antikuarë)
lf biografi shenjtorësh (antikuarë)
lg kujtime udhëtimesh (antikuarë)
lh erotikë (antikuarë)
li letërsi mistike (antikuarë)
ma oratori, fjalime (antikuarë)
x letërsi popullore
x1 poezi popullore
x2 prozë popullore
x3 mitet, legjendat
y tekst joletrar; jobiografi
yy tekst jo letrar (antikuarë)
z lloje të tjera dhe të përziera letrare
z1 antologji (lloje të tjera letrare)
z2 vepra të përmbledhura
z3 vepra të përzgjedhura
zz tjetër (antikuarë)