Lista e kodeve e indeksit për kërkim TA (Kodi për përdoruesit) të bazës COBIB.MK

a fëmijë në përgjithësi
b fëmijë 0-5 vjeç
c fëmijë 5-10 vjeç
d fëmijë 9-14 vjeç
e të rinj mbi 14 vjeç
k të rritur (joletrar)
m të rritur (letrar)
u nuk dihet