NUK - logo

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

Informacijsko-komunikacijska tehnologija
= Information and communications technology
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo dela o izdelkih in storitvah, ki so rezultat najnovejšega razvoja na področju telekomunikacij (zlasti omrežij) in multimedije in so zaradi svoje enostavne uporabe dostopni širši javnosti. Dela o zbiranju, obdelavi, shranjevanju in posredovanju glasovnih, slikovnih, besedilnih in številčnih podatkov s pomočjo mikroelektronike, računalnikov in telekomunikacij najdemo pod Informacijska tehnologija.
< Uporabljeno za:
ICT (informacijsko-komunikacijska tehnologija)
IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija)
Informacijska in komunikacijska tehnologija
Nove informacijske in komunikacijske tehnologije
Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije
Viri: Slovar telekomunikacij in informacijskih tehnologij: http://slovar.ltfe.org/ Informacijska in komunikacijska tehnologija
UDK: 004
SGC-ID = 25898755
Vpis:  02.10.2020
Zadnja sprememba:  04.05.2021
Poišči povezane bibliografske zapise