NUK - logo

Periodika

Periodika
= Periodicals
Normativni zapis - občno ime (oblika)
Pod tem geslom najdemo splošna dela o periodiki. Periodiko v posameznem jeziku ali iz določene države ali določenega zemljepisnega območja ter dela o njej najdemo pod značnice za periodiko, ki se začenjajo s pridevnikom iz imena jezika, države ali zemljepisnega območja, npr. Slovenska periodika; Švicarska periodika; Evropska periodika. Periodiko v določenem jeziku iz določene države, kjer ta jezik ni uradni jezik, ter dela o njej najdemo pod periodika v določenem jeziku in dodatnim geslom za državo, npr. Angleška periodika / Slovenija.
< Uporabljeno za:
Časopisi
Revije
Tedniki
Glej tudi naslove posameznih periodičnih publikacij, Glej tudi gesla vrste "Periodika v [pridevnik iz imena skupine jezikov] jezikih", npr. Periodika v slovanskih jezikih
Viri: Bibliotekarski terminološki slovar, 2009 periodika // Veliki splošni leksikon, 1997-1998 periodika
Sears: Periodicals
RAMEAU: Périodiques
UDK: 02
SGC-ID = 324968
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  03.06.2002
Zadnja sprememba:  24.11.2020
Poišči povezane bibliografske zapise