NUK - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Folklore (Estonia) za leto 2011

Leto 2011
Naslov serijske publikacije Folklore (Estonia)
ISSN 1406-0957/1406-0949
Faktor vpliva 0.184
Država Estonia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3316 3314
Cultural Studies Anthropology
Uvrstitev 422/502 189/216
Četrtina 4 4
IFx 0.723 0.839
IFmax 1. četrtine 12.000 4.731
IFmin 1. četrtine 0.952 1.118
IFmax 2. četrtine 0.952 1.114
IFmin 2. četrtine 0.580 0.734
IFmax 3. četrtine 0.580 0.721
IFmin 3. četrtine 0.287 0.357
IFmax 4. četrtine 0.287 0.352
IFmin 4. četrtine 0.001 0.002
ID=187288 Kreiran null
100 a2011cFolklore (Estonia)eEstoniaj0.184
200 e1406-0957
210 a1406-0949
400 c3316dCultural Studiesu422/502x0.723y0.001z0.28704112.00020.95230.95240.58050.58060.28770.28780.001
400 c3314dAnthropologyu189/216x0.839y0.002z0.3520414.73121.11831.11440.73450.72160.35770.35280.002