NUK - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Western Folklore za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Western Folklore
ISSN 0043-373X
Faktor vpliva 1.102
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 1213 3316 1202
Anthropology Visual Arts and Performing Arts Cultural Studies History
Uvrstitev 64/306 43/306 117/712 191/900
Četrtina 1 1 1 1
IFx 0.822 0.631 0.687 0.768
IFmax 1. četrtine 9.854 3.693 9.854 9.854
IFmin 1. četrtine 1.043 0.875 0.914 1.040
IFmax 2. četrtine 1.041 0.872 0.914 1.039
IFmin 2. četrtine 0.722 0.532 0.578 0.665
IFmax 3. četrtine 0.719 0.531 0.576 0.665
IFmin 3. četrtine 0.356 0.263 0.305 0.318
IFmax 4. četrtine 0.352 0.250 0.303 0.318
IFmin 4. četrtine 0.003 0.005 0.003 0.003
ID=260397 Kreiran null
100 a2015cWestern FolkloreeUnited Statesj1.102
200 e0043-373X
400 c3314dAnthropologyu64/306x0.822y1.043z9.8540119.85421.04331.04140.72250.71960.35670.35280.003
400 c1213dVisual Arts and Performing Artsu43/306x0.631y0.875z3.6930113.69320.87530.87240.53250.53160.26370.25080.005
400 c3316dCultural Studiesu117/712x0.687y0.914z9.8540119.85420.91430.91440.57850.57660.30570.30380.003
400 c1202dHistoryu191/900x0.768y1.040z9.8540119.85421.04031.03940.66550.66560.31870.31880.003